Facebook

 


ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Čížkov.

Zamítnutá dotace z Plzeňského kraje (pdf, 128.7 kB)
Zastupitelstvo Plzeňského kraje rozhodlo o nepodpoření žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova, kterou si podala obec Čížkov.
Min.doba zveřejnění od 07.06.2013 do 13.07.2013.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (pdf, 657.4 kB)
Informace o dražbě lesních pozemků v k.ú. Přešín, které se koná 6.8.2013 od 13h v Teplicích.
Min.doba zveřejnění od 07.06.2013 do 06.08.2013.

STAV SILNIC v obci Čížkov (pdf, 539.5 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje dopis starosty Zdeňka Tomáška o stavu místních komunikací, který byl adresován náměstku hejtmana pro dopravu Jaroslavu Bauerovi na Krajském úřadě Plzeňského kraje. Zveřejňujeme i odpověď, která na dopis přišla.
Min.doba zveřejnění od 07.06.2013 do 31.07.2013.

Zpráva o výsledcích hospodaření Mikroregionu Nepomucko za rok 2012 (pdf, 435.9 kB)
Obecní úřad zveřejňuje zprávu o přezkoumání hospodaření k 31.12.2012 dobrovolného svazku obcí MIKROREGION NEPOMUCKO.
Min.doba zveřejnění od 07.06.2013 do 30.06.2013.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (pdf, 397.8 kB)
Ve středu 19.6.2013 se bude konat dražba domu čp.51 v Železném Újezdě.
Min.doba zveřejnění od 07.06.2013 do 20.05.2013.

POVINNÉ OČKOVÁNÍ PSŮ (pdf, 148.3 kB)
Oznamujeme občanům , že povinné ochranné očkování proti vzteklině psů proběhne v jednotlivých částech obce v termínech: pondělí 27. května 2013 a úterý 28. května 2013.
Min.doba zveřejnění od 23.05.2013 do 28.05.2013.

Návrh Aktualizace č.1 Zásad uzemního rozvoje Plzeňského kraje. (pdf, 180.9 kB)
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje ozanmuje veřejnou vyhláškou o návrhu Aktualizace č.1 Zásad uzemního rozvoje Plzeňského kraje.
Min.doba zveřejnění od 22.05.2013 do 08.07.2013.

Oznámení o možnosti převzetí písemností (pdf, 149.8 kB)
Obecní úřad oznamuje formou veřejné vyhlášky o možnosti převzetí písemností Petře Matějkové z Čečovic.
Min.doba zveřejnění od 10.05.2013 do 25.05.2013.

SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
Obec Čížkov oznamuje, že od 7.5. do 12.5.2013 bude v Čížkově probíhat SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ.
Min.doba zveřejnění od 02.05.2013 do 12.05.2013.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva obce
Přijměte pozvání na na veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 10.května 2013 od 19,00 hodin v Hasičském klubu v Zahrádce.
Min.doba zveřejnění od 01.05.2013 do 10.05.2013.

Oznámení o možnosti převzetí písemností (pdf, 150.8 kB)
Obecní úřad oznamuje formou veřejné vyhlášky o možnosti převzetí písemností Zdeňku Rožňovi z Čečovic.
Min.doba zveřejnění od 23.04.2013 do 07.05.2013.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2012 (pdf, 775.9 kB)
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor Ekonomický, odělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly vydává Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Čížkov za rok 2012.
Min.doba zveřejnění od 23.04.2013 do 10.05.2013.

Zveřejnění záměru prodeje obecních pozemků (pdf, 91.6 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje záměr prodeje části obecních pozemků v Měrčíně, Čížkově a v Liškově.
Min.doba zveřejnění od 23.04.2013 do 10.05.2013.

Shromáždění Svazku obcí (pdf, 136.1 kB)
Ve čtvtek 2.5.2013 se koná jednání Shromáždění zástupců Svazku obcí okresu Plzeň-jih.
Min.doba zveřejnění od 22.04.2013 do 02.05.2013.

Vyhlášení částečné revize katasru nemovitostí v Zahrádce (pdf, 448 kB)
Obec Čížkov oznamuje na základě sdělení Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, že v k.ú. Zahrádka bude 1.5.2013 zahájena částečná revize katastru nemovitostí.
Min.doba zveřejnění od 19.04.2013 do 20.05.2013.

OZNÁMENÍ - Obnova kat. operátu (pdf, 440.2 kB)
V katasrálním území Přešín obce Čížkov bude zahájena obnova katasrálního operátu.
Min.doba zveřejnění od 19.04.2013 do 20.05.2013.

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2013 (pdf, 150.9 kB)
Finanční úřad pro Plzeňský kraj oznamuje, že ode dne 26.4.2013 do dne 27.5.2013 bude zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam, jímž se stanovuje DAŇ Z NEMOVITOSTI na rok 2013.
Min.doba zveřejnění od 13.04.2013 do 27.05.2013.

UPOZORNĚNÍ - Přerušení dodávky elektrické energie (pdf, 95.2 kB)
Společnost ČEZ oznamuje, že v Železném Újezdu a Chyníně bude 30.4. a 7.5.2013 od 7:30 do 15:30 h přerušena dodávka elektrické energie.
Min.doba zveřejnění od 10.04.2013 do 07.05.2013.

Rozhodnutí o umístění stavby (pdf, 925.8 kB)
Městcký úřad Nepomuk, Odbor výstavby a životního prostředí vydává rozhodnutí o umístění stavby pro úkryt ovcí v Přešíně.
Min.doba zveřejnění od 08.04.2013 do 23.04.2013.

UZAVÍRKA SILNIC - II. PODBRDSKÁ RALLY LEGEND (pdf, 380 kB)
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy rozhodl o žádosti RALLY KLUBU HISTORICKÝCH AUTOMOBILŮ ve věci uzavírky silnic pro závody II. PODBRDSKÉ RALLY LEGEND, které se budou konat v sobotu 11.5.2013.
Min.doba zveřejnění od 05.04.2013 do 11.05.2013.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Ochrana rorýse obecného (pdf, 1.1 MB)
Krajský úřad Plzeňského kraje, obor pro životní prostředí vydává opatření obecné povahy na ochranu zvláště chráněného živočicha rorýse obecného (Apus apus) a jeho sídel.
Min.doba zveřejnění od 05.04.2013 do 30.05.2013.

Obnovení platnosti katastrálního operátu k.ú. Čečovice (pdf, 141.4 kB)
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj oznamuje, že dokončil obnovu katastrálního operátu přepracováním v k.ú. Čečovice obce Čížkov.
Min.doba zveřejnění od 25.03.2013 do 24.04.2013.

POZVÁNKA na veřejné zasedání zastupitelstva obce (pdf, 125.6 kB)
Přijměte pozvánína na veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 1.března 2013 od 18,00 hodin v kulturním zařízení v Čížkově.
Min.doba zveřejnění od 25.02.2013 do 01.03.2013.

Oznámení o možnosti převzetí písemností (pdf, 131.8 kB)
Formou veřejné vyhlášky sdělujeme účastníku řízení panu Petrovi Jechovi, roč.1972, trvale bytem Čečovice 18, že na Obecním úřadu Čížkov je uložena písemnost.
Min.doba zveřejnění od 20.02.2013 do 02.03.2013.

Prodej obecních pozemků (pdf, 82.5 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje záměr prodeje obecních pozemků v k.ú. Čečovice.
Min.doba zveřejnění od 14.02.2013 do 02.03.2013.

POZOR! - Přerušení dodávky elektřiny v Žel. Újezdě (pdf, 83.7 kB)
Společnost ČEZ oznamuje, že v úterý 19.3.2013 bude od 10:30 do 12:30 h přerušena dodávka elektrické energie v celém areálu ZD v Železném Újezdě.
Min.doba zveřejnění od 14.02.2013 do 19.03.2013.

Dražba pozemků v k.ú. Přešín (pdf, 132.5 kB)
Exekutorský úřad Tachov vydává dražební vyhlášku na pozemky po zemřelém Františku Helusovi v k.ú. Přešín. První kolo dražby se koná 26.3.2013 od 11h v Tachově.
Min.doba zveřejnění od 08.02.2013 do 26.03.2013.

OZNÁMENÍ - Zahájení územního řízení v k.ú. Přešín (pdf, 192 kB)
Městcký úřad Nepomuk, Odbor výstavby a životního prostředí podává oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání ve věci "Stavba pro úkryt ovcí" a "Oplocení pozemků" v Přešíně.
Min.doba zveřejnění od 04.02.2013 do 18.02.2013.

Oznámení o možnosti převzetí písemností (pdf, 134.1 kB)
Formou veřejné vyhlášky sdělujeme účastníku řízení panu Petrovi Jechovi, roč.1972, trvale bytem Čečovice 01, že na Obecním úřadu Čížkov je uložena písemnost.
Min.doba zveřejnění od 31.01.2013 do 14.02.2013.

POZOR !!! KATASTR NEPOMUK KONČÍ
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj oznamuje, že dnem 31.3.2013 končí svoji činnost Katastrálmí pracoviště Nepomuk. Od 1.4.2013 budou služby zajišťovány Katastrálním pracovištěm Plzeň-jih v Plzni.
Min.doba zveřejnění od 25.01.2013 do 30.04.2013.

OZNÁMENÍ - Dokončení obnovy katastrálního operátu (pdf, 1.3 MB)
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Nepomuk oznamuje dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí.
Min.doba zveřejnění od 25.01.2013 do 08.02.2013.

Ochrana Rorýse obecného
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí navrhuje vydání opatření obecné povahy na ochranu zvláště chráněného živočicha rorýse obecného (Apus apus) a jeho sídel.
Min.doba zveřejnění od 25.01.2013 do 25.02.2013.

Výroční zpráva o poskytování informací 2012
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2012.
Min.doba zveřejnění od 22.01.2013 do 05.02.2013.

Zveřejnění informace o možném vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů.
Obec Čížkov zveřejňuje informace o možném vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů.
Min.doba zveřejnění od 27.12.2012 do 12.01.2013.

Zveřejnění informace o době a místě konání volby prezidenta České republiky.
Obec Čížkov zveřejňuje informace o době a místě konání volby prezidenta České republiky.
Min.doba zveřejnění od 27.12.2012 do 12.01.2013.

POZOR - ZMĚNY FINANČNÍCH ÚŘADŮ (pdf, 282.6 kB)
Od počátku roku 2013 dochází ke změnám ve struktuře a působnosti finančních úřadů.
Min.doba zveřejnění od 20.12.2012 do 31.01.2013.

Omezení provozu finančních úřadů v Plzeňském kraji (pdf, 169.1 kB)
Finanční ředitelství v Plzni upozorňuje, že na přelomu roku dojde k omezení dostupnosti některých služeb poskytovaných finančními úřady v Plzeňském kraji.
Min.doba zveřejnění od 20.12.2012 do 15.01.2013.

POZOR - Změna čísla bankovního účtu pro placení daní (pdf, 107.4 kB)
POZOR ZMĚNA - Od 1.1.2013 dochází ke změně bankovního čísla účtu pro placení daní v rámci Plzeňského kraje.
Min.doba zveřejnění od 20.12.2012 do 31.01.2013.

Vyhlášení platnosti obnovení katastrálního operátu (pdf, 191.5 kB)
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Nepomuk vyhlašuje platnost obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Liškov a Měrčín v obci Čížkov.
Min.doba zveřejnění od 18.12.2012 do 16.01.2013.

První zasedání okrskových volebních komisí v obci Čížkov
V pátek 21.12.2012 proběhne první zasedání okrskových volebních komisí v obci Čížkov.
Min.doba zveřejnění od 14.12.2012 do 21.12.2012.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva obce
Přijměte pozvánína na veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 14.prosince 2012 od 19,00 hodin v kulturním zařízení v Čížkově.
Min.doba zveřejnění od 03.12.2012 do 14.12.2012.

Jmenování zapisovatelů do volebních komisí
Obecní úřad zveřejňuje jména zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby prezidenta republiky.
Min.doba zveřejnění od 30.11.2012 do 14.12.2012.

Návrh rozpočtu obce Čížkov na rok 2013
Zastupitelstvo obce zveřejňuje návrh rozpočtu obce Čížkov na rok 2013.
Min.doba zveřejnění od 29.11.2012 do 14.12.2012.

Infomace o počtu a sídle volebních okrsků (pdf, 136.8 kB)
Obecní úřad informuje o počtu a sídle volebních okrsků v obci Čížkov při prezidentských volbách v roce 2013.
Min.doba zveřejnění od 27.11.2012 do 11.12.2012.

Zalesnění v k.ú. Zahrádka (pdf, 145.3 kB)
Odbor výstavby a životního prostředí v Nepomuku vydává územní rozhodnutí o změně využití území pro účel zalesnění v k.ú. Zahrádka.
Min.doba zveřejnění od 26.11.2012 do 10.12.2012.

Rozhodnutí o umístění stavby (pdf, 950.1 kB)
Odbor výstavby a životního prostředí v Nepomuku vydává rozhodnutí o umístění stavby (vrtaná trubní studna) v k.ú. Přešín.
Min.doba zveřejnění od 22.11.2012 do 22.12.2012.

VEŘEJNÉ VYHLÁŠKA - Dokončení obnovy katastrálního operátu v k.ú. Měrčín a Liškov (pdf, 533.2 kB)
Katastrální úřad pro PK v Nepomuku dokončil obnovu katastrálního operátu v k.ú. Měrčín a Liškov a veřejnou vyhláškou doručuje toto oznámení a vyložení k veřejnému nahlédnutí účastníkům po zemřelých...
Min.doba zveřejnění od 16.11.2012 do 30.11.2012.

VOLEBNÍ KOMISE
Starosta obce Čížkov stanovuje minimální počet členů volevní komise při volbě prezidenta republiky.
Min.doba zveřejnění od 12.11.2012 do 12.12.2012.

Rozhodnutí o zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace (pdf, 167.9 kB)
Obecní úřad Čížkov zveřejňuje rozhodnutí o zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace v k.ú. Čížkov.
Min.doba zveřejnění od 29.10.2012 do 22.11.2012.

OZNÁMENÍ - O zahájení územního řízení v Zahrádce (pdf, 195.1 kB)
Odbor výstavby a životního prostředí v Nepomuku podává oznámení o zahájení územního řízení, a zve k veřejnému ústnímu jednání ve věci ZALESNĚNÍ V ZAHRÁDCE.
Min.doba zveřejnění od 29.10.2012 do 26.11.2012.