Facebook

 


ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Čížkov.

SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ (pdf, 398.5 kB)
Obecní úřad Čížkov uskuteční svoz nebezpečných odpadů, který bude probíhat od čtvrtku 27. září 2018 do úterý 2. října 2018.
Min.doba zveřejnění od 20.09.2018 do 02.10.2018.

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA 2018 - Místo konání voleb (pdf, 313.9 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje informaci o době a místu konání voleb.
Min.doba zveřejnění od 20.09.2018 do 06.10.2018.

Zveřejnění prodeje pozemků, staveb a pronájmy nemovitostí (pdf, 218.7 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje záměr prodeje pozemků.
Min.doba zveřejnění od 12.09.2018 do 30.09.2018.

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA 2018 - Složení vol. komisí (pdf, 339.9 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje seznamy členů volebních komisí.
Min.doba zveřejnění od 06.09.2018 do 06.10.2018.

Stavební povolení - III/11742 Hradišťský Újezd – Přešín (pdf, 2.8 MB)
Městský úřad Blovice, odbor stavební a dopravní vydává stavební povolení na stavbu „III/11742 Hradišťský Újezd – Přešín“.
Min.doba zveřejnění od 29.08.2018 do 30.09.2018.

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA 2018 - Zapisovatelé (pdf, 186.2 kB)
Starosta obce Čížkov jmenuje zapisovatele okrskových volebních komisí pro jednotlivé volební okrsky v obci Čížkov.
Min.doba zveřejnění od 21.08.2018 do 21.09.2018.

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA 2018 - Počet a sídla volebních okrsků (pdf, 194.8 kB)
Obec čížkov zveřejňuje informace o počtu a sídlech volebních okrsků.
Min.doba zveřejnění od 21.08.2018 do 21.09.2018.

UPOZORNĚNÍ - Výběr vodného
Oznamujeme možnost úhrady vodného v pátek 10. 8.
Min.doba zveřejnění od 06.08.2018 do 10.08.2018.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva 3.8.2018 v Zahrádce (pdf, 307.6 kB)
Přijměte pozvání na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 3.8.2018 od 19:00 hodinv v hasičském klubu v Zahrádce.
Min.doba zveřejnění od 31.07.2018 do 03.08.2018.

Oznámení o zahájení stavebního řízení (pdf, 1.3 MB)
Městský úřad Blovice vydává oznámení o zahájení stavebního řízení. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje podala žádost o vydání stavebního povolení na stavbu "III/11742 Hradišťský Újezd - Přešín".
Min.doba zveřejnění od 13.07.2018 do 31.08.2018.

UPOZORNĚNÍ OÚ ČÍŽKOV
Ve středu 11. července 2018 bude Obecní úřad Čížkov po celý den uzavřen.
Min.doba zveřejnění od 09.07.2018 do 11.07.2018.

Záměr prodeje v k.ú. Přešín (pdf, 3 MB)
Město Rokycany zveřejňuje záměr prodeje v k.ú. Přešín.
Min.doba zveřejnění od 11.06.2018 do 30.06.2018.

Závěrečný účet Svazku obcí za rok 2017 (pdf, 869.2 kB)
Závěrečný účet Svazku obcí okresu Plzeň jih pro odpadové hospodářství za rok 2017.
Min.doba zveřejnění od 06.06.2018 do 23.06.2018.

AUDIT Svazku obcí za rok 2017 (pdf, 591.9 kB)
Zpráva o výsledcích hospodaření Svazku obcí okresu Plzeň jih pro odpadové hospodářství za rok 2017.
Min.doba zveřejnění od 06.06.2018 do 23.06.2018.

Střednědobý výhled rozpočtu svazku obcí (pdf, 355 kB)
Střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň jih pro odpadové hospodářství.
Min.doba zveřejnění od 06.06.2018 do 30.06.2018.

Rozpočet na rok 2018 DSO Mikroregionu Nepomucko (pdf, 250.4 kB)
Rozpočet na rok 2018 DSO Mikroregionu Nepomucko.
Min.doba zveřejnění od 06.06.2018 do 30.06.2018.

Zpráva o výsledku hospodaření ÚSC DSO Mikroregionu Nepomucko (pdf, 1.1 MB)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Mikroregionu Nepomucko.
Min.doba zveřejnění od 06.06.2018 do 30.06.2018.

Závěrečný účet DSO Mikroregionu Nepomucko 2017 (pdf, 136.6 kB)
DSO Mikroregion Nepomucko zveřejňuje závěrečný účet za rok 2017.
Min.doba zveřejnění od 06.06.2018 do 06.07.2018.

INVENTARIZACE SVAZKU OBCÍ (pdf, 152.2 kB)
Svazek obcí okresu Plzeň jih pro odpadové hospodářství zveřejňuje plán inventarizačních prací za rok 2017.
Min.doba zveřejnění od 06.06.2018 do 06.07.2018.

Sazebník úhrad - Mateřská škola Čížkov (pdf, 1.2 MB)
Mateřská škola Čížkov zveřejňuje sazebník úhrad za poskytování informací.
Min.doba zveřejnění od 24.05.2018 do 30.06.2018.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2017 (pdf, 318.8 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje schválený závěrečný účet obce k 31.12.2017.
Min.doba zveřejnění od 12.05.2018 do 12.06.2018.

Směna lesních pozemků - Rokycany (pdf, 642.6 kB)
Město Rokycany zveřejňuje záměr směny lesních pozemků.
Min.doba zveřejnění od 10.05.2018 do 28.05.2018.

UPOZORNĚNÍ - V pondělí 7.5. OÚ otevřen do 12:00
Oběcní úřad v čížkově upozorňuje, že v pondělí 7.5. bude otevřeno pouze do 12:00. Děkujeme za pochopení.
Min.doba zveřejnění od 07.05.2018 do 07.05.2018.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva 11.5.2018 v Čečovicích
Přijměte pozvání na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 11.5.2018 od 19:00 hodinv v Čečovicích.
Min.doba zveřejnění od 03.05.2018 do 11.05.2018.

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2018 (pdf, 80 kB)
Finanční úřad pro Plzeňský kraj oznamuje, že ode dne 27.04.2018 do dne 28.05.2018 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Plzeňský kraj zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2018.
Min.doba zveřejnění od 27.04.2018 do 28.05.2018.

Zařazení pozemních komunikací do místní komunikace (pdf, 400 kB)
Obecní úřad Čížkov zveřejňuje rozhodnutí o zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace v k.ú. Liškov.
Min.doba zveřejnění od 26.04.2018 do 26.06.2018.

Zveřejnění prodeje a směny pozemků (pdf, 161.6 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje záměr prodeje a směny pozemků.
Min.doba zveřejnění od 25.04.2018 do 11.05.2018.

Návrh rozpočtu svazku obcí na rok 2018 (pdf, 255.9 kB)
Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství zveřejňuje návrh rozpočtu na rok 2018.
Min.doba zveřejnění od 25.04.2018 do 15.05.2018.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu svazku obcí na roky 2019-2021 (pdf, 381.5 kB)
Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství zveřejňuje návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2021.
Min.doba zveřejnění od 25.04.2018 do 15.05.2018.

Návrh závěrečného účtu 2017 (pdf, 321.1 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje návrh závěrečného účtu obce k 31.12.2017.
Min.doba zveřejnění od 25.04.2018 do 11.05.2018.

VEŘEJNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - VLS ČR (pdf, 2.9 MB)
Obec čížkov zveřejňuje veřejné výběrové řízení na prodej majetku Vojenské lesy a statky ČR.
Min.doba zveřejnění od 16.04.2018 do 30.04.2018.

UZAVÍRKA 6.5.2018 - VII. Podbrdská rallye Legend 2018 (pdf, 5.1 MB)
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy stanoví na den 6. 5. 2018 v době od 07:00 hod do 18:00 hod. přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích – na silnici č. II/177, II/191, III/11745, III/17716, III/17727 a místních komunikacích v k. ú. obcí Sedliště, Srby, Vrčeň, Mladý Smolivec, Klášter, Kasejovice a Čížkov (okres Plzeň-jih).
Min.doba zveřejnění od 29.03.2018 do 06.05.2018.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 (pdf, 1.9 MB)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017, které se ukutečnilo 22. 3. 2018 na OÚ Čížkov.
Min.doba zveřejnění od 26.03.2018 do 26.04.2018.

Oznámení o výběru poplatků za odpady, psy a vodného
Obecní úřad Čížkov oznamuje možnost úhrady poplatků za odpady, psy a vodného, které se uskuteční v úterý 27. března 2018 v jednotlivých částech obce.
Min.doba zveřejnění od 22.03.2018 do 27.03.2018.

Přechodná úprava provozu (pdf, 110.6 kB)
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích – na silnici č. III/11745, II/191, III/11716, III/17717 a III/11742 okres Plzeň-jih. Doba platnosti: 08:00 hod dne 7. 4. 2018 - 18:00 hod dne 9. 4. 2018.
Min.doba zveřejnění od 05.03.2018 do 09.03.2018.

POPLATEK ZA ODPADY (pdf, 289.7 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje nový výpočet poplatku na rok 2018 za komunální odpad. Poplatek zůstává stejný jako v roce minulém.
Min.doba zveřejnění od 16.02.2018 do 16.03.2018.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva 16.2.2018 v Čížkově (pdf, 262.1 kB)
Přijměte pozvání na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 16.2.2018 od 18:00 hodinv sále KZ v Čížkově
Min.doba zveřejnění od 11.02.2018 do 16.02.2018.

Zařazení pozemní komunikace do kategorie místní komunikace (pdf, 720.4 kB)
Obec Čížkov informuje o zahájení řízení o zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace v k.ú. Liškov.
Min.doba zveřejnění od 03.02.2018 do 10.03.2018.

UPOZORNĚNÍ - Zemní kabelové vedení (pdf, 579 kB)
Informace o vybudování nového zemního kabelového vedení v k.ú. Přešín.
Min.doba zveřejnění od 25.01.2018 do 30.06.2018.

Odklad dražebního jednání (pdf, 622.2 kB)
Exekutorský úřad Klatovy odkládá dražebí jednání.
Min.doba zveřejnění od 19.01.2018 do 31.01.2018.

Podpora veřejně prospěšných prací (pdf, 268 kB)
V období 1.6.2016-31.10.2016 bylo v obci Čížkov v rámci projektu EU podpořeno 1 pracovní místo na veřejně prospěšné práce.
Min.doba zveřejnění od 19.01.2018 do 31.01.2018.

VOLBY PREZIDENTA - 2. kolo (pdf, 294.4 kB)
Obec čížkov zveřejňuje datum a místo konání 2. kola voleb prezidenta ČR v obci Čížkov.
Min.doba zveřejnění od 17.01.2018 do 27.01.2018.

Výroční zpráva o poskytování informací 2017
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2017.
Min.doba zveřejnění od 01.01.2018 do 00.00.0000.

Návrh střednědobého výhledu MŠ Čížkov na roky 2019-2021 (pdf, 351.8 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje návrh střednědobého výhledu MŠ Čížkov na roky 2019-2021. Schválen 29.12.2017
Min.doba zveřejnění od 30.12.2017 do 30.01.2018.

VOLBY PREZIDENTA - Místo konání (pdf, 302.2 kB)
Obec čížkov zveřejňuje datum a místo konání voleb v obci Čížkov.
Min.doba zveřejnění od 28.12.2017 do 13.01.2018.

VOLBY PREZIDENTA - Vyhrazené plochy volebních plakátů (pdf, 260.6 kB)
Starosta obce stanovuje vyhrazené plochy pro vylepení volebních plakátů.
Min.doba zveřejnění od 27.12.2017 do 13.01.2018.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva 29.12.2017 v Čížkově
Přijměte pozvání na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 29.12.2017 od 18:00 hodinv sále KZ v Čížkově
Min.doba zveřejnění od 21.12.2017 do 29.12.2017.

VOLBY PREZIDENTA - Zasedání okrskových volebních komisí. (pdf, 42 kB)
Starosta obce svolává první zasedání okrskových volebních komisí.
Min.doba zveřejnění od 20.12.2017 do 22.12.2017.

Návrh rozpočtu obce Čížkov na rok 2018 (pdf, 81.1 kB)
Obec čížkov zveřejňuje návrh rozpočtu obce Čížkov na rok 2018.
Min.doba zveřejnění od 11.12.2017 do 29.12.2017.

Návrh rozpočtu obce Čížkov na rok 2018 (pdf, 80 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje návrh rozpočtu na rok 2018.
Min.doba zveřejnění od 11.12.2017 do 31.12.2017.