Facebook

 


ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Čížkov.

VÝZVA vlastníkům nemovitostí (pdf, 524 kB)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových podává VÝZVU vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.
Min.doba zveřejnění od 02.05.2014 do 30.06.2014.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce srdečně zve na veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 9.5.2014 od 19h ve společenském zažízení v Čížkově.
Min.doba zveřejnění od 28.04.2014 do 09.05.2014.

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2014 (pdf, 145.6 kB)
Finanční úřad pro Plzeňský kraj oznamuje formou veřejné vyhlášky, že ode dne 30.4. do 2.6. 2014 bude zpřístupněn k nahlednutí hromadný předpisný seznam, jímž se daňovým subjektům stanovuje DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2014.
Min.doba zveřejnění od 28.04.2014 do 02.06.2014.

ZVEŘEJNĚNÍ PRODEJE POZEMKŮ (pdf, 205.3 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje prodeje pozemků, staveb a pronájem nemovitostí.
Min.doba zveřejnění od 28.04.2014 do 24.05.2014.

Okrskové volební komise (pdf, 131.5 kB)
Obecní úřad Čížkov zveřejňuje složení volebních komisí v jednotlivých volebních okrscích při volbách do Evropského parlamentu.
Min.doba zveřejnění od 28.04.2014 do 24.05.2014.

OZNÁMENÍ - ÚP Kasejovice (pdf, 346.3 kB)
Městský úřad Nepomuk Odbor výstavby a životního prostředí oznamuje veřejnou vyhláškou - opakované veřejné projednání upraveného územního plánu Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 14.04.2014 do 07.05.2014.

ROZHODNUTÍ - Uzavírka silnic pro III. Podbrdskou rallye legend (pdf, 447.7 kB)
Městský úřad Nepomuk Odbor dopravy vydává rozhodnutí o uzavírkách silnic pro III. Podbrdskou rallye legend.
Min.doba zveřejnění od 14.04.2014 do 31.05.2014.

OZNÁMENÍ - Stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích (pdf, 607.8 kB)
Městský úřad Nepomuk Odbor dopravy oznamuje veřejnou vyhláškou - Návrh opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích a vvýzvu k uplatnění připomínek nebo námitek.
Min.doba zveřejnění od 14.04.2014 do 14.05.2014.

PRO VČELAŘE - Zrušení nařízení SVS (pdf, 151.2 kB)
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Plzeňský kraj ruší nařízení SVS ze dne 28.5.2013.
Min.doba zveřejnění od 14.04.2014 do 17.05.2014.

SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
Obecní úřad Čížkov ve spolupráci se Svazkem obcí okresu Plzeň-jih a společností Západočeské komunální služby a.s. pořádají sběr nebezpečných odpadů, který se koná od pondělí 5.května do pátku 9.května od 8,00 do 17,00 hod.
Min.doba zveřejnění od 14.04.2014 do 09.05.2014.

VOLBY DO EP - Zapisovatelé volebních okrskových komisí (, 1.6 kB)
Starosta obce Čížkov jmenuje zapisovatele volebních okrskových komisí při volbách do Evropského parlamentu, které se konají 23.a 24.5.2014.
Min.doba zveřejnění od 11.04.2014 do 24.05.2014.

VOLBY DO EP - počet a sídla volevních okrsků v obci Čížkov (pdf, 146.1 kB)
Starosta obce Čížkov vydává informaci o počtu a sídle volebních okrsků v obci Čížkov.
Min.doba zveřejnění od 07.04.2014 do 24.05.2014.

Oznámení - VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU (pdf, 127.5 kB)
Starosta obce Čížkov na základě o volbách do Evropského parlamentu stanovuje minimální počet členů volební komise.
Min.doba zveřejnění od 24.03.2014 do 24.04.2014.

Veřejná vyhláška o vydání Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Plz. kraje (pdf, 271.7 kB)
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor regionálního rozvoje oznamuje, že zastupitelstvo Plzeňského kraje vydalo Aktualizaci č.1 Zásad územního rozvoje Plz. kraje.
Min.doba zveřejnění od 20.03.2014 do 20.04.2014.

POZOR!!! - ZAVŘENO NA OBECNÍM ÚŘADU
Ve středu 5.března 2014 bude z důvodu dovolené na Obecním úřadu v Čížkově zavřeno.
Min.doba zveřejnění od 04.03.2014 do 05.03.2014.

OZNÁMENÍ - VÝBĚR POPLATKŮ - ODPADY, PSY, VODA
Obecní úřad oznamuje kde a kdy se v jednotlivých částech obce Čížkov budou vybírat poplatky za odpady, psy, popřípadě vodné.
Min.doba zveřejnění od 18.02.2014 do 27.02.2014.

POZOR!!! - PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE (pdf, 156.6 kB)
Společnost ČEZ oznamuje, že v Přešíně v objektu bývalé firmy FAKOZ bude 18.3.2014 od 7:00 do 12:00 h přerušena dodávka elektrické energie.
Min.doba zveřejnění od 17.02.2014 do 18.03.2014.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov (pdf, 142 kB)
Zastupitelstvo obce srdečně zve na veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 21.2.2014 od 19h ve společenském zažízení v Zahrádce.
Min.doba zveřejnění od 06.02.2014 do 21.02.2014.

Zveřejnění prodeje pozemků, staveb a pronájmy nemovitostí (pdf, 94 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje žádosti o prodej obecních pozemků.
Min.doba zveřejnění od 06.02.2014 do 21.02.2014.

Výroční zpráva o poskytování informací 2013
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2013.
Min.doba zveřejnění od 20.01.2014 do 00.00.0000.

Zápis dětí do 1. roč. ZŠ Nepomuk (pdf, 174.3 kB)
Ředitelství ZŠ Nepomuk oznamuje, že zápis dětí do 1. ročníku ZŠ Nepomuk pro školní rok 2014/2015 se bude konat ve středu 5.2.2014 od 13.00 do 17.00 hodin v budově ZŠ Nepomuk, Školní 546.
Min.doba zveřejnění od 19.12.2013 do 05.02.2014.

Vyhlášení platnosti nového katastrálního operátu (pdf, 119 kB)
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj vyhlašuje platnost obnoveného katastrálního operátu k.ú. ZAHRÁDKA obce Čížkov dnem 11.12.2013.
Min.doba zveřejnění od 18.12.2013 do 17.01.2014.

Vyhlášení platnosti nového katastrálního operátu (pdf, 119 kB)
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj vyhlašuje platnost obnoveného katastrálního operátu k.ú. PŘEŠÍN obce Čížkov dnem 12.12.2013.
Min.doba zveřejnění od 18.12.2013 do 17.01.2014.

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014
Obec Čížkov zveřejňuje návrh rozpočtu na rok 2014.
Min.doba zveřejnění od 05.12.2013 do 31.12.2013.

POZOR !!! Veřejné zasedání zastupitelstva obce (pdf, 233.2 kB)
Zastupitelstvo obce srdečně zve na veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 20.12.2013 od 19h v kulturním zažízení v Čížkově.
Min.doba zveřejnění od 05.12.2013 do 20.12.2013.

Zahájení žízení o návrhu Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Plz. kraje (pdf, 294.5 kB)
Krajský úřad Plzeňského kraje oznamuje zahájení žízení o návrhu Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje na udržitelný rozvoj území.
Min.doba zveřejnění od 05.11.2013 do 26.11.2013.

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu (pdf, 129.1 kB)
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj vyhlašuje platnost obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Čížkov obce Čížkov dnem 24.10.2013
Min.doba zveřejnění od 05.11.2013 do 26.11.2013.

OZNÁMENÍ - obnova katastrálního operátu, částečná revize katastru nemovitostí (pdf, 418.3 kB)
Obec Čížkov informuje o zahájení obnovy katastrálního operátu v k.ú. Železný Újezd a částečné revizi katastru nemovitostí.
Min.doba zveřejnění od 24.10.2013 do 14.11.2013.

ROZHODNUTÍ - Změna stavby před dokončením
Rekonstrukce vodovodu v Nových Mitrovicích.
Min.doba zveřejnění od 17.10.2013 do 31.10.2013.

OZNÁMENÍ - Dokončení obnovy kat. operátu v k.ú. Přešín (pdf, 325.3 kB)
Obecní úřad Čížkov oznamuje, že byla dokončena obnova katastrálního operátu přepracováním v k.ú. Přešín obce Čížkov. K nahlédnutí bude v budově obecního úřadu v Čížkově od 13.11. do 26.11.2013.
Min.doba zveřejnění od 17.10.2013 do 26.11.2013.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (pdf, 1.1 MB)
Dražební vyhláška (k.ú. Chynín) - elektronická dražba, která se uskuteční 2.12.2013 od 16h do 18h.
Min.doba zveřejnění od 17.10.2013 do 02.12.2013.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (pdf, 598.2 kB)
Dražební vyhláška (Zahrádka) - elektronická dražba, která se uskuteční 30.10.2013 od 10h do 16h.
Min.doba zveřejnění od 17.10.2013 do 30.10.2013.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (pdf, 944.5 kB)
Dražební vyhláška (k.ú. Chynín) - elektronická dražba, která se uskuteční 2.12.2013 v 18h.
Min.doba zveřejnění od 17.10.2013 do 02.12.2013.

Schůzka vol. komisí v obci Čížkov (pdf, 89 kB)
První zasedání okrskových volebních komisí se uskuteční v pondělí 14.10.2013 od 17 h na obecním úřadě v Čížkově.
Min.doba zveřejnění od 10.10.2013 do 14.10.2013.

Oznámení o době a místě konání voleb do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (pdf, 125.4 kB)
Obecní úřad oznamuje dobu a místo konání voleb do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Min.doba zveřejnění od 09.10.2013 do 26.10.2013.

Možné vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů (pdf, 134.5 kB)
Obecní úřad Čížkov stanovuje vylepovací plochy pro volební plakáty v jednotlivých částech obce Čížkov.
Min.doba zveřejnění od 09.10.2013 do 26.10.2013.

Složení okrskových volebních komisí v obci Čížkov
Obecní úřad zveřejňuje složení jednotlivých volebních komisí pro obec Čížkov.
Min.doba zveřejnění od 09.10.2013 do 26.10.2013.

Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí
Obecní úřad zveřejňuje jména zapisovatelů okrskových volebních komisí v obci Čížkov, pro volby do Poslanecké sněmovny PČR ve dnech 25. a 26. října 2013.
Min.doba zveřejnění od 04.10.2013 do 26.10.2013.

POZOR!!! - SĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
Obecní úřad Čížkov upozorňuje, že od čtvrtka 3.10. do neděle 6.10.2013 uskuteční sběr nebezpečných odpadů. Odpady se shromažďují před skladem na návsi v Čížkově.
Min.doba zveřejnění od 02.10.2013 do 06.10.2013.

Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (pdf, 328.1 kB)
Obecní úřad zveřejňuje počet a sídla volebních okrsků v obci Čížkov pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se budou konat ve dnech 25.a 26.10.2013.
Min.doba zveřejnění od 25.09.2013 do 26.10.2013.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce srdečně zve na veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 20.9.2013 od 19h v kulturním zažízení v Čečovicích.
Min.doba zveřejnění od 11.09.2013 do 20.09.2013.

Exekuční příkaz (pdf, 261.2 kB)
Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitostí v okresu Písek, kat. území Chýšky.
Min.doba zveřejnění od 02.09.2013 do 20.09.2013.

Rekonstrukce vodovodu v Nových Mitrovicích (pdf, 444.7 kB)
Městský úřad Blovice Odbor životního prostředí oznamuje zahájení řízení o změně stavby před dokončením.
Min.doba zveřejnění od 02.09.2013 do 20.09.2013.

Exekuční příkaz (pdf, 244.6 kB)
Soudní exekutor Exeturského úřadu Praha 6 vydal rozhodnutí o provedení exekuce prodejem nemovitostí v Čížkově.
Min.doba zveřejnění od 02.09.2013 do 02.10.2013.

OZNÁMENÍ - Obnova kat. operátu (pdf, 589.2 kB)
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj oznamuje, že dokončil obnovu katastrálního operátu přepracováním v k.ú. Čížkov obce Čížkov. K nahlédnutí bude v budově obecního úřadu v Čížkově od 18.9. do 1.10.2013.
Min.doba zveřejnění od 19.08.2013 do 01.10.2013.

ODVOLÁNÍ NEBEZPEČÍ POŽÁRU (pdf, 227.4 kB)
Hejtman Plzeňského kraje Milan Chovanec odvolává období nepříznivých klimatiských podmínek jako dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
Min.doba zveřejnění od 13.08.2013 do 24.08.2013.

POZOR !!! DOVOLENÁ NA OBECNÍM ÚŘADĚ
Z důvodu dovolené se ve dnech 30.7.2013 až 2.8.2013 na Obecním úřadu v Čížkově neúřaduje.
Min.doba zveřejnění od 29.07.2013 do 02.08.2013.

Oznámení o možnosti převzetí písemností (pdf, 146 kB)
Obecní úřad oznamuje formou veřejné vyhlášky o možnosti převzetí písemností Zdeňku Rožnovi z Čečovic.
Min.doba zveřejnění od 26.06.2013 do 17.07.2013.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva obce (pdf, 123.9 kB)
Zastupitelstvo obce srdečně zve na veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov, které se koná ve čtvrtek 4.7.2013 od 19h v kulturním zažízení v Železném Újezdě.
Min.doba zveřejnění od 25.06.2013 do 04.07.2013.

OZNÁMENÍ - Zahájení územního řízení o vydání ÚP Rožmitál p. Třemšínem (pdf, 197.4 kB)
Oznámení o zahájení řízení o vdání územního plánu Rožmitál pod Třemšínem - veřejné projednání dne 23.7.2013 od 14h.
Min.doba zveřejnění od 20.06.2013 do 23.07.2013.