Facebook

 


ÚZEMNÍ PLÁN

Zde můžete nahlédnout do územního plánu obce Čížkov.

ÚP nabyl účinnosti dne 9.5.2012 ; změna č.1 nabyla účinnosti dne 13.7.2021; katastrální území: Čížkov u Blovic, Čečovice, Zahrádka u Čížkova, Železný Újezd, Přešín, Liškov, Měrčín, Chynín

Návrh nového ÚP Čížkov pro společné jednání

Textová část

Grafická část

Odůvodnění

Grafická část

 


NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ČÍŽKOV - Změna č. 1

Zpráva o uplatňování Územního plánu Čížkov 2016-2020 - 06/2020

Zpráva o uplatňování Územního plánu Čížkov 2016-2020 - 05/2020

Zpráva o uplatňování Územního plánu Čížkov 2016-2020 - 03/2020


Úplné znění ÚP Čížkov po změně č.1:

Textová část

Grafická část


Změna č.1 ÚP Čížkov:

Textová část

Grafická část


ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ČÍŽKOV


MAPOVÁ A VÝKRESOVÁ ČÁST


Výkres základního členění území A
Výkres základního členění území B
Výkres základního členění území C

Urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny - plochy s rozdílným způsobem využití:

Hlavní výkres A
Hlavní výkres B
Hlavní výkres C

Urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny - veřejná infrastruktura:

Hlavní výkres A
Hlavní výkres B
Hlavní výkres C

Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace


ODŮVODNĚNÍ ÚP OBCE ČÍŽKOV

Koordinační výkres A
Koordinační výkres B
Koordinační výkres C

Širší vztahy území

Výkres předpokládaných záborů půd A
Výkres předpokládaných záborů půd B
Výkres předpokládaných záborů půd C


TEXTOVÁ ČÁST

Územní plán obce Čížkov
Odůvodnění územního plánu obce Čížkov

Výkres základního členění území A
Výkres základního členění území B
Výkres základního členění území C
Hlavní výkres A - Urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny
Hlavní výkres B - Urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny
Hlavní výkres C - Urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny
Hlavní výkres A - Urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny - veřejná infrastruktura
Hlavní výkres B - Urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny - veřejná infrastruktura
Hlavní výkres C - Urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny - veřejná infrastruktura
Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace
Koordinační výkres A
Koordinační výkres B
Koordinační výkres C
Výkres předpokládaných záborů půd A
Výkres předpokládaných záborů půd B
Výkres předpokládaných záborů půd C
Širší vztahy území