Facebook

 


ŽELEZNÝ ÚJEZD

Informace o Železném Újezdu


Ves na svažité planině nad Čížkovem je zmiňována prvně v letech 1347 a 1379 jako součást rožmitálského zboží. Podle názvu se zde dolovala železná ruda zejména v souvislosti s kolonizační a železářskou politikou pánů z Rožmitálu. Po roce 1529 již součástí zelenohorského panství, ale v roce 1545 opět u Rožmitálu. Kolem roku 1565 zde měl být postaven větrný mlýn. V roce 1616 byl spolu s částí mirošovského panství připojen k Poříčí, bylo zde 12 sedláků a 2 chalupníci. S rozvojem hutní výroby se větší část obyvatel zaměřila na výrobu dřevěného uhlí pro hutě v sousedních Mitrovicích, a obyvatel přibylo, takže koncem 19.století zde v 73 domech žilo 427 obyvatel.

V současnosti je převážná část zástavby určena k rekreaci, trvale zde žije kolem 140 obyvatel. Zachovalé roubené stavby již slouží hlavně k rekreaci, louky v okolí zdobí porosty upolínů. Dominantou je nová turistická rozhledna Na Skále (672 m.n.m.), odkud je vynikající výhled na Šumavu, na Plzeň i na část jižních Čech. Služby turistům nabízí hostinec "Pod rozhlednou", horské panorama dotváří okolní pastviny s chovem ovcí.