Facebook

 


PŘEŠÍN

Informace o Přešíně


Přešín je vesnice v okrese Plzeň-jih. Nachází se asi 3 km na severozápad od Čížkova. Je zde evidováno 71 adres. Nejvyšším bodem je vrch Maštýř (součást Brdského pohoří), lidově zvaný Pahorek s nadmořskou výškou 661 m.n.m.

Ves v mělkém údolí ve směru na Blovice je prvně zmiňována v roce 1239, kdy byla v majetku Budislava, syna Jaroslava z Březnice. Od roku 1349 patřila část pražskému arcibiskupství, část byla v držení ostrovského kláštera. Jako zástavu od krále Zikmunda drželi Přešín Zmrzlíkové ze Svojšína a poté i další. V roce 1567 již ale celý přešín vlastnilo město Rokycany. Po přijetí Rokycan mezi královská města se přešínští vzbouřili proti požadavku vrchnosti na zaplacení části městského dluhu. Ves byla nakrátko zastavena, ale v roce 1638 byla vyplacena a poddanskou vesnicí města Rokycany zůstala až do konce patrimoniálního období. Pro svou polohu byl Přešín nazýván táž Podlesí. V roce 1620 byla ves vypálena vojskem, v roce 1654 zde žilo 8 sedláků, 3 chalupníci a 2 tzv. zahradníci. Postupně se obyvatelstvo rozrůstalo, takže v roce 1900 zde v 61 domech žilo 463 obyvatel. V současnosti počet klesl na 133 trvale žijících ve 41 domech, další 24 jsou rekreační. V obci je řada hospodářských stavení, roubené stavby, na návsi u bývalého hostince je vysoká drobná kaple. Z okolí Přešína je zajímavý pohled na panorama Šumavy.