Facebook

 


ČÍŽKOV

Informace o Čížkově


První historická zmínka o obci pochází z roku 1237, kdy ves byla kladrubským klášterem směněna s Havlem Markvarticem. Roku 1310 byla v držení Budislava, syna Protivy z Rožmitálu. Roku 1347 se Čížkov dostal spolu s polovinou Rožmitálu do majetku pražského arcibiskupství. Pak byla ves majetkově rozdělena - jeden díl do vlastnictví Jana z Vítence a od roku 1558 do vlastnictví města Rokycany. Druhý díl získal Mauric Chanovský z Dlouhé Vsi, a ten svou část později prodal opět městu Rokycany, v jehož majetku byl Čížkov až do konce feudalismu. Dle berní ruly zde bylo 11 sedláků, 3 chalupníci a 5 zahradníků. Ze dvou statků vznikl v roce 1708 díky církvi poplužní dvůr zvaný Na podlesí. V polovině 18. století žilo v obci 19 hospodářů, krčmář, kovář, pastýř, a jedna židovská rodina. Roku 1788 je doloženo v Čížkově 55 domů, v roce 1838 již 71 domů s 480 obyvateli. V roce 1890 zde bylo 81 domů, 612 obyvatel, škola a pošta.

V roce 1991 obývalo ves se sídlem obecního úřadu trvale 144 obyvatel ve 38 domech.

Dominantou obce je původně gotický farní kostel s. Jana Křtitele, barokizovaný v letech 1727-1735. V roce 1873 byla přistavena věž s jehlancovou střechou. Jedná se o rozlehlý jednolodní objekt s pravoúhle zakončeným presbyteriem, se sakristií na severní straně a s věží před západním průčelím. Fasády jsou členěny lesénovým řádem, okna jsou sklenuta segmentem. Interiér je zaklenut valeně s výsečemi a pasy vybíhajícími z pilastrů s římsovými hlavicemi. Do valené klenby sakristie vnikají pětiboké výseče. V patře nad sakristií byla zřízena oratoř. Zařízení interiéru pochází převážně z doby barokizace.

Proti kostelu stojí fara z roku 1680, upravená v 19.století do stávající podoby. Zajímavými stavbami jsou usedlosti čp.4 na návsi nad kostelem, kde se uchovala stará roubená chalupa, a čp. 28, kde je roubený špýchárek. U kostela roste mohutná lípa srdčitá, stará přes 250 let, s výškou 24 m a obvodem kmene téměř 4 m.

Nedaleko vsi ve směru na Přešín se nalézají pozůstatky středověkého hrádku zvaného Strašná skála. Roubené jádro bylo založeno na dvou skaliskách, kde se dochovaly zbytky založení dvou budov. Stavba vznikla po polovině 13.století zřejmě k ochraně okolních rudných dolů, a byla po asi sto letech opuštěna.

V obci je známý hostinec "U českého lva" a prochází zde cyklotrasa č.2039 ze Spáleného Poříčí na Mladý Smolivec. Zajímavostí Čížkova je místní recesistická Republika Čížkov se svým presidentem a vládou, díky níž se zde během roku konají zajímavé akce - zabijačka, závody na kolečkových sáních aj.