Facebook

 


VYHLÁŠKY A PŘEDPISY

Obecně závazné vyhlášky a závazné předpisy obce Čížkov.

Obecně závazná vyhláška o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích (pdf, 220.7 kB)
Obecně závazná vyhláška obce Čížkov o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.
Min.doba zveřejnění od 03.06.2022 do 17.06.2022.

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (pdf, 236.4 kB)
Obec Čížkov vydává směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Min.doba zveřejnění od 15.03.2022 do 00.00.0000.

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odpady (pdf, 219.8 kB)
Zastupitelstvo obce Čížkov vydalo Obecně závaznou vyhlášku obce Čížkov č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Min.doba zveřejnění od 29.12.2021 do 31.01.2022.

Nařízení obce Čížkov - zákaz podomního a pochůzkového prodeje (pdf, 153.3 kB)
Nařízení obce Čížkov č. 1/2021, OZV 2/2021 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje.
Min.doba zveřejnění od 21.10.2021 do 17.11.2021.

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů (pdf, 193.2 kB)
Zastupitelstvo obce Čížkov vydalo Obecně závaznou vyhlášku obce Čížkov č. 1/2021, o místním poplatku ze psů.
Min.doba zveřejnění od 21.10.2021 do 11.11.2021.

Řád veřejného pohřebiště obce Čížkov (pdf, 296 kB)
Obec Čížkov jako provozovatel veřejného pohřebiště vydává Řád veřejného pohřebiště obce Čížkov.
Min.doba zveřejnění od 10.09.2021 do 10.10.2021.

Příloha k OZV 2/2019 (pdf, 148.7 kB)
Příloha k OZV 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Min.doba zveřejnění od 14.12.2020 do 30.12.2020.

02/2019 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (pdf, 1.4 MB)
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Min.doba zveřejnění od 27.12.2019 do 13.01.2020.

01/2019 Stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, využívání a odstraňování odpadů (pdf, 1 MB)
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, využívání a odstraňování odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Čížkov.
Min.doba zveřejnění od 27.12.2019 do 13.01.2020.

Sazebník úhrad - Obec Čížkov (pdf, 274.8 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje sazebník úhrad za poskytování informací.
Min.doba zveřejnění od 24.05.2018 do 30.06.2018.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - MŠ Čížkov (pdf, 163.6 kB)
Informace o zpracování osobních údajů, správci, pověřenci a Vašich právech v souvislosti se zpracováním a ochranou osobních údajů v mateřské škole Čížkov.
Min.doba zveřejnění od 24.05.2018 do 30.06.2018.

Sdělení o výkonu funkce pověřence pro ochranu osobních údajů (pdf, 183.7 kB)
Informace o osobě pověřence pro ochranu osobních údajů OÚ Čížkov.
Min.doba zveřejnění od 23.05.2018 do 30.06.2018.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Informace o zpracování osobních údajů, správci, pověřenci a Vašich právech v souvislosti se zpracováním a ochranou osobních údajů.
Min.doba zveřejnění od 23.05.2018 do 30.06.2018.

Obecně závazná vyhláška obce Čížkov č. 3/2015 (pdf, 345 kB)
Obec Čížkov vydává obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Min.doba zveřejnění od 01.01.2016 do 05.02.2016.

Obecně závazná vyhláška obce Čížkov č. 2/2015 (pdf, 83.5 kB)
Zastupitelstvo obce Čížkov vydává obecně závaznou vyhlášku o stanovení školských obvodů.
Min.doba zveřejnění od 31.03.2015 do 30.04.2015.

Obecně závazná vyhláška obce Čížkov č. 1/2015 (pdf, 367.8 kB)
Obec Čížkov vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládaní se stavebním odpadem na území obce Čížkov.
Min.doba zveřejnění od 31.03.2015 do 30.04.2015.

Obecně závazná vyhláška obce Čížkov č. 1/2014 (pdf, 199.9 kB)
Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.1/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Min.doba zveřejnění od 20.12.2014 do 00.00.0000.

Dodatek k obecně závazné vyhlášce č.2/2010 o místním poplatku ze psů. (pdf, 121.3 kB)
Obec Čížkov vydává dodatek k obecně závazné vyhlášce č.2/2010 o místním poplatku ze psů.
Min.doba zveřejnění od 21.12.2013 do 17.02.2014.

Obecně závazná vyhláška č.2/2013 - O pohybu psů a jiného zvířectva (pdf, 1.8 MB)
Obec Čížkov vydává obecně závaznou vyhlášku č.2/2013 o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích v obci Čížkov k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.
Min.doba zveřejnění od 21.12.2013 do 17.02.2014.

Obecně závazná vyhláška č.1/2013 - POPLATKY ZA ODPADY (pdf, 653.4 kB)
Obec Čížkov vydává obecně závaznou vyhlášku č.1/2013 o místním polatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Min.doba zveřejnění od 21.12.2013 do 28.02.2014.

Obecně závazná vyhláška obce Čížkov č. 1/2012 (pdf, 86.9 kB)
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Min.doba zveřejnění od 15.12.2012 do 30.12.2012.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ČÍŽKOV (pdf, 161.5 kB)
Zastupitelstvo obce Čížkov oznamuje vydání opatření obecné povahy č.1/2012 - Územní plán obce Čížkov.
Min.doba zveřejnění od 23.04.2012 do 23.05.2012.

Vnitřní směrnice o zveřejňování informací
Vnitřní směrnice o zveřejňování informací obce Čížkov.
Min.doba zveřejnění od 20.12.2010 do 15.01.2011.

Obecně závazná vyhláška obce Čížkov č. 2/2010
Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místním poplatku ze psů.
Min.doba zveřejnění od 17.12.2010 do 31.12.2010.

Obecně závazná vyhláška obce Čížkov č. 1/2010
Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Min.doba zveřejnění od 17.12.2010 do 31.12.2010.

Obecně závazná vyhláška obce Čížkov č. 1/2003
Obecně závazná vyhláška obce Čížkov č. 1/2003 o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Min.doba zveřejnění od 15.12.2003 do 31.12.2003.

Obecně závazná vyhláška Obce Čížkov č.1/2001
Obecně závazná vyhláška Obce Čížkov č.1/2001, o nakládání s komunálním odpadem na území obce Čížkov a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů.
Min.doba zveřejnění od 15.12.2001 do 31.12.2001.

Obecně závazná vyhláška obce Čížkov č. 2/2000
Obecně závazná vyhláška obce Čížkov č. 2/2000 o pohybu zvířat na veřejném prostranství.
Min.doba zveřejnění od 15.03.2000 do 31.03.2000.