Facebook

 


ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Čížkov.

MŠ Čížkov - Seznam přijatých dětí 2024/2025 (pdf, 422.4 kB)
Mateřská škola Čížkov zveřejňuje seznam přijatých dětí pro školní rok 2024/2025.
Min.doba zveřejnění od 24.05.2024 do 31.05.2024.

VOLBY EP - Doba a místo konání voleb (pdf, 198.6 kB)
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu.
Min.doba zveřejnění od 21.05.2024 do 08.06.2024.

ÚPRAVA PROVOZU - Nové Mitrovice (pdf, 1.7 MB)
Městský úřad Blovice, odbor stavební a dopravní stanoví přechodnou úpravu provozu na silnici č. II/177 v místě mostu ev. č. 177-002 v obci Nové Mitrovice. Doba platnosti: od 20. 05. do 30. 09. 2024.
Min.doba zveřejnění od 15.05.2024 do 31.05.2024.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva 17. 5. 2024 v Zahrádce (pdf, 224.5 kB)
Přijměte pozvání na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 17. 5. 2024 od 18:00 v v hasičském klubu v Zahrádce čp. 53.
Min.doba zveřejnění od 08.05.2024 do 17.05.2024.

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ 2024 (pdf, 66.4 kB)
Finanční úřad pro Plzeňský kraj oznamuje, že ode dne 30. 04. do 31. 05. 2024 je na všech územních pracovištích FÚ pro Plzeňský kraj zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam, jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024.
Min.doba zveřejnění od 30.04.2024 do 31.05.2024.

Zveřejnění směny části pozemků (pdf, 153.2 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje záměr směny části pozemků.
Min.doba zveřejnění od 29.04.2024 do 15.05.2024.

Výstraha ČHMÚ - Nebezpečí požárů (pdf, 420.2 kB)
Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu na NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRŮ pro Plzeňský kraj.
Min.doba zveřejnění od 29.04.2024 do 05.05.2024.

Závěrečný účet Svazku obcí za rok 2023 (pdf, 1.9 MB)
Závěrečný účet Svazku obcí okresu Plzeň jih pro odpadové hospodářství za rok 2023. Schválený 25. 4. 2024.
Min.doba zveřejnění od 26.04.2024 do 12.05.2024.

Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Svazku obcí za rok 2023 (pdf, 10.5 MB)
Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Svazku obcí okresu Plzeň jih pro odpadové hospodářství za rok 2023.
Min.doba zveřejnění od 26.04.2024 do 12.05.2024.

VOLBY EP - Jmenování zapisovatelů (pdf, 91.5 kB)
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024.
Min.doba zveřejnění od 25.04.2024 do 09.06.2024.

VOLBY EP - Počet a sídla voleb. okrsků (pdf, 90.5 kB)
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024.
Min.doba zveřejnění od 23.04.2024 do 08.06.2024.

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024 (pdf, 65.7 kB)
Finanční úřad pro Plzeňský kraj oznamuje, že ode dne 15. 04. 2024 do 15. 05. 2024 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Plzeňský kraj zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024.
Min.doba zveřejnění od 15.04.2024 do 15.05.2024.

Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Čížkov 2025-2027 (pdf, 67 kB)
Mateřská škola Čížkov zveřejňuje schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2025-2027.
Min.doba zveřejnění od 12.04.2024 do 26.04.2024.

VOLBY EP - Počet členů okrskových volebních komisí (pdf, 67.2 kB)
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024.
Min.doba zveřejnění od 05.04.2024 do 09.06.2024.

Návrh závěrečného účtu svazku za rok 2023 (pdf, 334.2 kB)
Svazek obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství zveřejňuje návrh závěrečného účtu svazku za rok 2023.
Min.doba zveřejnění od 02.04.2024 do 18.04.2024.

ZEMĚMĚŘIČSKÉ PRÁCE V OBCI ČÍŽKOV (pdf, 424 kB)
Zeměměřičský úřad oznamuje provádění zem. prací v základním bodovém poli na území obce Čížkov v období od 8. 4. do 13. 12. 2024.
Min.doba zveřejnění od 27.03.2024 do 12.04.2024.

Závěrečný účet obce Čížkov 2023 (pdf, 376.9 kB)
Závěrečný účet obce Čížkov k. 31. 12. 2023. Schváleno 22. 3. 2024.
Min.doba zveřejnění od 25.03.2024 do 15.04.2024.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva 22. 3. 2024 v Přešíně (pdf, 207.6 kB)
Přijměte pozvání na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 22. 3. 2024 od 18:00 v v Klubu Přátel Pod Maštýřem v Přešíně č.p. 16 .
Min.doba zveřejnění od 14.03.2024 do 22.03.2024.

Vedení nízkého napětí v Čečovicích (pdf, 483.4 kB)
Společnost OMEXOM oznamuje, že v březnu až červnu 2024 bude v Čečovicích prováděna výměna vedení nízkého napětí.
Min.doba zveřejnění od 14.03.2024 do 31.05.2024.

JARNÍ SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ (pdf, 143.6 kB)
Svazek obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství pořádá ve spolupráci s naší obcí pravidelný pravidelný svoz nebezpečných odpadů, který se uskuteční ve čtvrtek 21. 3. a pátek 22. 3. od 8.00–17.00 hod. a v sobotu 25. 3. od 8.00–12.00 hod v areálu obce v Čížkově.
Min.doba zveřejnění od 11.03.2024 do 23.03.2024.

Výběr poplatků za odpady, psy a vodné (pdf, 107.7 kB)
Obe Čížkov nabízí možnost úhrady poplatků za odpady, psy a vodné. Poplatky lze v jednotlivých částech obce zaplatit ve čtvrtek 7. března 2024.
Min.doba zveřejnění od 05.03.2024 do 07.03.2024.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023 (pdf, 3.6 MB)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Čížkov za rok 2023.
Min.doba zveřejnění od 28.02.2024 do 31.03.2024.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce Čížkov 2023 (pdf, 178.3 kB)
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce Čížkov sestavený k 31. 12. 2023.
Min.doba zveřejnění od 28.02.2024 do 15.03.2024.

Návrh závěrečného účtu obce Čížkov 2023 (pdf, 381 kB)
Návrh závěrečného účtu obce Čížkov k 31. 12. 2023.
Min.doba zveřejnění od 28.02.2024 do 15.03.2024.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Čížkov 2025-2027 (pdf, 430 kB)
Mateřská škola Čížkov zveřejňuje návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2025-2027.
Min.doba zveřejnění od 27.02.2024 do 19.03.2024.

NÁVRH OPATŘENÍ - bobr evropský (pdf, 3.6 MB)
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí tímto vyzývá dotčené osoby, aby k níže uvedenému návrhu opatření obecné povahy do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění na úřední desce Krajského úřadu Plzeňského kraje podaly připomínky nebo námitky.
Min.doba zveřejnění od 23.02.2024 do 23.03.2024.

Zveřejnění směny pozemků a výpůjčky nemovitostí (pdf, 228.9 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje záměr směny pozemků a výpůjčky nemovitostí.
Min.doba zveřejnění od 22.02.2024 do 08.03.2024.

Výroční zpráva o poskytování informací 2023 (pdf, 203.6 kB)
Výroční zpráva za rok 2023 o činnosti Obce Čížkov v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb.
Min.doba zveřejnění od 07.02.2024 do 00.00.0000.

ZVONĚNÍ Z OBECNÍHO ROZHLASU
Vážení spoluobčané, rádi bychom vás upozornili na možnost, že v případě úmrtí lze v jednotlivých částech obce zvonit umíráček i prostřednictvím obecního rozhlasu.
Min.doba zveřejnění od 04.02.2024 do 29.02.2024.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (pdf, 2.2 MB)
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR vydává opatření obecné povahy č. 8/2023.
Min.doba zveřejnění od 02.01.2024 do 19.01.2024.

Plánovaná kalkulace cen vody 2024 (pdf, 110.1 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje plánovanou kalkulaci cen vody pro rok 2024.
Min.doba zveřejnění od 29.12.2023 do 15.01.2024.

Rozpočet MŠ na rok 2024 (pdf, 421 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje rozpočet Mateřské školy Čížkov na rok 2024. Schválen 28. 12. 2023.
Min.doba zveřejnění od 28.12.2023 do 20.01.2024.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva 28. 12. 2023 v Čížkově (pdf, 204.1 kB)
Přijměte pozvání na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná ve čtvrtek 28. 12. 2023 od 18:00 na sále KD v Čížkově.
Min.doba zveřejnění od 19.12.2023 do 28.12.2023.

Návrh rozpočtu MŠ na rok 2024 (pdf, 236.5 kB)
Mateřská škola Čížkov zveřejňuje návrh rozpočtu na rok 2024.
Min.doba zveřejnění od 12.12.2023 do 28.12.2023.

PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU - PLYN (pdf, 152.6 kB)
Odbor dopravy Městského úřadu Nepomuk stanoví přechodnou úpravu provozu pro havarijní stavy (výkopy s únikem zemního plynu) na plynárenském zařízení v pozemcích komunikací silnice II. a III. třídy a místních komunikací.
Min.doba zveřejnění od 07.12.2023 do 23.12.2023.

Zveřejnění záměru pronájmu nemovitosti (pdf, 121.3 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje záměr pronájmu nemovitosti.
Min.doba zveřejnění od 05.12.2023 do 23.12.2023.

Návrh rozpočtu obce Čížkov na rok 2024 (pdf, 120.5 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje návrh rozpočtu obce na rok 2024.
Min.doba zveřejnění od 05.12.2023 do 28.12.2023.

INFORMACE O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY (pdf, 151.7 kB)
Obec Čížkov podala návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy ve věci povolení změny stavby před jejím dokončením: Připojení vrtu HJ-3, vodojem a odběr, místo v k.ú. Čížkov.
Min.doba zveřejnění od 27.11.2023 do 06.12.2023.

PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU (pdf, 150.6 kB)
Odbor dopravy Městského úřadu Nepomuk stanoví přechodnou úpravu provozu.
Min.doba zveřejnění od 21.11.2023 do 30.11.2023.

Mikroregion Nepomucko - Oznámení o vyvěšení dokumentů (pdf, 358.2 kB)
Mikroregion Nepomucko informuje o zveřejnění těchto dokumentů: Rozpočet MN 2024, Rozpočtový výhled MN 2024 – 2026, Závěrečný účet MN a Rozpočtová opatření.
Min.doba zveřejnění od 21.11.2023 do 30.11.2023.

Rozp. opatření č. 2/2023 svazku obcí (pdf, 136.2 kB)
Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství zveřejňuje rozpočtové opatření č. 2/2023
Min.doba zveřejnění od 13.11.2023 do 30.11.2023.

Střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí 2025-2026 (pdf, 285.6 kB)
Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství zveřejňuje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025-2026.
Min.doba zveřejnění od 13.11.2023 do 30.11.2023.

Rozpočet na rok 2024 Svazku obcí (pdf, 275.3 kB)
Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství zveřejňuje schválený rozpočet na rok 2024.
Min.doba zveřejnění od 13.11.2023 do 30.11.2023.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva 16. 11. 2023 v Železném Újezdě (pdf, 270.8 kB)
Přijměte pozvání na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná ve čtvrtek 16. 11. 2023 od 18:00 na sále KD v Železném Újezdu.
Min.doba zveřejnění od 08.11.2023 do 16.11.2023.

Úpravy provozu - havarijní stavy plynu (pdf, 151.1 kB)
Odbor dopravy Městského úřadu Nepomuk stanoví přechodnou úpravu provozu pro havarijní stavy na plynárenském zařízení v pozemcích komunikací silnice II. a III. třídy.
Min.doba zveřejnění od 03.11.2023 do 18.11.2023.

Záměr prodeje pozemků, staveb a pronájmy nemovitostí (pdf, 218 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje prodeje pozemků, staveb a pronájmy nemovitostí.
Min.doba zveřejnění od 31.10.2023 do 16.11.2023.

ÚPRAVA PROVOZU - Nechanice (pdf, 1.3 MB)
Městský úřad Blovice, odbor stavební a dopravní stanoví přechodnou úpravu provozu na silnicích č. III/177 13, II/177, III177 11, III/177 41, III/177 14, III/117 42, a III/177 16 za účelem označení uzavírky silnice č. III/177 14 v obci Nechanice a její objízdné trasy na území ORP Blovice.
Min.doba zveřejnění od 30.10.2023 do 17.11.2023.

Střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí 2025-2026 (pdf, 195.5 kB)
Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství zveřejňuje návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025-2026.
Min.doba zveřejnění od 23.10.2023 do 07.11.2023.

Návrh rozpočtu na rok 2024 Svazku obcí (pdf, 287.8 kB)
Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství zveřejňuje návrh rozpočtu na rok 2024.
Min.doba zveřejnění od 23.10.2023 do 07.11.2023.

PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU (pdf, 137.8 kB)
Odbor dopravy Městského úřadu Nepomuk stanoví přechodnou úpravu provozu na komunikacích III/17716, III/17717, III/17742 a III/17744 v úseku Železný Újezd – Přešín.
Min.doba zveřejnění od 17.10.2023 do 17.11.2023.