Facebook

 


ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Čížkov.

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ MŠ 2023/2024 (pdf, 41.1 kB)
Mateřská škola Čížkov zveřejňuje seznam přijatých dětí pro školní rok 2023-2024.
Min.doba zveřejnění od 19.05.2023 do 01.06.2023.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva 12. 5. 2023 v Čečovicích (pdf, 205.4 kB)
Přijměte pozvání na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 12. 5. 2023 od 18:00 hodin v Čečovicích.
Min.doba zveřejnění od 03.05.2023 do 12.05.2023.

Smlouva o bezúplatném převodu (pdf, 58.7 kB)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a Obec Čížkov uzavírají smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva nemovité věci v k.ú. Zahrádka.
Min.doba zveřejnění od 24.04.2023 do 08.05.2023.

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2023 (pdf, 66.1 kB)
Finanční úřad pro Plzeňský kraj oznamuje, že ode dne 25. 04. 2023 do dne 25. 05. 2023 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Plzeňský kraj zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2023.
Min.doba zveřejnění od 24.04.2023 do 25.05.2023.

HROMADNÁ KONTROLA KOTLŮ (pdf, 60.1 kB)
Informujeme občany, že mají možnost využít nabídky na kontolu kotlů na tuhá paliva a plyn, která v obci proběhne ve dnech 23.-24. 5. 2023.
Min.doba zveřejnění od 21.04.2023 do 24.05.2023.

Zveřejnění prodeje pozemků a pronájmu nemovitostí (pdf, 505.3 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje záměr prodeje pozemků a pronájmu nemovitostí.
Min.doba zveřejnění od 19.04.2023 do 03.05.2023.

Návrh závěrečného ůčtu obce Čížkov (pdf, 386.6 kB)
Návrh závěrečného účtu obce Čížkov k 31. 12. 2022
Min.doba zveřejnění od 19.04.2023 do 03.05.2023.

Veřejné projednání návrhu Aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje PK (pdf, 406 kB)
Veřejné projednání návrhu Aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje se uskuteční dne 10. května 2023 od 10 hod. v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje.
Min.doba zveřejnění od 07.04.2023 do 10.05.2023.

Nároky vlastníků pozemků - Komplexní pozemnkové úpravy v k.ú. Železný Újezd a Přešín (pdf, 401.6 kB)
Nároky vlastníků pozemků - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Železný Újezd a Přešín
Min.doba zveřejnění od 05.04.2023 do 26.04.2023.

OBEC ČÍŽKOV HLEDÁ ÚČETNÍ (pdf, 292.6 kB)
Obce Čížkov hledá na pozici úředník/úřednice s pracovní náplní referent/ka samosprávy, rozpočtu a financování, správy daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění, hospodaření s majetkem územních samosprávných celků, správy ve věcech archivnictví a spisové služby, účetní a mzdové agendy. Termín podání přihlášky: od 16. 4. 2023 do 16. 5. 2023.
Min.doba zveřejnění od 02.04.2023 do 16.05.2023.

Podpora pro zemědělce (pdf, 317.4 kB)
Plzeňský kraj informuje o probíhající podpoře pro zemědělce v rámci dotačního programu Podpora zemědělské činnosti v Plzeňském kraji 2023.
Min.doba zveřejnění od 29.03.2023 do 10.04.2023.

Zeměměřičské práce (pdf, 444.9 kB)
Zeměměřičský úřad oznamuje provádění zeměměřičských prací v základním bodovém poli na území naší obce v období od 3. 4. do 15. 12. 2023.
Min.doba zveřejnění od 28.03.2023 do 12.04.2023.

29. 3. 2023 nepoteče voda v Železném Újezdu a v Přešíně
Obecní úřad Čížkov upozorňuje, že zítra 29. 3. 2023 nepoteče voda v obecním vodovodu v Železném Újezdě a v Přešíně. Důvodem jsou opravy na vodojemu.
Min.doba zveřejnění od 28.03.2023 do 29.03.2023.

Rozpočtové opatření č. 1/2023 Svazku obcí (pdf, 132.7 kB)
Rozpočtové opatření č. 1/2023 Svazku obcí okresu Plzeň jih pro odpadové hospodářství.
Min.doba zveřejnění od 17.03.2023 do 31.03.2023.

Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Svazku obcí za rok 2022 (pdf, 6.1 MB)
Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Svazku obcí okresu Plzeň jih pro odpadové hospodářství za rok 2022.
Min.doba zveřejnění od 17.03.2023 do 31.03.2023.

Závěrečný účet Svazku obcí za rok 2022 (pdf, 857.8 kB)
Závěrečný účet Svazku obcí okresu Plzeň jih pro odpadové hospodářství za rok 2022.
Min.doba zveřejnění od 17.03.2023 do 31.03.2023.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva 23. 3. 2023 v Zahrádce (pdf, 334.9 kB)
Přijměte pozvání na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná ve čtvrtek 23. 3. 2023 od 18:00 hodin v hasičském klubu v Zahrádce.
Min.doba zveřejnění od 15.03.2023 do 23.03.2023.

JARNÍ SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ (pdf, 426.4 kB)
Obec Čížkov pořádá pravidelný svoz nebezpečných odpadů, který se uskuteční ve čtvrtek 23. 3., v pátek 24. 3. od 8.00–17.00 hod. a v sobotu 25. 3. od 8.00–12.00 hod.
Min.doba zveřejnění od 14.03.2023 do 25.03.2023.

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ČÍŽKOV (pdf, 205 kB)
Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí pořídil návrh nového Územního plánu Čížkov. Do 30 dnů ode dne doručení veřejnou vyhláškou může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky tj. od 27.3.2023 do 27.4.2023,
Min.doba zveřejnění od 13.03.2023 do 28.04.2023.

Na OÚ Čížkov 8. 3. 2023 ZAVŘENO
Z důvodu odstávky elektřiny bude ve středu 8. března 2023 na obecním úřadu v Čížkově ZAVŘENO. Děkujeme za pochopení.
Min.doba zveřejnění od 02.03.2023 do 08.03.2023.

Návrh závěrečného účtu svazku za rok 2022 (pdf, 305.5 kB)
Svazek obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství zveřejňuje návrh závěrečného účtu svazku za rok 2022.
Min.doba zveřejnění od 28.02.2023 do 14.03.2023.

Výběr poplatků za odpady, psy a vodné (pdf, 109.7 kB)
Obecní úřad Čížkov oznamuje možnost úhrady poplatků za odpady, psy a vodné v úterý 28. února 2023 v jednotlivých částech naší obce.
Min.doba zveřejnění od 24.02.2023 do 28.02.2023.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření (pdf, 174.4 kB)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Čížkov.
Min.doba zveřejnění od 23.02.2023 do 09.03.2023.

Na OÚ Čížkov bude ZAVŘENO (pdf, 101.9 kB)
Upozorňujeme občany, že z důvodu nemoci bude v týdnu 23.-27. 1. 2023 na obecním úřadu v Čížkově ZAVŘENO. Děkujeme za pochopení.
Min.doba zveřejnění od 22.01.2023 do 27.01.2023.

Volby prezidenta ČR - Doba a místo konání 2. kola (pdf, 317.5 kB)
Oznámení o době a místě konání 2. kola volby prezidenta ČR 2023.
Min.doba zveřejnění od 16.01.2023 do 28.01.2023.

Zvláštní způsoby hlasování ve volbě prezidenta republiky (pdf, 56.1 kB)
Informace o telefonních číslech, na kterých mohou oprávnění voliči, kteří se nacházejí v izolaci z důvodu covid-19, požádat krajský úřad o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky.
Min.doba zveřejnění od 04.01.2023 do 28.01.2023.

Rozpočet MŠ na rok 2023 (png, 1.2 MB)
Obec Čížkov zveřejňuje rozpočet Mateřské školy Čížkov na rok 2023. Schválen 28. 12. 2022.
Min.doba zveřejnění od 28.12.2022 do 18.01.2023.

Volby prezidenta ČR - Stanoviště DRIVE-IN v Plzeňském kraji (pdf, 82.9 kB)
Krajský úřad Plzeňského kraje informuje o zřízení a umístění volebních stanovišť – DRIVE-IN v Plzeňském kraji pro volbu prezidenta republiky v roce 2023.
Min.doba zveřejnění od 28.12.2022 do 21.01.2023.

PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU k.ú. Železný Újezd (pdf, 138.2 kB)
Odbor dopravy Městského úřadu Nepomuk stanoví přechodnou úpravu provozu - k.ú. Železný Újezd
Min.doba zveřejnění od 22.12.2022 do 05.01.2023.

PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU (pdf, 148.6 kB)
Odbor dopravy Městského úřadu Nepomuk stanoví přechodnou úpravu provozu - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje.
Min.doba zveřejnění od 20.12.2022 do 31.12.2022.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva 28. 12. 2022 v Čížkově (pdf, 249.4 kB)
Přijměte pozvání na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná ve středu 28. 12. 2022 od 18:00 hodin v pohostinství v Čížkově.
Min.doba zveřejnění od 19.12.2022 do 28.12.2022.

PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU (pdf, 152.5 kB)
Odbor dopravy Městského úřadu Nepomuk stanoví přechodnou úpravu provozu.
Min.doba zveřejnění od 19.12.2022 do 31.12.2022.

Kalkulace ceny vody pro rok 2023 (pdf, 110.1 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje plánovanou kalkulaci ceny vody pro rok 2023 v naší obci.
Min.doba zveřejnění od 18.12.2022 do 29.01.2023.

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dožice a navazující území (pdf, 264.6 kB)
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj vydává žádost o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků - - komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dožice a navazující část k.ú. Mladý Smolivec, Budislavice, Měrčín a Čížkov.
Min.doba zveřejnění od 18.12.2022 do 16.01.2023.

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (pdf, 151.4 kB)
Odbor dopravy Městského úřadu Nepomuk stanoví přechodnou úpravu provozu.
Min.doba zveřejnění od 18.12.2022 do 09.01.2023.

Oznámení o vyvěšení dokumentů Mikroregionu Nepomucko (pdf, 358.5 kB)
Mikroregion Nepomucko oznamuje vyvěšení dokumentů: Rozpočet Mikroregionu Nepomucko na rok 2023, Rozpočtový výhled Mikroregionu Nepomucko na roky 2023 – 2025, Závěrečný účet Mikroregionu Nepomucko a Rozpočtová opatření.
Min.doba zveřejnění od 13.12.2022 do 28.12.2022.

Návrh rozpočtu MŠ na rok 2023 (pdf, 2.5 MB)
Mateřská škola Čížkov zveřejňuje návrh rozpočtu na rok 2023.
Min.doba zveřejnění od 13.12.2022 do 27.12.2022.

Záměr pronájmu nemovité věci - Zahrádka (pdf, 108.2 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje záměr obce pronajmout nemovitou věc a to rybník v k. ú. Zahrádka u Čížkova.
Min.doba zveřejnění od 12.12.2022 do 28.12.2022.

Návrh rozpočtu obce Čížkov na rok 2023 (pdf, 120.8 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje návrh rozpočtu na rok 2023.
Min.doba zveřejnění od 05.12.2022 do 31.12.2022.

Volby prezidenta ČR - Jmenování zapisovatelů (pdf, 193.8 kB)
Starosta obce Čížkov jmenuje zapisovatele okrskových volebních komisí pro jednotlivé volební okrsky v obci Čížkov.
Min.doba zveřejnění od 02.12.2022 do 23.12.2022.

Volby prezidenta ČR - Počty a sídla volebních okrsků (pdf, 190 kB)
Oznámení o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby prezidenta České republiky – 13. a 14. ledna 2023 (I. kolo) a případné II. kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023.
Min.doba zveřejnění od 24.11.2022 do 12.12.2022.

Mikroregion Nepomucko - Návrh rozpočtového výhledu 2023-2025 (pdf, 411 kB)
DSO Mikroregion Nepomucko zveřejňuje návrh rozpočtového výhledu na roky 2023-2025.
Min.doba zveřejnění od 22.11.2022 do 06.12.2022.

Mikroregion Nepomucko - Návrh rozpočtu 2023 (pdf, 413.2 kB)
DSO Mikroregion Nepomucko zveřejňuje návrh rozpočtu na rok 2023.
Min.doba zveřejnění od 22.11.2022 do 06.12.2022.

Schválený rozpočet svazku obcí na rok 2023 (pdf, 271.2 kB)
Schválený rozpočet svazku obcí okresu Plzeň jih pro odpadové hospodářství na rok 2023.
Min.doba zveřejnění od 17.11.2022 do 30.11.2022.

Střednědobý výhled rozpočtu svazku obcí 2024-2025 (pdf, 280.5 kB)
Střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň jih pro odpadové hospodářství na roky 2024-2025.
Min.doba zveřejnění od 17.11.2022 do 30.11.2022.

DATOVÉ SCHRÁNKY (pdf, 44 kB)
Vážení spoluobčané, od 1. 1. 2023 na základě změny zákona automaticky získají datovou schránku všichni živnostníci a nepodnikající právnické osoby.
Min.doba zveřejnění od 17.11.2022 do 15.12.2022.

Přechodná úprava provozu (pdf, 147.8 kB)
Odbor dopravy Městského úřadu Nepomuk stanoví přechodnou úpravu provozu.
Min.doba zveřejnění od 17.11.2022 do 08.12.2022.

MŠ Čížkov bude 18. 11. uzavřena (pdf, 98.5 kB)
Mateřská škola Čížkov bude dne 18. listopadu 2022 z provozních důvodů a se souhlasem obecního úřadu uzavřena.
Min.doba zveřejnění od 15.11.2022 do 18.11.2022.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva 25. 11. 2022 v Zahrádce (pdf, 204.8 kB)
Přijměte pozvání na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 25. 11. 2022 od 18:00 hodin v hasičském klubu v Zahrádce.
Min.doba zveřejnění od 14.11.2022 do 25.11.2022.

Volby prezidenta ČR (pdf, 269.2 kB)
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volbu prezidenta České republiky.
Min.doba zveřejnění od 11.11.2022 do 02.12.2022.