Facebook

 


ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Čížkov.

Výroční zpráva o poskytování informací 2023 (pdf, 203.6 kB)
Výroční zpráva za rok 2023 o činnosti Obce Čížkov v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb.
Min.doba zveřejnění od 07.02.2024 do 00.00.0000.

ZVONĚNÍ Z OBECNÍHO ROZHLASU
Vážení spoluobčané, rádi bychom vás upozornili na možnost, že v případě úmrtí lze v jednotlivých částech obce zvonit umíráček i prostřednictvím obecního rozhlasu.
Min.doba zveřejnění od 04.02.2024 do 29.02.2024.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (pdf, 2.2 MB)
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR vydává opatření obecné povahy č. 8/2023.
Min.doba zveřejnění od 02.01.2024 do 19.01.2024.

Plánovaná kalkulace cen vody 2024 (pdf, 110.1 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje plánovanou kalkulaci cen vody pro rok 2024.
Min.doba zveřejnění od 29.12.2023 do 15.01.2024.

Rozpočet MŠ na rok 2024 (pdf, 421 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje rozpočet Mateřské školy Čížkov na rok 2024. Schválen 28. 12. 2023.
Min.doba zveřejnění od 28.12.2023 do 20.01.2024.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva 28. 12. 2023 v Čížkově (pdf, 204.1 kB)
Přijměte pozvání na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná ve čtvrtek 28. 12. 2023 od 18:00 na sále KD v Čížkově.
Min.doba zveřejnění od 19.12.2023 do 28.12.2023.

Návrh rozpočtu MŠ na rok 2024 (pdf, 236.5 kB)
Mateřská škola Čížkov zveřejňuje návrh rozpočtu na rok 2024.
Min.doba zveřejnění od 12.12.2023 do 28.12.2023.

PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU - PLYN (pdf, 152.6 kB)
Odbor dopravy Městského úřadu Nepomuk stanoví přechodnou úpravu provozu pro havarijní stavy (výkopy s únikem zemního plynu) na plynárenském zařízení v pozemcích komunikací silnice II. a III. třídy a místních komunikací.
Min.doba zveřejnění od 07.12.2023 do 23.12.2023.

Zveřejnění záměru pronájmu nemovitosti (pdf, 121.3 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje záměr pronájmu nemovitosti.
Min.doba zveřejnění od 05.12.2023 do 23.12.2023.

Návrh rozpočtu obce Čížkov na rok 2024 (pdf, 120.5 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje návrh rozpočtu obce na rok 2024.
Min.doba zveřejnění od 05.12.2023 do 28.12.2023.

INFORMACE O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY (pdf, 151.7 kB)
Obec Čížkov podala návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy ve věci povolení změny stavby před jejím dokončením: Připojení vrtu HJ-3, vodojem a odběr, místo v k.ú. Čížkov.
Min.doba zveřejnění od 27.11.2023 do 06.12.2023.

PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU (pdf, 150.6 kB)
Odbor dopravy Městského úřadu Nepomuk stanoví přechodnou úpravu provozu.
Min.doba zveřejnění od 21.11.2023 do 30.11.2023.

Mikroregion Nepomucko - Oznámení o vyvěšení dokumentů (pdf, 358.2 kB)
Mikroregion Nepomucko informuje o zveřejnění těchto dokumentů: Rozpočet MN 2024, Rozpočtový výhled MN 2024 – 2026, Závěrečný účet MN a Rozpočtová opatření.
Min.doba zveřejnění od 21.11.2023 do 30.11.2023.

Rozp. opatření č. 2/2023 svazku obcí (pdf, 136.2 kB)
Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství zveřejňuje rozpočtové opatření č. 2/2023
Min.doba zveřejnění od 13.11.2023 do 30.11.2023.

Střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí 2025-2026 (pdf, 285.6 kB)
Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství zveřejňuje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025-2026.
Min.doba zveřejnění od 13.11.2023 do 30.11.2023.

Rozpočet na rok 2024 Svazku obcí (pdf, 275.3 kB)
Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství zveřejňuje schválený rozpočet na rok 2024.
Min.doba zveřejnění od 13.11.2023 do 30.11.2023.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva 16. 11. 2023 v Železném Újezdě (pdf, 270.8 kB)
Přijměte pozvání na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná ve čtvrtek 16. 11. 2023 od 18:00 na sále KD v Železném Újezdu.
Min.doba zveřejnění od 08.11.2023 do 16.11.2023.

Úpravy provozu - havarijní stavy plynu (pdf, 151.1 kB)
Odbor dopravy Městského úřadu Nepomuk stanoví přechodnou úpravu provozu pro havarijní stavy na plynárenském zařízení v pozemcích komunikací silnice II. a III. třídy.
Min.doba zveřejnění od 03.11.2023 do 18.11.2023.

Záměr prodeje pozemků, staveb a pronájmy nemovitostí (pdf, 218 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje prodeje pozemků, staveb a pronájmy nemovitostí.
Min.doba zveřejnění od 31.10.2023 do 16.11.2023.

ÚPRAVA PROVOZU - Nechanice (pdf, 1.3 MB)
Městský úřad Blovice, odbor stavební a dopravní stanoví přechodnou úpravu provozu na silnicích č. III/177 13, II/177, III177 11, III/177 41, III/177 14, III/117 42, a III/177 16 za účelem označení uzavírky silnice č. III/177 14 v obci Nechanice a její objízdné trasy na území ORP Blovice.
Min.doba zveřejnění od 30.10.2023 do 17.11.2023.

Střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí 2025-2026 (pdf, 195.5 kB)
Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství zveřejňuje návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025-2026.
Min.doba zveřejnění od 23.10.2023 do 07.11.2023.

Návrh rozpočtu na rok 2024 Svazku obcí (pdf, 287.8 kB)
Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství zveřejňuje návrh rozpočtu na rok 2024.
Min.doba zveřejnění od 23.10.2023 do 07.11.2023.

PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU (pdf, 137.8 kB)
Odbor dopravy Městského úřadu Nepomuk stanoví přechodnou úpravu provozu na komunikacích III/17716, III/17717, III/17742 a III/17744 v úseku Železný Újezd – Přešín.
Min.doba zveřejnění od 17.10.2023 do 17.11.2023.

Střednědobý rozpočtový výhled na rok 2024-2026 (pdf, 121.1 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje schválený střednědobý rozpočtový výhled na rok 2024 - 2026.
Min.doba zveřejnění od 17.10.2023 do 31.10.2023.

UPOZORNĚNÍ - k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů (pdf, 77.7 kB)
Dovolujeme upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy ČEZ nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.
Min.doba zveřejnění od 11.10.2023 do 15.11.2023.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (pdf, 1.3 MB)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 1/23
Min.doba zveřejnění od 03.10.2023 do 24.10.2023.

SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ (pdf, 142.5 kB)
Svazek obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství pořádá ve spolupráci s naší obcí pravidelný PODZIMNÍ SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ a s tím spojený svoz objemných odpadů. Svoz se uskuteční v areálu obce v Čížkově dne 5. 10. a 6. 10.2023 od 8.00 do 17.00 hod. a 7. 10. 2023 od 8.00 do 12.00 hod.
Min.doba zveřejnění od 03.10.2023 do 07.10.2023.

Záplavové území Bílý potok (pdf, 372 kB)
Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí zveřejňuje návrh opatření obecné povahy o stanovení záplavového území vodního toku Bílý potok.
Min.doba zveřejnění od 30.09.2023 do 18.10.2023.

Záměr prodeje (pdf, 1.4 MB)
Město Rokycany zveřejňuje záměr č. 36/2023/ORM
Min.doba zveřejnění od 26.09.2023 do 11.10.2023.

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. XX (pdf, 880.2 kB)
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky zveřejňuje NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. XX.
Min.doba zveřejnění od 25.09.2023 do 10.10.2023.

Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje (pdf, 87.1 kB)
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor regionálního rozvoje oznamuje, že Zastupitelstvo Plzeňského kraje vydalo dne 04. 09. 2023 Aktualizaci č. 3 Zásad územního rozvoje PK.
Min.doba zveřejnění od 14.09.2023 do 30.09.2023.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva 22. 9. 2023 v Chyníně (pdf, 268.3 kB)
Přijměte pozvání na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 22. 9. 2023 od 18:00 v Chyníně za kapličkou.
Min.doba zveřejnění od 13.09.2023 do 22.09.2023.

Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2024-2026 (pdf, 120.7 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje návrh střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2024-2026.
Min.doba zveřejnění od 06.09.2023 do 20.09.2023.

Odečty elektřiny - ČEČOVICE (pdf, 137.8 kB)
Obec Čížkov informuje občany, že v úterý 5. 9. 2023 budou v Čečovicích probíhat odečty elektřiny. Bližší informace budou vyvěšeny na místní prodejně.
Min.doba zveřejnění od 01.09.2023 do 05.09.2023.

ÚPRAVA PROVOZU V PŘEŠÍNĚ (pdf, 126.2 kB)
Odbor dopravy Městského úřadu Nepomuk stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích: silnice č. III/11744, III/11742 a III/17717 v úseku Hradišťský Újezd - Přešín. Úplná uzavírka bude od 1. 9. 2023 – do 31. 10. 2023. Částečná uzavírka potrvá od 1. 11. 2023 do 30. 11. 2023.
Min.doba zveřejnění od 08.08.2023 do 24.08.2023.

Oprava silnice v Přešíně (pdf, 5.2 MB)
Dopravní značení objízdné trasy a informace k opravě silnice v Přešíně.
Min.doba zveřejnění od 08.08.2023 do 24.08.2023.

VÝBĚR VODNÉHO
Obecní úřad Čížkov oznamuje možnost úhrady vodného v pátek 4. srpna 2023 v jednotlivých částech obce.
Min.doba zveřejnění od 31.07.2023 do 04.08.2023.

Výstraha na nebezpečí požárů (pdf, 306 kB)
Výstraha ČHMÚ na nebezpečí požárů pro Plzeňský kraj
Min.doba zveřejnění od 24.07.2023 do 31.08.2023.

Veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje (pdf, 88.6 kB)
Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území.
Min.doba zveřejnění od 10.07.2023 do 31.07.2023.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva 28. 6. 2023 v Železném Újezdě (pdf, 204.2 kB)
Přijměte pozvání na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná ve středu 28. 6. 2023 od 18:00 hodin na sále KD v Železném Újezdě.
Min.doba zveřejnění od 19.06.2023 do 28.06.2023.

Změna jízdního řádu Čížkov - Blovice (pdf, 12 kB)
Dočasná změna jízdního řádu autobusů Čížkov - Blovice po dobu opravy propustku od 15. 6. do 30. 6. 2023.
Min.doba zveřejnění od 14.06.2023 do 30.06.2023.

Zveřejnění záměru prodeje - Stánek u rozhledny
Obec Čížkov zveřejňuje záměr prodeje obecního majetku – stánek u rozhledny.
Min.doba zveřejnění od 07.06.2023 do 21.06.2023.

POZOR - Uzavírka silnice z Přešína na Hradišťský Újezd (pdf, 578.1 kB)
Kvůli opravě propustku pod Přešínem, bude od 15. 6. 2023 do 30. 6. 2023 uzavřena silnice z Přešína na Hradišťský Újezd. Objízdná trasa bude přes Nechanice.
Min.doba zveřejnění od 29.05.2023 do 30.06.2023.

Audit DSO Mikroregionu Nepomucko (pdf, 173.6 kB)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Nepomucko za rok 2022.
Min.doba zveřejnění od 25.05.2023 do 08.06.2023.

Závěrečný účet DSO Mikroregionu Nepomucko za rok 2022 (pdf, 214 kB)
Závěrečný účet DSO Mikroregionu Nepomucko za rok 2022.
Min.doba zveřejnění od 25.05.2023 do 12.06.2023.

Závěrečný účet obce Čížkov 2022 (pdf, 545.3 kB)
Závěrečný účet obce Čížkov k. 31. 12. 2022. Schváleno 12. 5. 2023.
Min.doba zveřejnění od 12.05.2023 do 12.06.2023.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva 12. 5. 2023 v Čečovicích (pdf, 205.4 kB)
Přijměte pozvání na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 12. 5. 2023 od 18:00 hodin v Čečovicích.
Min.doba zveřejnění od 03.05.2023 do 12.05.2023.

Smlouva o bezúplatném převodu (pdf, 58.7 kB)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a Obec Čížkov uzavírají smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva nemovité věci v k.ú. Zahrádka.
Min.doba zveřejnění od 24.04.2023 do 08.05.2023.

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2023 (pdf, 66.1 kB)
Finanční úřad pro Plzeňský kraj oznamuje, že ode dne 25. 04. 2023 do dne 25. 05. 2023 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Plzeňský kraj zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2023.
Min.doba zveřejnění od 24.04.2023 do 25.05.2023.

HROMADNÁ KONTROLA KOTLŮ (pdf, 60.1 kB)
Informujeme občany, že mají možnost využít nabídky na kontolu kotlů na tuhá paliva a plyn, která v obci proběhne ve dnech 23.-24. 5. 2023.
Min.doba zveřejnění od 21.04.2023 do 24.05.2023.