Facebook

 


ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Čížkov.

Jmenování zapisovatelů do volebních komisí
Obecní úřad zveřejňuje jména zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby prezidenta republiky.
Min.doba zveřejnění od 30.11.2012 do 14.12.2012.

Návrh rozpočtu obce Čížkov na rok 2013
Zastupitelstvo obce zveřejňuje návrh rozpočtu obce Čížkov na rok 2013.
Min.doba zveřejnění od 29.11.2012 do 14.12.2012.

Infomace o počtu a sídle volebních okrsků (pdf, 136.8 kB)
Obecní úřad informuje o počtu a sídle volebních okrsků v obci Čížkov při prezidentských volbách v roce 2013.
Min.doba zveřejnění od 27.11.2012 do 11.12.2012.

Zalesnění v k.ú. Zahrádka (pdf, 145.3 kB)
Odbor výstavby a životního prostředí v Nepomuku vydává územní rozhodnutí o změně využití území pro účel zalesnění v k.ú. Zahrádka.
Min.doba zveřejnění od 26.11.2012 do 10.12.2012.

Rozhodnutí o umístění stavby (pdf, 950.1 kB)
Odbor výstavby a životního prostředí v Nepomuku vydává rozhodnutí o umístění stavby (vrtaná trubní studna) v k.ú. Přešín.
Min.doba zveřejnění od 22.11.2012 do 22.12.2012.

VEŘEJNÉ VYHLÁŠKA - Dokončení obnovy katastrálního operátu v k.ú. Měrčín a Liškov (pdf, 533.2 kB)
Katastrální úřad pro PK v Nepomuku dokončil obnovu katastrálního operátu v k.ú. Měrčín a Liškov a veřejnou vyhláškou doručuje toto oznámení a vyložení k veřejnému nahlédnutí účastníkům po zemřelých...
Min.doba zveřejnění od 16.11.2012 do 30.11.2012.

VOLEBNÍ KOMISE
Starosta obce Čížkov stanovuje minimální počet členů volevní komise při volbě prezidenta republiky.
Min.doba zveřejnění od 12.11.2012 do 12.12.2012.

Rozhodnutí o zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace (pdf, 167.9 kB)
Obecní úřad Čížkov zveřejňuje rozhodnutí o zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace v k.ú. Čížkov.
Min.doba zveřejnění od 29.10.2012 do 22.11.2012.

OZNÁMENÍ - O zahájení územního řízení v Zahrádce (pdf, 195.1 kB)
Odbor výstavby a životního prostředí v Nepomuku podává oznámení o zahájení územního řízení, a zve k veřejnému ústnímu jednání ve věci ZALESNĚNÍ V ZAHRÁDCE.
Min.doba zveřejnění od 29.10.2012 do 26.11.2012.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Přešíně
Zastupitelstvo obce Čížkov zve srdečně na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná v pátek 26.10.2012 od 19 h v klubu v Přešíně.
Min.doba zveřejnění od 19.10.2012 do 26.10.2012.

Plynovod Nové Mitrovice - Železný Újezd (pdf, 494.3 kB)
Odbor výstavby a životního prostředí v Nepomuku vydáva rozhodnutí o změně stavby a stavební povolení na propoj STL plynovodů N. Mitrovice - Ž. Újezd.
Min.doba zveřejnění od 17.10.2012 do 31.10.2012.

Dokončení obnovy katastrálního operátu v k.ú. Liškov (pdf, 247.6 kB)
Obecní úřad oznámuje dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí v k.ú. Liškov obce Čížkov.
Min.doba zveřejnění od 12.10.2012 do 31.10.2012.

Dokončení obnovy katastrálního operátu v k.ú. Měrčín (pdf, 251.1 kB)
Obecní úřad oznámuje dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí v k.ú. Měrčín obce Čížkov.
Min.doba zveřejnění od 12.10.2012 do 31.10.2012.

Zveřejnění prodeje obecních pozemků v k.ú. Měrčín (pdf, 65.1 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje záměr prodeje části obecních pozemků v k.ú. Měrčín.
Min.doba zveřejnění od 12.10.2012 do 31.10.2012.

Upozornění k odstranění stromoví a jiných porostů (pdf, 207.7 kB)
Společnost ČEZ si dovoluje požádat vlastníky a uživatele dotčených pozemků k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožující distribuční soustavu ČEZ a to do 15.11.2012.
Min.doba zveřejnění od 11.10.2012 do 15.11.2012.

Stavební povolení - přístavba dílny v Chyníně (pdf, 157.8 kB)
Odbor výstavby a životního prostředí v Nepomuku vydává stavební povolení na přístavbu dílny v Chyníně.
Min.doba zveřejnění od 09.10.2012 do 09.11.2012.

Oznámení o zahájení řízení o územním plánu Čmelíny (pdf, 177.9 kB)
Odbor výstavby a životního prostředí v Nepomuku podává oznámení o zahájení řízení o územním plánu Čmelíny.
Min.doba zveřejnění od 08.10.2012 do 07.11.2012.

SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
Obecní úřad Čížkov uskuteční sběr nebezpečných odpadů od pondělí 8. října 2012 do středy 10. října 2012 od 8.00h do 17.00h.
Min.doba zveřejnění od 03.10.2012 do 10.10.2012.

Volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje
Obec Čížkov oznamuje o konání voleb do Zastupitelstva Plzeňského kraje, které se uskuteční uskuteční 12. října 2012 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 13. října 2012 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Min.doba zveřejnění od 01.10.2012 do 13.10.2012.

POZOR !!! - VYVARUJTE SE KONZUMACE ALKOHOLU (pdf, 104.9 kB)
Ministerstvo zdravotnictví České republiky varuje občany před konzumací alkoholu, zejména z neověřených a neidentifikovatelných balení.
Min.doba zveřejnění od 18.09.2012 do 18.10.2012.

OZNÁMENÍ - O zahájení správního řízení
Obecní úřad oznamuje zahájení správního řízení o zařazení pozemní komunikace do kategorie místní komunikace veřejnou vyhláškou.
Min.doba zveřejnění od 18.09.2012 do 09.10.2012.

Usnesení o odložení exekučního řízení (pdf, 118.2 kB)
Dražební rok nemovitých věcí Martiny Uhlířové (Čečovice 18) nařízený na den 12.9.2012 se odročuje na neurčito, z důvodu zahájení insolvenčního řízení.
Min.doba zveřejnění od 10.09.2012 do 10.10.2012.

OZNÁMENÍ - O spojení územního a stavebního řízení (pdf, 355.7 kB)
Zahájení územního a stavebního řízení ve věci vrtaná trubní studna v k.ú. Přešín.
Min.doba zveřejnění od 07.09.2012 do 08.10.2012.

OZNÁMENÍ - O spojení územního a stavebního řízení (pdf, 177 kB)
Zahájení územního a stavebního řízení ve věci propoj STL plynovodů N.Mitrovice - Železný Újezd.
Min.doba zveřejnění od 31.08.2012 do 08.10.2012.

OZNÁMENÍ - O spojení územního a stavebního řízení (pdf, 168.2 kB)
Zahájení územního a stavebního řízení ve věci přístavba dílny v k.ú. Chynín.
Min.doba zveřejnění od 31.08.2012 do 05.10.2012.

VOLBY 2012 - jmenování zapisovatelů v obci Čížkov
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí v obci Čížkov, pro volby do zastupitelstev krajů ve dnech 12. a 13. října 2012.
Min.doba zveřejnění od 31.08.2012 do 28.09.2012.

Rozhodnutí o umístění stavby v Přešíně (pdf, 156.5 kB)
Odbor výstvaby a životního prostředí v Nepomuku vydává rozhodnutí o umístění stavby (Kůlna pro sklad zahradní techniky) v Přešíně.
Min.doba zveřejnění od 30.08.2012 do 30.09.2012.

OZNÁMENÍ - O spojení územního a stavebního řízení (pdf, 157.6 kB)
Zahájení územního a stavebního řízení ve věci sklad zahradního nábytku v Čížkově.
Min.doba zveřejnění od 21.08.2012 do 18.09.2012.

Volební komise 2012
Starosta Obce Čížkov na základě zákona o volbách do zastupitelstev krajů stanovuje minimální počet členů volební komise.
Min.doba zveřejnění od 13.08.2012 do 29.08.2012.

Rozhodnutí o změně stavby - TR Milín (pdf, 198.6 kB)
Městský úřad Přeštice vydává územní rozhodnutí o změně stavby V216 TR Přeštice - RT Milín, modernizace na vyšší parametry vedení.
Min.doba zveřejnění od 01.08.2012 do 22.08.2012.

OZNÁMENÍ - O spojení územního a stavebního řízení (pdf, 173.1 kB)
Odbor výstavby a životního prostředí v Nepomuku podává oznámení o spojení územního a stavebního řízení, a zve k veřejnému ústnímu jednání v Přešíně.
Min.doba zveřejnění od 23.07.2012 do 22.08.2012.

OZNÁMENÍ - VYBÍRÁNÍ VODNÉHO
Obecní úřad oznamuje, že v úterý 24.7.2012 se v prodejnách v Čečovicích od 10:30 do 11:30 a Železném Újezdu od 09:00 do 09:45 bude vybírat vodné.
Min.doba zveřejnění od 20.07.2012 do 24.07.2012.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - NATURA 2000 (pdf, 189.9 kB)
Odbor životního prostředí plzeňského kraje vydává veřejnou vyhlášku o možnosti uzavření smluvní ochrany evropsky významných lokalit.
Min.doba zveřejnění od 18.07.2012 do 18.09.2012.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Čečovicích
Zastupitelstvo obce Čížkov zve srdečně na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná v pátek 20.7.2012 od 19 h v Čečovicích.
Min.doba zveřejnění od 13.07.2012 do 20.07.2012.

Zveřejnění prodeje pozemků, staveb a pronájmy nemovitostí
Obec Čížkov zveřejňuje záměr prodeje obecních pozemků v k.ú. Zahrádka, Liškov, Čížkov.
Min.doba zveřejnění od 04.07.2012 do 20.07.2012.

POZOR! - POVINNÉ OČKOVÁNÍ PSŮ (pdf, 100.4 kB)
Obecní úřad informuje o povinném ochranném očkování proti vzteklině psů, které proběhne ve čtvrtek 28.6. a pátek 29.6.2012.
Min.doba zveřejnění od 27.06.2012 do 29.06.2012.

Stavební povolení v Zahrádce (pdf, 150.6 kB)
Odbor výstavby a životního prostředí v Nepomuku vydává stavební povolení pro rodinný dům pana Matouška v Zahrádce.
Min.doba zveřejnění od 12.06.2012 do 12.07.2012.

STAV OBYVATEL V OBCI ČÍŽKOV
Obecní úřad zveřejňuje stav obyvatel v obci Čížkov k 31.12.2011.
Min.doba zveřejnění od 31.05.2012 do 31.08.2012.

OZNÁMENÍ - O zahájení územního řízení (pdf, 155.7 kB)
Městský úřad Přeštice - odbor výstavby a územního plánování oznamuje zahájení územního řízení ve věci V216 TR Přeštice - TR Milín - modernizace en. vedení.
Min.doba zveřejnění od 30.05.2012 do 15.06.2012.

Mimořádná veterinární opatření - VARROÁZA VČEL (pdf, 132.2 kB)
Státní veterinární správa nřizuje mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákyzy - varroázy včel.
Min.doba zveřejnění od 30.05.2012 do 30.08.2012.

OZNÁMENÍ - O zahájení stavebního řízení v Zahrádce
Odbor výstvaby a životního prostředí v Nepomuku oznamuje zahájení územního a stavebního řízení ve věci rodinného domu pana Petra Matouška v Zahrádce.
Min.doba zveřejnění od 14.05.2012 do 06.06.2012.

Závěrečný účet mikroregionu Nepomucko za rok 2011 (pdf, 136.4 kB)
Zveřejnění závěrečného účtu mikroregionu Nepomucko za rok 2011.
Min.doba zveřejnění od 06.05.2012 do 21.05.2012.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - DAŇ Z NEMOVITOSTI 2012 (pdf, 133 kB)
Finanční úřad v Blovicích od 16.4. do 16.5.2012 zpřístupňuje k nahlédnutí hromadný předpisný seznam, jímž se stanovuje daň z nemovitosti na rok 2012.
Min.doba zveřejnění od 23.04.2012 do 16.05.2012.

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ČÍŽKOV
Obecní úřad zveřejňuje nový územní plán obce Čížkov, který byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva dne 20.4.2012 v Zahrádce.
Min.doba zveřejnění od 23.04.2012 do 23.05.2012.

Rozhodnutí o zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace. (pdf, 179.2 kB)
Obecní úřad Čížkov podává rozhodnutí o zařazení pozemních komunikací v Čížkově do kategorie místní komunikace.
Min.doba zveřejnění od 11.04.2012 do 25.04.2012.

Zveřejnění prodeje pozemků v Zahrádce
Obec Čížkov zveřejňuje záměr prodeje obecního pozemku p.č.23/31 a 23/1 a části obecního pozemku p.č.23/34 v k.ú. Zahrádka u Čížkova.
Min.doba zveřejnění od 06.04.2012 do 20.04.2012.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Zahrádce
Zastupitelstvo obce Čížkov zve srdečně na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná v pátek 20.4.2012 od 19 h v hasičském klubu v Zahrádce.
Min.doba zveřejnění od 06.04.2012 do 20.04.2012.

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Hlášení místního rozhlasu obce Čížkov ze dne 5.4.2012.
Min.doba zveřejnění od 05.04.2012 do 14.04.2012.

Zveřejnění prodeje pozemků
Obec Čížkov zveřejňuje záměr prodeje pozemků.
Min.doba zveřejnění od 29.02.2012 do 15.03.2012.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Čížkově (pdf, 122.3 kB)
Zastupitelstvo obce Čížkov srdečně zve na veřejné zasedání zastupitelstva, které se koná ve čtvrtek 15.3.2012 od 19 h v hostinci v Čížkově.
Min.doba zveřejnění od 29.02.2012 do 15.03.2012.