Facebook

 


ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Čížkov.

USNESENÍ VLÁDY č. 82 (pdf, 87.9 kB)
Usnesení vlády ČR ze dne 14. března 2020 č. 211 o přijetí krizového opatření
Min.doba zveřejnění od 17.03.2020 do 30.04.2020.

KORONAVIR - Změna jízdních řádů od 18.3.2020
Od 18. 3. 2020 do odvolání dochází ve veřejné linkové dopravě k přechodu na prázdninový režim jízd. řádů.
Min.doba zveřejnění od 17.03.2020 do 30.04.2020.

Pozemkové úpravy (pdf, 975.6 kB)
Státní pozemkový úřad informuje o rozšíření obvodu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Železný Újezd a Přešín.
Min.doba zveřejnění od 16.03.2020 do 30.04.2020.

KORONAVIR - Místa k překračování hranic ČR (pdf, 368.2 kB)
Místa určená k překračování vnitřních hranic České republiky.
Min.doba zveřejnění od 13.03.2020 do 13.04.2020.

KORONAVIR - Ochrana vnitřních hranic ČR (pdf, 128 kB)
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2020 č. 197 o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky.
Min.doba zveřejnění od 13.03.2020 do 13.04.2020.

KORONAVIR - NOUZOVÝ STAV (pdf, 43.4 kB)
Vláda vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru NOUZOVÝ STAV.
Min.doba zveřejnění od 13.03.2020 do 12.04.2020.

MŠ Čížkov UZAVŘENA
Mateřská škola Čížkov bude od 16. 3. do odvolání uzavřena.
Min.doba zveřejnění od 13.03.2020 do 31.03.2020.

KORONAVIR - Informace MPSV ke koronaviru a pracovněprávním souvislostem (pdf, 567.2 kB)
Informace MPSV ke koronaviru a pracovněprávním souvislostem
Min.doba zveřejnění od 12.03.2020 do 30.04.2020.

Pečovatelská služba města Nepomuk (pdf, 451.7 kB)
Informace o možnostech pečovatelské služby města Nepomuk.
Min.doba zveřejnění od 18.02.2020 do 31.03.2020.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva 27. 2. 2020 v Železném Újezdu (pdf, 236.5 kB)
Přijměte pozvání na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná ve čtvrtek 27. 2. 2020 od 18:00 hodin v pohostinství v Železném Újezdu.
Min.doba zveřejnění od 17.02.2020 do 27.02.2020.

UPOZORNĚNÍ - POPLATKY ZA ODPADY (pdf, 212.8 kB)
Obec Čížkov oznamuje občanům, že poplatky za odpady je nutné zaplatit do 29. 2. 2020.
Min.doba zveřejnění od 14.02.2020 do 29.02.2020.

AUKCE - p.č. 576 v k.ú. Liškov (pdf, 133.6 kB)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových informuje o prodeji p.č. 576 o výměře 144 m2 ostatní plocha, neplodná půda v k.ú. Liškov formou elektronické aukce v termínu od 10.2.2020 – 4.3.2020.
Min.doba zveřejnění od 14.02.2020 do 04.03.2020.

Zveřejnění prodeje pozemků, staveb a pronájmy nemovitostí (pdf, 106.7 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje záměr prodeje pozemků, staveb a pronájmy nemovitostí.
Min.doba zveřejnění od 10.02.2020 do 29.02.2020.

VH Honebního společenstva Žel. Újezd (pdf, 87.8 kB)
Pozvánka na valnou hromadu „Honebního společenstva Železný Újezd“, která se koná 29.2. 2020 od 15.00 hod. v Železném Újezdu v zasedací místnosti budovy č.p. 71 v 1. patře.
Min.doba zveřejnění od 10.02.2020 do 29.02.2020.

Stanovení přechodné úpravy provozu 3 (pdf, 185.2 kB)
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravní stanoví podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu.
Min.doba zveřejnění od 30.12.2019 do 16.01.2020.

Stanovení přechodné úpravy provozu 2 (pdf, 154.6 kB)
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravní stanoví podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu.
Min.doba zveřejnění od 30.12.2019 do 16.01.2020.

Stanovení přechodné úpravy provozu 1 (pdf, 178.5 kB)
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravní stanoví podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu.
Min.doba zveřejnění od 30.12.2019 do 16.01.2020.

Rozpočet MŠ na rok 2020 (pdf, 148.6 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje rozpočet Mateřské školy Čížkov na rok 2020. Schválen 27. 12. 2019
Min.doba zveřejnění od 27.12.2019 do 13.01.2020.

Rozpočet MŠ Čížkov na rok 2020 (pdf, 432.1 kB)
Rozpočet mateřské školy Čížkov na rok 2020.
Min.doba zveřejnění od 27.12.2019 do 31.01.2020.

Vyhláška o stanovení systému shromažďování odpadů (pdf, 207 kB)
Obecně závazná vyhláška obce Čížkov č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Čížkov.
Min.doba zveřejnění od 27.12.2019 do 13.01.2020.

Vyhláška o místním poplatku za odpady (pdf, 215.2 kB)
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Min.doba zveřejnění od 27.12.2019 do 13.01.2020.

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY (pdf, 208.4 kB)
Ministerstvo zemědělství vydává podle § 51a lesního zákona opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019.
Min.doba zveřejnění od 17.12.2019 do 31.12.2019.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva 27. 12. 2019 v Čížkově (pdf, 415.8 kB)
Přijměte pozvání na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 27. 12. 2019 od 18:00 hodin v Čížkově.
Min.doba zveřejnění od 17.12.2019 do 27.12.2019.

Návrh rozpočtu MŠ Čížkov na rok 2020 (pdf, 424.1 kB)
Mateřská škola Čížkov zveřejňuje návrh rozpočtu na rok 2020.
Min.doba zveřejnění od 10.12.2019 do 27.12.2019.

Návrh rozpočtu obce Čížkov na rok 2020 (pdf, 124.4 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje návrh rozpočtu na rok 2020.
Min.doba zveřejnění od 10.12.2019 do 27.12.2019.

Zveřejnění prodeje pozemků, staveb a pronájmy nemovitostí (pdf, 182.1 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje záměr prodeje pozemků, staveb a pronájmy nemovitostí.
Min.doba zveřejnění od 10.12.2019 do 27.12.2019.

POZOR!!! - NÁHÁŇKA V CHYNÍNĚ
V pátek 6.12.2019 se koná v Chyníně myslivecká naháňka v době od 7.00 do 17.00 hodin. Vstup do lesa je na vlastní nebezpečí.
Min.doba zveřejnění od 05.12.2019 do 06.12.2019.

VODOVOD PŘEŠÍN - Stavební povolení (pdf, 193.2 kB)
Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí schvaluje stavební záměr - Vodovod Přešín.
Min.doba zveřejnění od 23.11.2019 do 09.12.2019.

Dražební vyhláška (Chynín, Železný Újezd) (pdf, 2 MB)
Exekutorský úřad Praha 10 vydává usnesení o elektronické dražbě, která se uskuteční 17. 12. 2019.
Min.doba zveřejnění od 18.11.2019 do 17.12.2019.

Návrh rozpočtu Mikroregion Nepomucko (pdf, 430.3 kB)
Mikroregion Nepomucko zveřejňuje návrh rozpočtového výhledu na roky 2020, 2021, 2022 a návrh rozpočtu na rok 2020.
Min.doba zveřejnění od 10.11.2019 do 26.11.2019.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva 14. 11. 2019 v Čížkově (pdf, 241.7 kB)
Přijměte pozvání na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná ve čtvrtek 14. 11. 2019 od 18:00 hodin v Čížkově.
Min.doba zveřejnění od 05.11.2019 do 14.11.2019.

Prodej nemovitosti v Přešíně (pdf, 265.2 kB)
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH zveřejňuje nabídku k prodeji nemovitosti v Přešíně.
Min.doba zveřejnění od 04.11.2019 do 26.11.2019.

Zveřejnění pronájmu hostince v ŽÚ (pdf, 111.7 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje záměr pronájmu Hostince Pod Rozhlednou.
Min.doba zveřejnění od 29.10.2019 do 13.11.2019.

ROZHODNUTÍ - II/177 Nové Mitrovice – průtah (pdf, 219.9 kB)
MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE Odbor stavební a dopravní schvaluje stavební záměr stavby „II/177 Nové Mitrovice – průtah“.
Min.doba zveřejnění od 15.10.2019 do 31.10.2019.

Vodovod Přešín (pdf, 228.2 kB)
MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí oznamuje zahájení společného řízení „Vodovod Přešín“.
Min.doba zveřejnění od 11.10.2019 do 29.10.2019.

UPOZORNĚNÍ - POVINNÉ ČIPOVÁNÍ PSŮ (pdf, 103.9 kB)
Obecní úřad v Čížkově v případě zájmu občanů ve spolupráci s MVDr. Ladislavem Janovcem zorganizuje očipování psů v našich obcích.
Min.doba zveřejnění od 09.10.2019 do 30.11.2019.

UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů (pdf, 73.8 kB)
Dovolujeme si upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a. s. na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.
Min.doba zveřejnění od 03.10.2019 do 15.11.2019.

SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ (pdf, 139.1 kB)
Svazek obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství pořádá ve spolupráci s naší obcí pravidelný PODZIMNÍ SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ.
Min.doba zveřejnění od 18.09.2019 do 30.09.2019.

Výběrové řízení s aukcí - Přešín (pdf, 793.7 kB)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje výběrové řízení s aukcí na dům s pozemky v Přešíně.
Min.doba zveřejnění od 18.09.2019 do 15.10.2019.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva 27. 9. 2019 v Chyníně (pdf, 428.2 kB)
Přijměte pozvání na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 27. 9. 2019 od 18:00 hodin v Chyníně u kapličky.
Min.doba zveřejnění od 13.09.2019 do 27.09.2019.

Zveřejnění prodeje pozemků, staveb a pronájmy nemovitostí (pdf, 199.9 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje záměr prodeje pozemků, staveb a pronájmy nemovitostí.
Min.doba zveřejnění od 13.09.2019 do 27.09.2019.

MZE - Opatření obecné povahy (pdf, 219.2 kB)
Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019.
Min.doba zveřejnění od 10.09.2019 do 30.09.2019.

UPOZORNĚNÍ - OBECNÍ ÚŘAD (pdf, 99.4 kB)
Z důvodu odstávky elektrické energie nebude v pondělí 9. 9. 2019 na Obecním úřadu v Čížkově úřední den.
Min.doba zveřejnění od 04.09.2019 do 09.09.2019.

Zákon o přístupnosti
Ministerstvo vnitra ČR upozorňuje, že od 9. 4. 2019 vstoupil v platnost nový zákon opřístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.
Min.doba zveřejnění od 26.08.2019 do 16.09.2019.

UPOZORNĚNÍ - Pro občany Liškova
Změna vývozu domovních odpadů v obci Liškov: vývoz v pátek v lichý týden
Min.doba zveřejnění od 26.08.2019 do 09.09.2019.

Poskytnutí informace 2019 (pdf, 210 kB)
Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2019.
Min.doba zveřejnění od 19.08.2019 do 00.00.0000.

Oprava silnice II/177 v Nových Mitrovicích - Zahájení územního a stavebního řízení (pdf, 1.6 MB)
Odbor stavební a dopravní v Blovicích oznamuje zahájení společného územního a stavebního řízení ve věci: II/177 Nové Mitrovice - průtah.
Min.doba zveřejnění od 03.07.2019 do 30.07.2019.

Výběrové řízení s aukcí - Přešín (pdf, 622.3 kB)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje výběrové řízení s aukcí v Přešíně.
Min.doba zveřejnění od 26.06.2019 do 23.07.2019.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva 4. 7. 2019 v Liškově (pdf, 268.9 kB)
Přijměte pozvání na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná ve čtvrtek 4. 7. 2019 od 19:00 hodin v Liškově na návsi.
Min.doba zveřejnění od 26.06.2019 do 04.07.2019.

Zveřejnění prodeje pozemků, staveb a pronájmy nemovitostí (pdf, 147.3 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje záměr prodeje pozemků, staveb a pronájmy nemovitostí.
Min.doba zveřejnění od 19.06.2019 do 30.06.2019.