Facebook

 


Svazek obcí Plzeň-jih (archiv dokumentů)

Svazek obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství zveřejňuje: Schválený rozpočet na rok 2020, Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021- 2023, Schválený závěrečný účet za rok 2019.


Svazek obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství
se sídlem ve Štěnovicích, Čižická 133, IČ 663 65 457

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění informujeme o zveřejnění schválených dokumentů svazku:

Schválený rozpočet na rok 2020
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021- 2023
Schválený závěrečný účet za rok 2019

Dokumenty jsou nebo budou zveřejněny v elektronické podobě na internetových stránkách www.odpadyplzenjih.cz, v sekci „úřední deska“  
a v listinné podobě jsou k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Útušice v úředních hodinách.

Vyvěšeno na úřední desku: 27.07.2020

Z úřední desky bylo sejmuto: 10.08.2020