Facebook

 


ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Čížkov.

Zveřejnění záměru pachtu č. 74 (pdf, 1.1 MB)
Město Rokycany zveřejňuje záměr č. 74/2021/ORM - pacht části pozemkové parcely p.č. 624/5 o výměře 39 m2 v k.ú. Zahrádka u Čížkova.
Min.doba zveřejnění od 10.11.2021 do 30.11.2021.

Zveřejnění prodeje pozemků, staveb, směny a převodu pozemků (pdf, 1.2 MB)
Obec Čížkov zveřejňuje záměr směny, pronájem a prodeje pozemků.
Min.doba zveřejnění od 08.11.2021 do 25.11.2021.

Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti (pdf, 259.7 kB)
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dožice a navazující část k.ú. Mladý Smolivec, Budislavice, Měrčín a Čížkov u Blovic.
Min.doba zveřejnění od 05.11.2021 do 22.11.2021.

Rekonstrukce MVN na p.č. 709/2 (pdf, 145.9 kB)
Obec Čížkov podala návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy ve věci povolení změny dokončené stavby: Rekonstrukce MVN na p.č. 709/2.
Min.doba zveřejnění od 05.11.2021 do 21.11.2021.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (pdf, 165.8 kB)
Exekutorský úřad Plzeň-město vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU
Min.doba zveřejnění od 04.11.2021 do 24.11.2021.

Komplexní pozemkové úpravy Dožice a navazující část k.ú. Mladý Smolivec, Budislavice, Měrčín a Čížkov u Blovic – zápis z úvodního jednání (pdf, 441.9 kB)
Krajským pozemkovým úřadem pro Plzeňský kraj bylo svoláno úvodní jednání ke komplexním pozemkovým úpravám v katastrálním území Dožice a navazující část k.ú. Mladý Smolivec, Budislavice, Měrčín a Čížkov u Blovic.
Min.doba zveřejnění od 03.11.2021 do 18.11.2021.

Doručení pozvánky - komplexní pozemkové úpravy (pdf, 272.2 kB)
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj vydává veřejnou vyhlášku o doručení pozvánky osobám neznámého pobytu nebo sídla, osobám jimž se prokazatelně nedaří doručit, osobám, které nejsou známy a dědicům zemřelých vlastníků, k šetření průběhu hranic pozemků – obvodu komplexních pozemkových úprav.
Min.doba zveřejnění od 14.10.2021 do 29.10.2021.

Pozvánka - komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Železný Újezd a k.ú. Přešín (pdf, 471.8 kB)
Oznámení o zahájení řízení, pozvánka na úvodní jednání - komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Železný Újezd a navazující části k.ú. Přešín
Min.doba zveřejnění od 14.10.2021 do 01.11.2021.

Vyjímka KHS na dusičnany - vodovod Železný Újezd (pdf, 1.8 MB)
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni určuje provozovateli vodovodu pro veřejnou potřebu Čížkov - místní část Železný Újezd mírnější hygienický limit pro ukazatel dusičnany.
Min.doba zveřejnění od 12.10.2021 do 31.10.2021.

Výroční zpráva o poskytování informací 2020 (pdf, 202.4 kB)
Výroční zpráva za rok 2020 o činnosti Obce Čížkov v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb.
Min.doba zveřejnění od 12.10.2021 do 00.00.0000.

Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje PK (pdf, 1.6 MB)
Návrh aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje.
Min.doba zveřejnění od 05.10.2021 do 20.10.2021.

ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM (pdf, 2.1 MB)
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje povoluje změnu stavby SO 11 O -Chodníky, která je součástí stavby: 11/177 Nové Mitrovice -průtah.
Min.doba zveřejnění od 01.10.2021 do 17.10.2021.

SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ (pdf, 140.1 kB)
Svazek obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství pořádá ve spolupráci s naší obcí pravidelný PODZIMNÍ SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ. Akce proběhne v neděli 3. 10. 2021 od 08.00 do 12.00 hod. a dne 6. 10. a 7. 10.2021 od 08.00 do 17.00 hod.
Min.doba zveřejnění od 01.10.2021 do 07.10.2021.

Svazek obcí - Rozpočtové opatření 1/2021
Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství - Rozpočtové opatření 1/2021
Min.doba zveřejnění od 24.09.2021 do 10.10.2021.

Svazek obcí - Rozpočtové provizorium pro rok 2022 (pdf, 197.2 kB)
Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství - Rozpočtové provizorium pro rok 2022
Min.doba zveřejnění od 24.09.2021 do 10.10.2021.

VOLBY 2021 - Oznámení o době a místě konání voleb (pdf, 182.1 kB)
Oznámení o době a místě konání voleb do POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
Min.doba zveřejnění od 23.09.2021 do 09.10.2021.

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY (pdf, 2 MB)
Ministerstvo zemědělství vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy.
Min.doba zveřejnění od 16.09.2021 do 07.10.2021.

Pozvánka - komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dožice (pdf, 258.6 kB)
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj oznamuje, že zahájil řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Dožice a navazující část k.ú. Mladý Smolivec, Budislavice, Měrčín a Čížkov u Blovic. Úvodní jednání se uskuteční dne 29.9.2021 od 15:00 hodin v hospodě v Dožicích.
Min.doba zveřejnění od 10.09.2021 do 29.09.2021.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva 9. 9. 2021 v Zahrádce (pdf, 240.6 kB)
Přijměte pozvání na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná ve čtvrtek 9. 9. 2021 od 18:00 hodin v hasičském klubu v Zahrádce.
Min.doba zveřejnění od 01.09.2021 do 09.09.2021.

VOLBY 2021 - Oznámení o době a místě konání voleb (pdf, 131.1 kB)
Volby do Parlamentu ČR se uskuteční 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Min.doba zveřejnění od 23.08.2021 do 30.09.2021.

VOLBY 2021 - Jmenování zapisovatelů (pdf, 130.8 kB)
Starosta obce Čížkov jmenuje zapisovatele okrskových volebních komisí v obci Čížkov, pro volby do parlamentu ČR.
Min.doba zveřejnění od 23.08.2021 do 30.09.2021.

VOLBY 2021 - Oznámení o době konání (pdf, 282 kB)
Oznámení o době a místě konání voleb do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Min.doba zveřejnění od 09.08.2021 do 09.09.2021.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 1/21 (pdf, 1.1 MB)
Předmětem této smlouvy je poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Obce Čížkov ve formě dotace, a to na 2 provozovny příjemce - na prodejnu v obci Čížkov ve výši 31 000 Kč a na prodejnu v části obce Čížkov - v Čečovicích ve výši 31 000 Kč.
Min.doba zveřejnění od 30.07.2021 do 13.08.2021.

Rozšíření obvodu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Dožice (pdf, 256.5 kB)
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň rozšiřuje obvod komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dožice o navazující část k.ú. Měrčín a k.ú. Čížkov u Blovic.
Min.doba zveřejnění od 27.07.2021 do 11.08.2021.

Oznámení vydání změny č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČÍŽKOV (pdf, 409.7 kB)
Zastupitelstvo obce Čížkov oznamuje vydání změny č. 1 Územního plánu Čížkov.
Min.doba zveřejnění od 28.06.2021 do 19.07.2021.

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (pdf, 1.6 MB)
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích – na silnici č. III/19113, č. III/17716, č. III/19112, č. III/17718, č. III/17723, obcemi Čečovice, Zahrádka, Čížkov, Radošice a Mladý Smolivec od 01. 07. 2021 do 10. 07. 202.
Min.doba zveřejnění od 24.06.2021 do 10.07.2021.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva 2. 7. 2021 v Čížkově (pdf, 239.7 kB)
Přijměte pozvání na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 2. 7. 2021 od 18:00 hodin v sále kulturního zařízení v Čížkově.
Min.doba zveřejnění od 24.06.2021 do 02.07.2021.

Zveřejnění prodeje pozemků (pdf, 2.6 MB)
Obec Čížkov zveřejňuje záměr směny, pronájem a prodeje pozemků.
Min.doba zveřejnění od 17.06.2021 do 02.07.2021.

Komplexní pozemkové úpravy (pdf, 943.9 kB)
Státní pozemkový úřad zveřejňuje návrh komplexních pozemkových úprav.
Min.doba zveřejnění od 17.06.2021 do 31.08.2021.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Nepomucko 2020 (pdf, 3.2 MB)
Krajský úřad Plzeňského kraje vydává zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Nepomuckoza rok 2020.
Min.doba zveřejnění od 07.06.2021 do 22.06.2021.

Závěrečný účet DSO Mikroregionu Nepomucko2020 (pdf, 140.3 kB)
DSO Mikroregion Nepomucko zveřejňuje závěrečný úče za rok 2020.
Min.doba zveřejnění od 07.06.2021 do 22.06.2021.

Zahájení společného řízení - Připojení vrtu (pdf, 513 kB)
Připojení vrtu HJ-3, vodojem s odběr. místem v k.ú. Čížkov
Min.doba zveřejnění od 26.05.2021 do 16.06.2021.

Závěrečný účet Obce Čížkov 2020 (pdf, 330 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje závěrečný účet obce Čížkov k 31. 12. 2020.
Min.doba zveřejnění od 22.05.2021 do 18.06.2021.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR zahájuje řízení (pdf, 583.2 kB)
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR zahájuje řízení ve věci povolení provádění výzkumu Měření lesního mikroklimatu a reakce dřevin.
Min.doba zveřejnění od 20.05.2021 do 30.06.2021.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (pdf, 387.6 kB)
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR vydává rozhodnutí.
Min.doba zveřejnění od 20.05.2021 do 30.06.2021.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva 21. 5. 2021 v Čížkově (pdf, 523.8 kB)
Přijměte pozvání na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 21. 5. 2021 od 18:00 hodin na hřišti za obecním úřadem v Čížkově.
Min.doba zveřejnění od 14.05.2021 do 21.05.2021.

JARNÍ SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ (pdf, 132.2 kB)
Obec Čížkov pořádá pravidelný svoz nebezpečných odpadů, který se uskuteční ve čtvrtek 3. 6., pátek 4. 6. od 8.00–17.00 hod. a v sobotu 5. 6. od 8.00–11.00 hod.
Min.doba zveřejnění od 12.05.2021 do 05.06.2021.

Hlášení o produkci a nakládání s odpady (pdf, 57.9 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2020.
Min.doba zveřejnění od 10.05.2021 do 31.05.2021.

Zveřejnění prodeje pozemků (pdf, 345 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje záměr prodeje pozemků v Záhrádce.
Min.doba zveřejnění od 06.05.2021 do 20.05.2021.

Výběr poplatků za odpady, psy a vodného
Obecní úřad Čížkov informuje o výběru poplatků za odpady, psy a vodného ve čtvrtek 13. května 2021.
Min.doba zveřejnění od 06.05.2021 do 13.05.2021.

Svazek obcí - Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2024 (pdf, 1.9 MB)
Svazek obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství zveřejňuje návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022-2024.
Min.doba zveřejnění od 02.05.2021 do 31.05.2021.

Svazek obcí - Návrh rozpočtu na rok 2021 (pdf, 1.9 MB)
Svazek obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství zveřejňuje návrh rozpočtu pro rok 2021.
Min.doba zveřejnění od 02.05.2021 do 31.05.2021.

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2021 (pdf, 79.9 kB)
Finanční úřad pro Plzeňský kraj oznamuje, že ode dne 26.04.2021 do dne 26.05.2021 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu v úředních hodinách zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2021.
Min.doba zveřejnění od 02.05.2021 do 26.05.2021.

Porovnání výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2020 (pdf, 663 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce.
Min.doba zveřejnění od 30.04.2021 do 31.05.2021.

SČÍTÁNÍ LIDU 2021 (pdf, 234.5 kB)
Z důvodů epidemické situace byla možnost sečíst se online prodloužena do 11. 5. 2021
Min.doba zveřejnění od 12.04.2021 do 11.05.2021.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 (pdf, 1.6 MB)
Krajský úřad Plzeňského kraje vydává zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Čížkov za rok 2020.
Min.doba zveřejnění od 08.04.2021 do 05.05.2021.

Návrh závěrečného účtu OBCE ČÍŽKOV k 31.12.2020 (pdf, 96.6 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje návrh závěrečného účtu za rok 2020.
Min.doba zveřejnění od 08.04.2021 do 30.04.2021.

Návrh závěrečného účtu svazku 2020 (pdf, 813.3 kB)
Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství zveřejňuje návrh závěrečného účtu svazku za rok 2020.
Min.doba zveřejnění od 31.03.2021 do 14.04.2021.

Odečty elektřiny (pdf, 382.5 kB)
Informace o odečtech elektřiny v Přešíně a Železném Újezdě, které proběhnou 31. 3. a 1. 4. 2021.
Min.doba zveřejnění od 28.03.2021 do 01.04.2021.

POZOR - Změna úředních hodin OÚ (pdf, 80 kB)
Obecní úřad Čížkov upozorňuje na změnu úředních hodin.
Min.doba zveřejnění od 23.03.2021 do 07.04.2021.