Facebook

 


ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Čížkov.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva 4.11.2016 v Přešíně (pdf, 394.4 kB)
Přijměte srdečné pozvání na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 4.11.2016 od 19:00 hodin v nově opravené budově občanské vybavenosti v Přešíně u hasičské zbrojnice.
Min.doba zveřejnění od 24.10.2016 do 04.11.2016.

UZAVÍRKA SILNICE č. III/17716 N. Mitrovice - Železný Újezd (pdf, 2 MB)
Městský úřad Nepomuk stanoví přechodnou úpravu provozu na silnici č.III/17716 Železný Újezd - Nové Mitrovice od 17.10. do 17.11. 2016.
Min.doba zveřejnění od 23.10.2016 do 17.11.2016.

SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ (pdf, 670.3 kB)
Svazek obcí okresu Plzeň-jih pořádá pravidelný PODZIMNÍ SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU. Sbětné místo je v areálu bývalého zemědělského družstva v Čížkově a akce potrvá od pátku 30.9. do úterý 4.10. 2016.
Min.doba zveřejnění od 30.09.2016 do 04.10.2016.

VOLBY 2016 (pdf, 494 kB)
Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu České republiky.
Min.doba zveřejnění od 26.09.2016 do 15.10.2016.

POZOR!!! - UZAVÍRKA SILNICE č. III/17716 Čížkov - Železný Újezd (pdf, 1.2 MB)
Městský úřad Nepomuk stanoví přechodnou úpravu provozu na silnici č.III/17716 Železný Újezd - Čížkov od 3.10. do 9.10. 2016.
Min.doba zveřejnění od 23.09.2016 do 10.10.2016.

VOLBY 2016 - Členové volebních komisí (pdf, 499.6 kB)
Starosta obce Čížkov deleguje členy okrskových volebních komisí pro jednotlivé volební okrsky v obci Čížkov.
Min.doba zveřejnění od 13.09.2016 do 08.10.2016.

POŠTA ČÍŽKOV VE ČTVRTEK 8.9. OTEVŘENÁ 8:00-12:20
Pošta Čížkov je ve čtvrtek 8.9.2016 otevřená od 8.00 hod. do 12.20 hod.
Min.doba zveřejnění od 08.09.2016 do 08.09.2016.

Elektronická dražba - dražební vyhláška - k.ú. Čížkov (pdf, 134.2 kB)
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD OLOMOUC vydává usnesení o nařízení opakovaného dražebního jednání.
Min.doba zveřejnění od 05.09.2016 do 30.09.2016.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva 9.9.2016 v Zahrádce (pdf, 279.6 kB)
Přijměte srdečné pozvání na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 9.9.2016 od 19:00 hodin v hasičském klubu v Zahrádce.
Min.doba zveřejnění od 01.09.2016 do 09.09.2016.

VOLBY 2016 - Zapisovatelé (pdf, 410.5 kB)
Starosta obce Čížkov jmenuje zapisovatele volebních komisí pro jednotlivé volební okrsky v obci Čížkov.
Min.doba zveřejnění od 26.08.2016 do 26.09.2016.

Záměr prodeje pozemků 9/2016 (pdf, 182.3 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje záměr pozemků.
Min.doba zveřejnění od 25.08.2016 do 09.09.2016.

VOLBY 2016 - Volební okrsky (pdf, 417.9 kB)
Starosta obce Čížkov vydává informaci o počtu a sídle volebních okrsků v obci Čížkov.
Min.doba zveřejnění od 24.08.2016 do 08.10.2016.

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu - Chynín (pdf, 251.8 kB)
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj vyhlašuje platnost bnoveného katastrálního operátu v k.ú. Chynín.
Min.doba zveřejnění od 24.08.2016 do 11.09.2016.

POZOR! - V pondělí 22.8.2016 OÚ otevřen až od 13 hod.
V PONDĚLÍ 22. SRPNA 2016 BUDE OBECNÍ ÚŘAD OTEVŘEN AŽ OD 13,00 HODIN.
Min.doba zveřejnění od 21.08.2016 do 22.08.2016.

VOLBY 2016 - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise (pdf, 80.7 kB)
Starosta obce Čížkov na základě zákona o volbách do zastupitelstev krajů a volbách do Senátu Parlamentu České republiky stanovuje minimální počet členů volební komise.
Min.doba zveřejnění od 08.08.2016 do 08.10.2016.

POZOR - VÝBĚR VODNÉHO
V pátek 12. srpna 2016 se v Chyníně, Železném Újezdu a v Čečovicích bude vybírat vodné.
Min.doba zveřejnění od 08.08.2016 do 12.08.2016.

UPOZORNĚNÍ!!! - ODEČET ELEKTROMĚRŮ
Oznamujeme občanům v Zahrádce a Liškově , že ve dnech 11. až 12. srpna 2016 proběhne periodický odečet elektroměrů k fakturaci. Nezáleží na dodavateli, neboť ČEZ Distribuce, a.s. jsou vlastníky všech elektroměrů a zajišťují data pro všechny prodejce.
Min.doba zveřejnění od 08.08.2016 do 12.08.2016.

Elektronická dražba - Přešín 27.7.2016 (pdf, 378.2 kB)
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKOU nařizuje třetí dražební jednání, které se koná dne 27.07.2016 v 11:00 hod.
Min.doba zveřejnění od 23.06.2016 do 27.07.2016.

Vyplácení nájmů za pozemky za rok 2015
Vrčeňská zemědělská a.s. oznamuje občanům, že od 13. 6. 2016 začne vyplácet nájmy za pozemky za rok 2015.
Min.doba zveřejnění od 13.06.2016 do 30.06.2016.

Dokončení obnovy katastrálního operátu v k.ú. Chynín a jeho vyložení k veř. nahlédnutí (pdf, 206 kB)
Obnovený katastrální operát v k.ú. Chynín obce Čížkov bude předložen k veřejnému nahlédnutí v budově Obecního úřadu v Čížkově, a to ve dnech od 13. 7. 2016 do 26. 7. 2016 a s možností uplatnění námitek.
Min.doba zveřejnění od 07.06.2016 do 26.07.2016.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva 10.6.2016 v Čečovicích
Přijměte srdečné pozvání na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 10.6.2016 od 19:00 hodin v kulturním zařízení v Čečovicích.
Min.doba zveřejnění od 02.06.2016 do 10.06.2016.

Zveřejnění prodeje pozemků, staveb a pronájmy nemovitostí (1)
Obec Čížkov zveřejňuje záměr prodeje pozemků.
Min.doba zveřejnění od 25.05.2016 do 08.06.2016.

TRASY a UZAVÍRKY - V. Podbrdské rallye Legend 21.5.2016 (pdf, 1 MB)
Mapy s trasami a uzavírkami V. Podbrdské rallye Legend, která se koná v sobotu 21.5.2016.
Min.doba zveřejnění od 19.05.2016 do 21.05.2016.

Uzavírka a přechodná úprava provozu - V. Podbrdská rallye Legend 21.5.2016 (pdf, 1.2 MB)
Městský úřad Nepomuk Odbor dopravy oznamuje přechodnou úpravu provozu a uzavírku na hranici okresu Plzeň-jih a Blovice v souvisklosti s pořádáním V. Podbrdské rallye Legend dne 21.5.2016
Min.doba zveřejnění od 19.05.2016 do 21.05.2016.

DNES OBECNÍ UŘAD UZAVŘEN
DNES VE STŘEDU 18.5.2016 JE OBECNÍ ÚŘAD V ČÍŽKOVĚ OD 12,00 UZAVŘEN Z DŮVODŮ NUTNÉHO JEDNÁNÍ V BANCE V PLZNI.
Min.doba zveřejnění od 18.05.2016 do 18.05.2016.

AUDIT obce Čížkov za rok 2015 (pdf, 1.4 MB)
Krajský úřad Plzeňského kraje zveřejňuje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Čížkov za rok 2015.
Min.doba zveřejnění od 12.05.2016 do 16.06.2016.

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ 2016 (pdf, 277.9 kB)
Finanční úřad pro Plzeňský kraj oznamuje, že ode dne 29.4.2016 do dne 30.5.2016 je na všech pracovištích zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam, jímž se satanovuje DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ na rok 2016.
Min.doba zveřejnění od 12.05.2016 do 30.05.2016.

Návrh závěrečného účtu svazku obcí za rok 2015 (pdf, 947 kB)
Svazek obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství zveřejňuje návrh závěrečného účtu svazku za rok 2015.
Min.doba zveřejnění od 09.05.2016 do 24.05.2016.

Pozemkové úpravy v k.ú. Železný Újezd (pdf, 306.7 kB)
Statní pozemkový úřad oznamuje veřejnou vyhláškou zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Železný Újezd.
Min.doba zveřejnění od 04.05.2016 do 30.06.2016.

Záměr prodeje v k.ú. Přešín (pdf, 420.3 kB)
Město Rokycany zveřejňuje záměr prodeje části pozemkové parcely v k.ú. Přešín, obec Čížkov.
Min.doba zveřejnění od 03.05.2016 do 23.05.2016.

POZOR!!! - SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
Obecní úřad Čížkov uskuteční svoz nebezpečných odpadů od pátku 29. dubna 2016 do úterý 3. května 2016 v pátek od 8 do 16 hod, v pondělí a v úterý od 8 do 17.00 hod.
Min.doba zveřejnění od 28.04.2016 do 03.05.2016.

PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMÍHO PLÁNU ČÍŽKOV (pdf, 701.3 kB)
Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí oznamuje projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Čížkov. Ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení veřejnou vyhláškou tj. do 23.5.2016 může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky k návrhu zprávy.
Min.doba zveřejnění od 22.04.2016 do 23.05.2016.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva 22.4.2016 v Železném Újezdě
Přijměte srdečné pozvání na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 22.4.2016 od 19:00 hodin v v pohostinství „Pod Skálou“ Železném Újezdu.
Min.doba zveřejnění od 13.04.2016 do 22.04.2016.

Záměr prodeje pozemků v k.ú. Čečovice
Obec Čížkov zveřejňuje záměr prodeje (převodu) podílu, odkoupení a směny pozemků v k.ú. Čečovice.
Min.doba zveřejnění od 07.04.2016 do 30.04.2016.

Elektronická dražba k.ú. Přešín 18.5.2016 (pdf, 1.9 MB)
Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání, které se bude konat 18.5.2016 od 11 hod.
Min.doba zveřejnění od 06.04.2016 do 18.05.2016.

VČELAŘI POZOR! Použití insekticidu na řepku ozimní (pdf, 661.4 kB)
Agrochov Kasejovice ohlašuje použití insekticidu NURELLE D do řepky ozimné v termínu 6.- 8.4.2016. Týká se i katastru Čížkov.
Min.doba zveřejnění od 05.04.2016 do 10.04.2016.

Záměr pronájmu pozemků v k.ú. Přešín (pdf, 1.1 MB)
Město Rokycany zveřejňije záměr pronájmu pozemkové parcely v k.ú. Přešín.
Min.doba zveřejnění od 21.03.2016 do 11.04.2016.

Obnova kat. operátu - CHYNÍN (pdf, 1006.3 kB)
Obec Čížkov podle ustanovení katastrálního zákona vyhlašuje, že v k.ú. Chynín bude zahájena obnova kat. operátu přepracováním souboru geodetiských informací do digitální podoby.
Min.doba zveřejnění od 10.03.2016 do 31.05.2016.

POZOR - VOLNÉ POBÍHÁNÍ PSŮ
Upozorňujeme občany na stále narůstající počet stížností na volné pobíhání psů.
Min.doba zveřejnění od 07.03.2016 do 30.04.2016.

POZOR - Změna svozu odpadů v Liškově
Oznamujeme jednorázovou změnu data svozu komunálních odpadů v Liškově. Z technických důvodů bude svoz komunálních odpadů v Liškově ve středu 9. března 2016. Další svozy pak budou opět ve čtvrtečních termínech.
Min.doba zveřejnění od 07.03.2016 do 09.03.2016.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva 4.3.2016
Přijměte srdečné pozvání na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 4.3.2016 od 19:00 hodin v hasičském klubu v Zahrádce.
Min.doba zveřejnění od 24.02.2016 do 04.03.2016.

Dražební vyhláška 19.2.2016 (pdf, 349.6 kB)
Exekutorský úřad Přerov vydává dražební vyhlášku o oznámení dražebního roku. Dražební rok se koná dne 19.2.2016 a bude zahájen v 08:00 hodin v Přerově.
Min.doba zveřejnění od 20.01.2016 do 19.02.2016.

NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ ODRY (pdf, 185.2 kB)
Ministerstvo zemědělství vydává NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ ODRY.
Min.doba zveřejnění od 20.01.2016 do 14.02.2016.

NÁR. PLÁN POVODÍ LABE 2016 (pdf, 186.7 kB)
Ministerstvo zemědělství vydává NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ LABE.
Min.doba zveřejnění od 20.01.2016 do 14.02.2016.

NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ DUNAJE (pdf, 185.1 kB)
Ministerstvo zemědělství vydává NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ DUNAJE.
Min.doba zveřejnění od 20.01.2016 do 14.02.2016.

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY (pdf, 123.2 kB)
Ministerstvo zemědělství oznamuje vydání opatření obecné povahy čj. 148/2016-MZE-15120 ze dne 12. ledna 2016.
Min.doba zveřejnění od 20.01.2016 do 14.02.2016.

Výroční zpráva o poskytování informací 2015
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2015.
Min.doba zveřejnění od 12.01.2016 do 00.00.0000.

Zveřejnění prodeje pozemků, staveb a pronájmy nemovitostí - prosinec 2015
Obec Čížkov zveřejňuje záměr prodeje pozemků ve vlastnictví obce č.68/1 a 68/2 v k.ú. Zahrádka u Čížkova.
Min.doba zveřejnění od 15.12.2015 do 29.12.2015.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva 29.12.2015 v Čížkově
Přijměte srdečné pozvání na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v úterý 29.12.2015 od 18:00 hodin v Čížkově.
Min.doba zveřejnění od 15.12.2015 do 29.12.2015.

Návrh rozpočtu na rok 2016
Obec Čížkov zveřejňuje návrh rozpočtu na rok 2016.
Min.doba zveřejnění od 14.12.2015 do 31.12.2015.