Facebook

 


ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Čížkov.

Dražební usnesení 23.9.2015 (pdf, 231.3 kB)
Exekutorský úřad Plzeň vydává usnesení o dražbě, která se bude konat 23.9.2015 v 15:43 hod.
Min.doba zveřejnění od 04.08.2015 do 23.09.2015.

ROZHODNUTÍ - Pozemní komunikace v k.ú. Čížkov (pdf, 225.3 kB)
Obecní úřad Čížkov zařazuje pozemní komunikaci se zpevněným povrchem v k.ú. čížkov do kategorie místní komunikace.
Min.doba zveřejnění od 21.07.2015 do 04.08.2015.

Návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03 (pdf, 307.5 kB)
Ministerstvo životního prostředí veřejnou vyhláškou zveřejňuje návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03 a výzva k uplatnění připomínek a námitek.
Min.doba zveřejnění od 20.07.2015 do 31.08.2015.

PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ (pdf, 7.5 MB)
Ministerstvo životního prostředí vydává PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ Zóna Jihozápad - CZ03.
Min.doba zveřejnění od 20.07.2015 do 31.08.2015.

Návrh - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03 (pdf, 571.8 kB)
Ministerstvo životního prostředí vydává návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03.
Min.doba zveřejnění od 20.07.2015 do 31.08.2015.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - lesní pozemky v k.ú. Přešín (pdf, 122.9 kB)
JUDr. Dalimil Mika, LL. M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU o provedení elektronické dražby nemovitých věcí.
Min.doba zveřejnění od 20.07.2015 do 23.09.2015.

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ (pdf, 237.5 kB)
Obecní úřad Čížkov oznamuje zahíjení správního řízení o zařazení pozemní komunikace do kategorie místní komunikace.
Min.doba zveřejnění od 15.06.2015 do 30.06.2015.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva 19.6.2015
Zastupitelstvo obce Čížkov Vás srdečně zve na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 19.6.2015 od 19,00 hodin v přírodním areálu Liškově.
Min.doba zveřejnění od 12.06.2015 do 19.06.2015.

Osvědčení o úspoře emisí (pdf, 88.7 kB)
Společnost EKO KOM a.s. vydala osvědčení o úspoře emisí obce Čížkov v roce 2014.
Min.doba zveřejnění od 06.06.2015 do 30.06.2015.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Čížkov (pdf, 608.2 kB)
Krajský úřad Plzeňského kraje zveřejňuje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Čížkov, které se konalo dne 19.5.2015.
Min.doba zveřejnění od 05.06.2015 do 26.06.2015.

ZVEŘEJNĚNÍ PRODEJE POZEMKŮ k 19.6.2015
Obec Čížkov zveřejňuje záměr o prodeji částí obecních pozemků, které by měli být schválené na veřejném zasedání zastupitelstva 19.6.2015.
Min.doba zveřejnění od 03.06.2015 do 19.06.2015.

ROZHODNUTÍ O UZAVÍRCE 9.5.2015 (pdf, 403.7 kB)
Městský úřad Blovice odbor stavební a dopravní povoluje úplnou uzavírku v sobotu 9.5.2015.
Min.doba zveřejnění od 03.05.2015 do 09.05.2015.

SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ 2015
Obecní úřad Čížkov pořádá sběr nebezpečných odpadů od pondělí 4.5.2015 do pátku 8.5.2015 od 8,00 hodin do 17,00 hodin.
Min.doba zveřejnění od 03.05.2015 do 08.05.2015.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva 29.4.2015 (pdf, 75.5 kB)
Obecní úřad srdečně zve na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná ve středu 29. dubna 2015 od 19,00 hodin ve společenském zařízení v Čečovicích.
Min.doba zveřejnění od 23.04.2015 do 29.04.2015.

ZÁMĚR O PRODEJI A PRONÁJMU POZEMKŮ (pdf, 43.6 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje záměr o prodeji a pronájmu obecních pozemků.
Min.doba zveřejnění od 14.04.2015 do 29.04.2015.

Odklad elektronické dražby - Zahrádka (pdf, 96.7 kB)
Exekutorský úřad Praha 9 odkládá opakovanou elektronickou dražbu na nemovitosti v k.ú. Zahrádka na 15.5.2015 od 10:00 do 16:00 h.
Min.doba zveřejnění od 09.04.2015 do 15.05.2015.

Návrh povodí Labe - Návrhy obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek (pdf, 293.1 kB)
Ministersvo zemědělství vydává k návrhu povodí Labe - veřejnou vyhlášku - Oznámení o návrzích obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek.
Min.doba zveřejnění od 03.04.2015 do 19.04.2015.

Národní plán povodí Labe (pdf, 304.1 kB)
Ministersvo zemědělství vydávvá Národní plán povodí Labe, schválený usnesením vlády ČR.
Min.doba zveřejnění od 03.04.2015 do 19.04.2015.

Dražební usnesení - Čečovice (pdf, 228.8 kB)
Exekutorský úřad Plzeň nařizuje dražbu movitého majetku na den 29.4.2015 v 15:50 ve skladu Exekutorského úřadu Plzeň - město.
Min.doba zveřejnění od 02.04.2015 do 29.04.2015.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva 31.3.2015 (pdf, 79.9 kB)
Obecní úřad srdečně zve na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v úterý 31. března 2015 od 19,00 hodin v Čížkově.
Min.doba zveřejnění od 25.03.2015 do 31.03.2015.

Veřejná vyhláška - O možnosti převzetí písemnosti (pdf, 104.1 kB)
Městský úřad v Nepomuku, Odbor výstavby a životního prostředí oznamuje možnost převzetí písemnosti: Oznámení o zahájení územního řízení pro Milenu Malinovou.
Min.doba zveřejnění od 20.03.2015 do 06.04.2015.

Dražební vyhláška (pdf, 486.3 kB)
Exekutorský úřad Praha 3 nařizuje dražbu spoluvlastnického podílu na dvě parcely trvalého travního porostu v k.ú. Železný Újezd.
Min.doba zveřejnění od 20.03.2015 do 20.04.2015.

DRAŽEBNÍ USNESENÍ (pdf, 213.4 kB)
Exekutorský úřad Plzeň informuje o dražbě, která proběhne 25.3.2015 v 15:55 h v Plzni.
Min.doba zveřejnění od 06.03.2015 do 25.03.2015.

UPOZORNĚNÍ! - OČKOVÁNÍ PSŮ
Obecní úřad v Čížkově opozorňuje na očkování proti vzteklině.
Min.doba zveřejnění od 06.03.2015 do 27.03.2015.

Oznámení o výběru vodného, poplatků za odpady a psy
Oznamujeme možnost úhrady vodného, poplatků za odpady a psy v úterý 3. března 2015.
Min.doba zveřejnění od 23.02.2015 do 03.03.2015.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva 13.2.2015
Obecní úřad srdečně zve na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 13. února 2015 od 19,00 hodin ve společenském zařízení v Zahrádce.
Min.doba zveřejnění od 05.02.2015 do 13.02.2015.

Výroční zpráva o poskytování informací 2014
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2014.
Min.doba zveřejnění od 31.01.2015 do 00.00.0000.

Zveřejnění prodeje pozemků, staveb a pronájmy nemovitostí - únor 2015(1)
Obec Čížkov zveřejňuje záměr prodeje pozemků v k.ú. Železný Újezd.
Min.doba zveřejnění od 30.01.2015 do 14.02.2015.

ÚPRAVA PRACOVNÍ DOBY - OBECNÍ ÚŘAD 31.12.2014 (pdf, 108.8 kB)
Obecní úřad v Čížkově bude ve sředu 31.12.2014 otevřen od 8:00 do 11:00 hodin.
Min.doba zveřejnění od 30.12.2014 do 31.12.2014.

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu - ŽÚ (pdf, 149.1 kB)
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj vyhlašuje platnost obnoveného katastrálního operátu přepracováním v k.ú. Železný Újezd.
Min.doba zveřejnění od 17.12.2014 do 31.12.2014.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 (Poplatky za odpady) (pdf, 199.9 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje obecně závaznou vyhlášku č.1/2014, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.1/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Min.doba zveřejnění od 05.12.2014 do 26.12.2014.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce 19.12.2014
Přijměte pozvání na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 19.12.2014 od 19,00 hodin ve společenském zařízení v Čížkově.
Min.doba zveřejnění od 05.12.2014 do 19.12.2014.

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 (pdf, 270.9 kB)
Zastupitelsvo obce zveřejňuje návrh rozpočtu na rok 2015.
Min.doba zveřejnění od 01.12.2014 do 19.12.2014.

NATURA - Návrh evropsky významné lokality (pdf, 634 kB)
Návrh evropsky významné lokality DOPLNĚNÍ PŘEDMĚTU OCHRANY - Prameniště Přešínského potoka.
Min.doba zveřejnění od 01.12.2014 do 29.12.2014.

Rozpočet Mikroregionu Nepomucko na rok 2015 (pdf, 98.3 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje rozpočet DSO Mikroregionu Nepomucko na rok 2015.
Min.doba zveřejnění od 26.11.2014 do 31.12.2014.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva obce (1)
Přijměte pozvání na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 21. listopadu od 19,00 hodin ve společenském zařízení Klub pod Maštýřem v Přešíně.
Min.doba zveřejnění od 11.11.2014 do 21.11.2014.

Zveřejnění prodeje pozemků, staveb a pronájmy nemovitostí
Obec Čížkov zveřejňuje záměr prodeje pozemků.
Min.doba zveřejnění od 10.11.2014 do 21.11.2014.

USTAVUJÍCÍ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA (pdf, 138.6 kB)
Obecní úřad Čížkov informuje o konání ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v sobotu 1. listopadu 2014 v kul. zařízení v Čížkově.
Min.doba zveřejnění od 25.10.2014 do 01.11.2014.

POZOR!!! - PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE
Společnost ČEZ upozorňuje, že 4.11.2014 od 7:30 do 15:30 bude v celé obci Železný Újezd + celý areál zemědělského družstva.
Min.doba zveřejnění od 23.10.2014 do 04.11.2014.

Opakovaná dražební vyhláška - Zahrádka (pdf, 595.9 kB)
Exekutorský úřad Praha 9 vydává usnesení o nařízení dražebního jednání.
Min.doba zveřejnění od 23.10.2014 do 06.11.2014.

Digitalizace katastrálního operátu v Železném Újezdě (pdf, 476.9 kB)
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Plzeň-jih oznamuje dokončení obnovy katastrálního operátu v k.ú. Žel. Újezd a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí.
Min.doba zveřejnění od 23.10.2014 do 27.11.2014.

POZOR!!! - PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY - ČÍŽKOV (pdf, 155.7 kB)
Společnost ČEZ informuje, že 6. 11. 2014 od 7:30 do 15:30 h bude v celé obci ČÍŽKOV (mimo objektu ZD) přerušena dodávka elektrické energie.
Min.doba zveřejnění od 22.10.2014 do 06.11.2014.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - ODSTRANĚNÍ POROSTŮ (pdf, 214.6 kB)
Společnost ČEZ vydává UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ.
Min.doba zveřejnění od 15.10.2014 do 15.11.2014.

SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
Obecní úřad Čížkov uskuteční sběr nebezpečných odpadů od pondělí 29. září 2014 do pátku 3. října 2014.
Min.doba zveřejnění od 28.09.2014 do 03.10.2014.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva obce (pdf, 107.8 kB)
Obecní úřad Čížkov Vás srdečně zve na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná v pátek 26.9.2014 od 19h ve společenském zařízení v Čížkově.
Min.doba zveřejnění od 12.09.2014 do 26.09.2014.

ZVEŘEJNĚNÍ PRODEJE POZEMKŮ (pdf, 155.1 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje žádosti o prodej a směnu obecních pozemků.
Min.doba zveřejnění od 11.09.2014 do 26.09.2014.

VOLBY 2014 - Okrskové volební komise
Obecní úřad zveřejňuje složení okrskových volebních komisí pro obec Čížkov, pro volby do zastupitelstev obcí 2014 ve dnech 10. a 11. října 2014.
Min.doba zveřejnění od 10.09.2014 do 11.10.2014.

VOLBY 2014 - Zapisovatelé ve volebních okrscích
Starosta obce Čížkov jmenuje zapisovatele okrskových volebních komisí pro jednotlivé volební okrsky v obci Čížkov.
Min.doba zveřejnění od 11.08.2014 do 11.10.2014.

VOLBY 2014 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Čížkov
Starosta obce Čížkov vydává informaci o počtu a sídle volebních okrsků v obci Čížkov.
Min.doba zveřejnění od 11.08.2014 do 11.10.2014.

VOLBY 2014 - Minimální počet členů volební komise
Starosta obce Čížkov stanovuje minimální počet členů volební komise.
Min.doba zveřejnění od 11.08.2014 do 11.10.2014.