Facebook

 


ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Čížkov.

Závěrečný účet Obce Čížkov 2020 (pdf, 330 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje závěrečný účet obce Čížkov k 31. 12. 2020.
Min.doba zveřejnění od 22.05.2021 do 18.06.2021.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR zahájuje řízení (pdf, 583.2 kB)
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR zahájuje řízení ve věci povolení provádění výzkumu Měření lesního mikroklimatu a reakce dřevin.
Min.doba zveřejnění od 20.05.2021 do 30.06.2021.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (pdf, 387.6 kB)
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR vydává rozhodnutí.
Min.doba zveřejnění od 20.05.2021 do 30.06.2021.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva 21. 5. 2021 v Čížkově (pdf, 523.8 kB)
Přijměte pozvání na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 21. 5. 2021 od 18:00 hodin na hřišti za obecním úřadem v Čížkově.
Min.doba zveřejnění od 14.05.2021 do 21.05.2021.

JARNÍ SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ (pdf, 132.2 kB)
Obec Čížkov pořádá pravidelný svoz nebezpečných odpadů, který se uskuteční ve čtvrtek 3. 6., pátek 4. 6. od 8.00–17.00 hod. a v sobotu 5. 6. od 8.00–11.00 hod.
Min.doba zveřejnění od 12.05.2021 do 05.06.2021.

Hlášení o produkci a nakládání s odpady (pdf, 57.9 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2020.
Min.doba zveřejnění od 10.05.2021 do 31.05.2021.

Zveřejnění prodeje pozemků (pdf, 345 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje záměr prodeje pozemků v Záhrádce.
Min.doba zveřejnění od 06.05.2021 do 20.05.2021.

Výběr poplatků za odpady, psy a vodného
Obecní úřad Čížkov informuje o výběru poplatků za odpady, psy a vodného ve čtvrtek 13. května 2021.
Min.doba zveřejnění od 06.05.2021 do 13.05.2021.

Svazek obcí - Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2024 (pdf, 1.9 MB)
Svazek obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství zveřejňuje návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022-2024.
Min.doba zveřejnění od 02.05.2021 do 31.05.2021.

Svazek obcí - Návrh rozpočtu na rok 2021 (pdf, 1.9 MB)
Svazek obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství zveřejňuje návrh rozpočtu pro rok 2021.
Min.doba zveřejnění od 02.05.2021 do 31.05.2021.

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2021 (pdf, 79.9 kB)
Finanční úřad pro Plzeňský kraj oznamuje, že ode dne 26.04.2021 do dne 26.05.2021 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu v úředních hodinách zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2021.
Min.doba zveřejnění od 02.05.2021 do 26.05.2021.

Porovnání výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2020 (pdf, 663 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce.
Min.doba zveřejnění od 30.04.2021 do 31.05.2021.

SČÍTÁNÍ LIDU 2021 (pdf, 234.5 kB)
Z důvodů epidemické situace byla možnost sečíst se online prodloužena do 11. 5. 2021
Min.doba zveřejnění od 12.04.2021 do 11.05.2021.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 (pdf, 1.6 MB)
Krajský úřad Plzeňského kraje vydává zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Čížkov za rok 2020.
Min.doba zveřejnění od 08.04.2021 do 05.05.2021.

Návrh závěrečného účtu OBCE ČÍŽKOV k 31.12.2020 (pdf, 96.6 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje návrh závěrečného účtu za rok 2020.
Min.doba zveřejnění od 08.04.2021 do 30.04.2021.

Návrh závěrečného účtu svazku 2020 (pdf, 813.3 kB)
Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství zveřejňuje návrh závěrečného účtu svazku za rok 2020.
Min.doba zveřejnění od 31.03.2021 do 14.04.2021.

Odečty elektřiny (pdf, 382.5 kB)
Informace o odečtech elektřiny v Přešíně a Železném Újezdě, které proběhnou 31. 3. a 1. 4. 2021.
Min.doba zveřejnění od 28.03.2021 do 01.04.2021.

POZOR - Změna úředních hodin OÚ (pdf, 80 kB)
Obecní úřad Čížkov upozorňuje na změnu úředních hodin.
Min.doba zveřejnění od 23.03.2021 do 07.04.2021.

Informace k testování na COVID-19 (pdf, 391.2 kB)
Informace k povinnému testování ve firmách a dobrovolnému plošnému testování na COVID-19.
Min.doba zveřejnění od 11.03.2021 do 30.04.2021.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva 12. 3. 2021 v Čížkově (pdf, 268.9 kB)
Přijměte pozvání na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 12. 3. 2021 od 16:30 hodin na hřišti za obecním úřadem v Čížkově.
Min.doba zveřejnění od 04.03.2021 do 12.03.2021.

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ
Ministerstvo zdravotnictví nařizuje k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 tato mimořádná opatření.
Min.doba zveřejnění od 01.03.2021 do 31.03.2021.

Zveřejnění prodeje pozemků, staveb, směny pozemků a pronájmy nemovitostí (pdf, 932 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje záměr prodeje pozemků a pronájem pohostinství v Železném Újezdu,
Min.doba zveřejnění od 25.02.2021 do 12.03.2021.

PŘEVZETÍ PÍSEMNOSTI (pdf, 163.8 kB)
Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí znamuje převzetí písemnosti: Oznámení zahájení společného řízení pod č. j. VŽP/268/2021-SuA ze dne 27.1.2021 vlastníkům pozemku parc.č. 55/2 v k.ú. Liškov, kteří vstoupili do práv po zemřelém: Matěj Bárta (nar. 17.2.1902).
Min.doba zveřejnění od 25.02.2021 do 31.03.2021.

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2021 (pdf, 452.1 kB)
Českého statistický úřad informuje o konání o sčítání lidu, domů a bytů, které proběhne z 26. na 27. 3. 2021.
Min.doba zveřejnění od 24.02.2021 do 27.03.2021.

UPOZORNĚNÍ - DOBROVOLNÉ TESTOVÁNÍ V OBCI ČÍŽKOV (pdf, 390.1 kB)
Máte zájem se nechat preventivně otestovat na COVID-19. Nyní je to možné i v obci Čížkov. Testování antigenními testy bude probíhat v Čížkově na adrese Čížkov 30 (budova pošty), od pondělí 22. 2. 2021 pravidelně až do odvolání, vždy v pondělí, středu a pátek od 16 do 18 dodin.
Min.doba zveřejnění od 19.02.2021 do 31.03.2021.

Pozemkové úpravy v k.ú. Železný Újezd a Přešín (pdf, 269.2 kB)
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj zahájil v katastrálním území Železný Újezd a navazující části katastrálního území Přešínřízení o komplexních pozemkových úpravách.
Min.doba zveřejnění od 20.01.2021 do 07.02.2021.

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ČÍŽKOV - Změna č. 1 (pdf, 2.5 MB)
Zastupitelstvo obce Čížkov vydává k veřejnému projednání - Změnu č. 1 územního plánu Čížkov.
Min.doba zveřejnění od 19.01.2021 do 04.03.2021.

OZNÁMENÍ - O veřejném projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Čížkov (pdf, 216.5 kB)
Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí, na základě rozhodnutí zastupitelstva obce Čížkov s tím, že změna bude pořizována zkráceným postupem, zajistil zpracování návrhu změny č. 1 Územního plánu Čížkov.
Min.doba zveřejnění od 19.01.2021 do 03.03.2021.

Přechodné úpravy provozu 2021 GASSPO (pdf, 149.2 kB)
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravní, z důvodu zabezpečení dopravního opatření pro provádění udržovacích a havarijních prací v roce 2021 na silnicích II. a III. třídy v územním obvodu obce s rozšířenou působností Nepomuk stanoví podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu.
Min.doba zveřejnění od 12.01.2021 do 26.01.2021.

Přechodné úpravy provozu 2021 KAV (pdf, 149.2 kB)
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravní, z důvodu zabezpečení dopravního opatření pro provádění udržovacích a havarijních prací v roce 2021 na silnicích II. a III. třídy v územním obvodu obce s rozšířenou působností Nepomuk stanoví podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu.
Min.doba zveřejnění od 12.01.2021 do 26.01.2021.

Rozpočet MŠ na rok 2021 (pdf, 156.1 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje rozpočet Mateřské školy Čížkov na rok 2021. Schválen 30. 12. 2020
Min.doba zveřejnění od 30.12.2020 do 20.01.2021.

Rozpočtový výhled na roky 2021-2023 (pdf, 416.6 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje schválený střednědobý rozpočtový výhled na roky 2021-2023.
Min.doba zveřejnění od 30.12.2020 do 15.02.2021.

Upozornění ke konání veřejného zasedání (pdf, 109.3 kB)
Upozornění ke konání veřejného zasedání obce Čížkov 30. 12. 2020
Min.doba zveřejnění od 28.12.2020 do 30.12.2020.

ÚŘEDNÍ HODINY OÚ
Podívejte se na změněnou pracovní dobu na úřadě v úřední dny.
Min.doba zveřejnění od 22.12.2020 do 30.12.2020.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva 30. 12. 2020 v Čížkově (pdf, 130.1 kB)
Přijměte pozvání na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná ve středu 30. 12. 2020 od 18:00 hodin v kulturním zařízení v Čížkově.
Min.doba zveřejnění od 22.12.2020 do 30.12.2020.

Stanovení přechodné úpravy provozu 2 (pdf, 131.9 kB)
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravní stanoví přechodnou úpravu provozu
Min.doba zveřejnění od 21.12.2020 do 31.12.2020.

Stanovení přechodné úpravy provozu (pdf, 183.2 kB)
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravní stanoví přechodnou úpravu provozu
Min.doba zveřejnění od 21.12.2020 do 31.12.2020.

Zveřejnění prodeje pozemků, staveb, směny pozemků a pronájmy nemovitostí (pdf, 134.4 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje prodeje pozemků, staveb, směny pozemků a pronájmy nemovitostí.
Min.doba zveřejnění od 14.12.2020 do 31.12.2020.

Návrh rozpočtu MŠ na rok 2021 (pdf, 443.9 kB)
Mateřská škola Čížkov zveřejňuje návrh rozpočtu na rok 2021.
Min.doba zveřejnění od 12.12.2020 do 31.12.2020.

Svazek obcí - ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM 2021 (pdf, 259.1 kB)
Svazek obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství stanoví rozpočtové provizorium pro rok 2021.
Min.doba zveřejnění od 10.12.2020 do 31.12.2020.

Smlouva - PROJEDNÁNÍ PŘESTUPKŮ (pdf, 152.2 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje veřejnoprávní smlouvu o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků.
Min.doba zveřejnění od 10.12.2020 do 31.12.2020.

Návrh rozpočtu obce Čížkov na rok 2021 (pdf, 121.9 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje návrh rozpočtu na rok 2021.
Min.doba zveřejnění od 10.12.2020 do 31.12.2020.

ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2021-2023 (pdf, 117 kB)
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu obce čížkov na roky 2021 - 2023.
Min.doba zveřejnění od 01.12.2020 do 31.12.2020.

Zveřejnění prodeje pozemků a pronájem nemovitostí (pdf, 129.5 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje záměr prodeje pozemků, staveb, směny pozemků a pronájmy nemovitostí.
Min.doba zveřejnění od 19.11.2020 do 04.12.2020.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva 4. 12. 2020 v Čížkově (pdf, 246.1 kB)
Přijměte pozvání na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 4. 12. 2020 od 18:00 hodin v kulturním zařízení v Čížkově.
Min.doba zveřejnění od 19.11.2020 do 04.12.2020.

Návrhe plánu péče o přírodní rezervaci Chynínské buky (pdf, 626.3 kB)
Oznámení o možnosti seznámení se snávrhem plánu péče o přírodní rezervaci Chynínské buky.
Min.doba zveřejnění od 16.11.2020 do 30.11.2020.

Přechodná úprava provozu - Přešín (pdf, 150.5 kB)
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, stanoví přechodnou úpravu provozu na silnici č. III/17717 a silnici č. III/11742 v intravilánu obce Přešín. Doba platnosti: 6.11. 2020-31.8. 2021
Min.doba zveřejnění od 10.11.2020 do 31.12.2020.

Mikroregion Nepomucko oznámuje vyvěšení dokumentů (pdf, 228.9 kB)
Mikroregion Nepomucko oznámuje vyvěšení dokumentů: Rozpočet na rok 2021, Rozpočtový výhled na roky2021–2023, Závěrečný účet a Rozpočtová opatření.
Min.doba zveřejnění od 05.11.2020 do 30.11.2020.

Úprava provozu - Nové Mitrovice (pdf, 1.7 MB)
Městský úřad Blovice, odbor stavební a dopravní, stanoví přechodnou úpravu provozu na silnicích č. II/177, III/1783, III/117 44 a III/177 14. Doba platnosti: 14.11.2020, 17.11.2020, 21.11.2020 a 22.11.2020.
Min.doba zveřejnění od 04.11.2020 do 20.11.2020.

UPOZORNĚNÍ - OTEVŘENÍ PRODEJEN
Od pondělí 26.10.2020 bude obnoven provoz v prodejnách v obcích Čečovice, Čížkov a Liškov. Provozovny budou znovu otevřeny po dodržení karantény a negativním testu na Covid 19.
Min.doba zveřejnění od 23.10.2020 do 31.10.2020.