Facebook

 


ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Čížkov.

Výběr vodného (pdf, 107.5 kB)
Obecní úřad Čížkov oznamuje možnost úhrady poplatků vodného ve čtvrtek 31. března 2022 v jednotlivých částech obce.
Min.doba zveřejnění od 25.03.2022 do 31.03.2022.

SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ (pdf, 142.1 kB)
Svazek obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství pořádá ve spolupráci s naší obcí pravidelný JARNÍ SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ a s tím spojený svoz objemných odpadů.
Min.doba zveřejnění od 18.03.2022 do 02.04.2022.

Svazek obcí Plzeň-jih (pdf, 6.2 MB)
Svazek obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství zveřejňuje: Schválený rozpočet na rok 2022, Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023- 2024, Schválený závěrečný účet za rok 2021 a Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření.
Min.doba zveřejnění od 18.03.2022 do 02.04.2022.

Porovnání cen pro vodné a stočné (pdf, 670.5 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné s stočné za rok 2021.
Min.doba zveřejnění od 15.03.2022 do 31.03.2022.

PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMÍHO PLÁNU ČÍŽKOV (pdf, 165.1 kB)
Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí oznamuje projednávání návrhu zadání územního plánu Čížkov, který je od 15.3.2022 do 14.4.2022 zveřejněn a vystaven k nahlédnutí.
Min.doba zveřejnění od 14.03.2022 do 15.04.2022.

ÚZEMNÍ PLÁN ČÍŽKOV - Návrh zadání (pdf, 624.7 kB)
Obsah zadání Územního plánu Čížkov.
Min.doba zveřejnění od 14.03.2022 do 14.04.2022.

OÚ Čížkov 16. 3. 2022 ruší úřední den
Ve středu 16. března 2022 se ruší úřední den na Obecním úřadu v Čížkově.
Min.doba zveřejnění od 14.03.2022 do 16.03.2022.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva 10. 3. 2022 v Zahrádce (pdf, 265.3 kB)
Přijměte pozvání na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná ve čtvrtek 10. 3. 202 od 18:00 hodin v hasičském klubu v Zahrádce.
Min.doba zveřejnění od 02.03.2022 do 10.03.2022.

Návrh závěrečného účtu svazku 2021 (pdf, 850.4 kB)
Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství zveřejňuje návrh závěrečného účtu svazku za rok 2021.
Min.doba zveřejnění od 28.02.2022 do 15.03.2022.

Zveřejnění prodeje pozemků, staveb, směny pozemků a pronájmy nemovitostí (pdf, 432.4 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje záměr směny, pronájem a prodeje pozemků.
Min.doba zveřejnění od 23.02.2022 do 10.03.2022.

Opatření obecné povahy - povodí Labe, Dunaje, Odry (pdf, 353.2 kB)
Ministerstvo zemědělství oznamuje vydání opatření obecné povahy.
Min.doba zveřejnění od 01.02.2022 do 16.02.2022.

UPOZORNĚNÍ - ZDRAŽENÍ OBECNÍCH POZEMKŮ
Obec Čížkov oznamuje, že do 1. července 2022 lze odkoupit případné zaplocené plochy, předzahrádky, a podobné pozemky v majetku obce za cenu 40,-Kč/m2.
Min.doba zveřejnění od 19.01.2022 do 30.06.2022.

Výroční zpráva o poskytování informací 2021 (pdf, 202.9 kB)
Výroční zpráva za rok 2021 o činnosti Obce Čížkov v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb.
Min.doba zveřejnění od 19.01.2022 do 00.00.0000.

PTAČÍ CHŘIPKA - Zrušení nařízení (pdf, 329.8 kB)
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Plzeňský kraj ukončuje mimořádné veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy.
Min.doba zveřejnění od 05.01.2022 do 20.01.2022.

Přiznání k dani z nemovitých věcí bez osobního kontaktu (pdf, 648 kB)
Finanční úřad pro Plzeňský kraj s ohledem na stále pokračující epidemii informuje o možnostech Přiznání k dani z nemovitých věcí bez osobního kontaktu na územních pracovištích Finančního úřadu pro Plzeňský kraj.
Min.doba zveřejnění od 03.01.2022 do 07.02.2022.

Kalkulace ceny vodného na rok 2022 (pdf, 428 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje kalkulaci ceny vodného na rok 2022 - vodovod a ÚV - Čečovice, Přešín, Železný Újezd
Min.doba zveřejnění od 30.12.2021 do 20.01.2022.

Kalkulace ceny stočného na rok 2022 (pdf, 362.3 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje kalkulaci ceny stočného na rok 2022 - kanalizace Čečovice, Čížkov, Zahrádka, Přešín, Železný Újezd
Min.doba zveřejnění od 30.12.2021 do 20.01.2022.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva 29. 12. 2021 v Čížkově (pdf, 251 kB)
Přijměte pozvání na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná ve středu 29. 12. 2021 od 18:00 hodin v pohostinství v Čížkově.
Min.doba zveřejnění od 21.12.2021 do 29.12.2021.

Informace Českého telekomunikačního úřadu (pdf, 298.1 kB)
Český telekomunikační úřad oznamuje, že v tomto regionu bude zahájeno uvádění do provozu základnových stanic nových mobilních sítí, což může způsobit zhoršení kvality příjmu televizního signálu přes anténu.
Min.doba zveřejnění od 20.12.2021 do 31.01.2022.

Návrh střednědobého výhledu MŠ Čížkov na roky 2022-2024 (pdf, 361.8 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje návrh střednědobého výhledu MŠ Čížkov na roky 2022-2024.
Min.doba zveřejnění od 13.12.2021 do 29.12.2021.

Návrh rozpočtu MŠ na rok 2022 (pdf, 309.9 kB)
Mateřská škola Čížkov zveřejňuje návrh rozpočtu na rok 2022.
Min.doba zveřejnění od 13.12.2021 do 29.12.2021.

Návrh rozpočtu obce Čížkov na rok 2022 (pdf, 851.7 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje návrh rozpočtu na rok 2022.
Min.doba zveřejnění od 13.12.2021 do 29.12.2021.

VODOVOD Přešín - Uzavření veřejnoprávní smlouvy (pdf, 150.4 kB)
Obec Čížkov dne 24.11.2021 podala návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy týkající se změny stavby Vodovod Přešín.
Min.doba zveřejnění od 07.12.2021 do 22.12.2021.

Stanovení přechodné úpravy provozu (pdf, 273.3 kB)
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravní stanoví přechodnou úpravu provozu v termínu od 1.1.2022 – 31.12.2022
Min.doba zveřejnění od 02.12.2021 do 17.12.2021.

Změna jízdních řádů (pdf, 10.6 kB)
Od 12. prosince byly mírně upraveny odjezdové časy v ranní špičce, konkrétně spoj č. 3 odjíždí nově až 4.40, spoj č. 5 v 5.45. Dojde tak ke zlepšení přestupních vazeb na vlaky do Plzně. U spoje č. 7 byla upravena jízdní doba po trase.
Min.doba zveřejnění od 02.12.2021 do 31.12.2021.

POZOR!!! - PTAČÍ CHŘIPKA VE ŽDÍRCI (pdf, 403.8 kB)
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Plzeňský kraj nařizuje mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy, subtyp H5N1.
Min.doba zveřejnění od 02.12.2021 do 31.12.2021.

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY (pdf, 146.9 kB)
SUFOLK s.r.o. dne 12.11.2021 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy týkající se "modernizace farmy Čečovice" na pozemku parc. č. 733/13, 733/14, 733/16, 733/17 v katastrálním území Čečovice.
Min.doba zveřejnění od 01.12.2021 do 16.12.2021.

NÁVRH VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY - Vodovod Přešín (pdf, 150.1 kB)
Obec Čížkov dne 24.11.2021 podala návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy ve věci povolení změny stavby před jejím dokončením.
Min.doba zveřejnění od 25.11.2021 do 04.12.2021.

Návrh rozpočtu na rok 2022 - DSO Mikroregion Nepomucko (pdf, 421.8 kB)
Návrh rozpočtu na rok 2022 - DSO Mikroregion Nepomucko
Min.doba zveřejnění od 19.11.2021 do 07.12.2021.

MIKROREGION NEPOMUCKO - Návrh rozpočtového výhledu
MIKROREGION NEPOMUCKO - Návrh rozpočtového výhledu pro roky 2022-2024.
Min.doba zveřejnění od 19.11.2021 do 07.12.2021.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva 25. 11. 2021 v Železném Újezdu (pdf, 223.9 kB)
Přijměte pozvání na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná ve čtvrtek 25. 11. 2021 od 18:00 hodin v pohostinství v Železném Újezdu.
Min.doba zveřejnění od 17.11.2021 do 25.11.2021.

Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy - Modernizace farmy Čečovice (pdf, 137.8 kB)
SUFOLK s.r.o. dne 12.11.2021 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy která nahrazuje územní rozhodnutí o umístění stavby modernizace farmy Čečovice.
Min.doba zveřejnění od 12.11.2021 do 21.11.2021.

Zveřejnění záměru pachtu č.73 (pdf, 1.1 MB)
Město Rokycany zveřejňuje záměr č. 73/2021/ORM - pacht části pozemkové parcely p.č. 624/5 o výměře 11 878 m2 v k.ú. Zahrádka u Čížkova
Min.doba zveřejnění od 10.11.2021 do 30.11.2021.

Zveřejnění záměru pachtu č. 74 (pdf, 1.1 MB)
Město Rokycany zveřejňuje záměr č. 74/2021/ORM - pacht části pozemkové parcely p.č. 624/5 o výměře 39 m2 v k.ú. Zahrádka u Čížkova.
Min.doba zveřejnění od 10.11.2021 do 30.11.2021.

Zveřejnění prodeje pozemků, staveb, směny a převodu pozemků (pdf, 1.2 MB)
Obec Čížkov zveřejňuje záměr směny, pronájem a prodeje pozemků.
Min.doba zveřejnění od 08.11.2021 do 25.11.2021.

Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti (pdf, 259.7 kB)
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dožice a navazující část k.ú. Mladý Smolivec, Budislavice, Měrčín a Čížkov u Blovic.
Min.doba zveřejnění od 05.11.2021 do 22.11.2021.

Rekonstrukce MVN na p.č. 709/2 (pdf, 145.9 kB)
Obec Čížkov podala návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy ve věci povolení změny dokončené stavby: Rekonstrukce MVN na p.č. 709/2.
Min.doba zveřejnění od 05.11.2021 do 21.11.2021.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (pdf, 165.8 kB)
Exekutorský úřad Plzeň-město vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU
Min.doba zveřejnění od 04.11.2021 do 24.11.2021.

Komplexní pozemkové úpravy Dožice a navazující část k.ú. Mladý Smolivec, Budislavice, Měrčín a Čížkov u Blovic – zápis z úvodního jednání (pdf, 441.9 kB)
Krajským pozemkovým úřadem pro Plzeňský kraj bylo svoláno úvodní jednání ke komplexním pozemkovým úpravám v katastrálním území Dožice a navazující část k.ú. Mladý Smolivec, Budislavice, Měrčín a Čížkov u Blovic.
Min.doba zveřejnění od 03.11.2021 do 18.11.2021.

Doručení pozvánky - komplexní pozemkové úpravy (pdf, 272.2 kB)
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj vydává veřejnou vyhlášku o doručení pozvánky osobám neznámého pobytu nebo sídla, osobám jimž se prokazatelně nedaří doručit, osobám, které nejsou známy a dědicům zemřelých vlastníků, k šetření průběhu hranic pozemků – obvodu komplexních pozemkových úprav.
Min.doba zveřejnění od 14.10.2021 do 29.10.2021.

Pozvánka - komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Železný Újezd a k.ú. Přešín (pdf, 471.8 kB)
Oznámení o zahájení řízení, pozvánka na úvodní jednání - komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Železný Újezd a navazující části k.ú. Přešín
Min.doba zveřejnění od 14.10.2021 do 01.11.2021.

Vyjímka KHS na dusičnany - vodovod Železný Újezd (pdf, 1.8 MB)
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni určuje provozovateli vodovodu pro veřejnou potřebu Čížkov - místní část Železný Újezd mírnější hygienický limit pro ukazatel dusičnany.
Min.doba zveřejnění od 12.10.2021 do 31.10.2021.

Výroční zpráva o poskytování informací 2020 (pdf, 202.4 kB)
Výroční zpráva za rok 2020 o činnosti Obce Čížkov v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb.
Min.doba zveřejnění od 12.10.2021 do 00.00.0000.

Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje PK (pdf, 1.6 MB)
Návrh aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje.
Min.doba zveřejnění od 05.10.2021 do 20.10.2021.

ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM (pdf, 2.1 MB)
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje povoluje změnu stavby SO 11 O -Chodníky, která je součástí stavby: 11/177 Nové Mitrovice -průtah.
Min.doba zveřejnění od 01.10.2021 do 17.10.2021.

SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ (pdf, 140.1 kB)
Svazek obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství pořádá ve spolupráci s naší obcí pravidelný PODZIMNÍ SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ. Akce proběhne v neděli 3. 10. 2021 od 08.00 do 12.00 hod. a dne 6. 10. a 7. 10.2021 od 08.00 do 17.00 hod.
Min.doba zveřejnění od 01.10.2021 do 07.10.2021.

Svazek obcí - Rozpočtové opatření 1/2021
Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství - Rozpočtové opatření 1/2021
Min.doba zveřejnění od 24.09.2021 do 10.10.2021.

Svazek obcí - Rozpočtové provizorium pro rok 2022 (pdf, 197.2 kB)
Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství - Rozpočtové provizorium pro rok 2022
Min.doba zveřejnění od 24.09.2021 do 10.10.2021.

VOLBY 2021 - Oznámení o době a místě konání voleb (pdf, 182.1 kB)
Oznámení o době a místě konání voleb do POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
Min.doba zveřejnění od 23.09.2021 do 09.10.2021.

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY (pdf, 2 MB)
Ministerstvo zemědělství vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy.
Min.doba zveřejnění od 16.09.2021 do 07.10.2021.