Facebook

 


ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Čížkov.

Dražební usnesení - Čečovice (pdf, 228.8 kB)
Exekutorský úřad Plzeň nařizuje dražbu movitého majetku na den 29.4.2015 v 15:50 ve skladu Exekutorského úřadu Plzeň - město.
Min.doba zveřejnění od 02.04.2015 do 29.04.2015.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva 31.3.2015 (pdf, 79.9 kB)
Obecní úřad srdečně zve na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v úterý 31. března 2015 od 19,00 hodin v Čížkově.
Min.doba zveřejnění od 25.03.2015 do 31.03.2015.

Veřejná vyhláška - O možnosti převzetí písemnosti (pdf, 104.1 kB)
Městský úřad v Nepomuku, Odbor výstavby a životního prostředí oznamuje možnost převzetí písemnosti: Oznámení o zahájení územního řízení pro Milenu Malinovou.
Min.doba zveřejnění od 20.03.2015 do 06.04.2015.

Dražební vyhláška (pdf, 486.3 kB)
Exekutorský úřad Praha 3 nařizuje dražbu spoluvlastnického podílu na dvě parcely trvalého travního porostu v k.ú. Železný Újezd.
Min.doba zveřejnění od 20.03.2015 do 20.04.2015.

DRAŽEBNÍ USNESENÍ (pdf, 213.4 kB)
Exekutorský úřad Plzeň informuje o dražbě, která proběhne 25.3.2015 v 15:55 h v Plzni.
Min.doba zveřejnění od 06.03.2015 do 25.03.2015.

UPOZORNĚNÍ! - OČKOVÁNÍ PSŮ
Obecní úřad v Čížkově opozorňuje na očkování proti vzteklině.
Min.doba zveřejnění od 06.03.2015 do 27.03.2015.

Oznámení o výběru vodného, poplatků za odpady a psy
Oznamujeme možnost úhrady vodného, poplatků za odpady a psy v úterý 3. března 2015.
Min.doba zveřejnění od 23.02.2015 do 03.03.2015.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva 13.2.2015
Obecní úřad srdečně zve na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 13. února 2015 od 19,00 hodin ve společenském zařízení v Zahrádce.
Min.doba zveřejnění od 05.02.2015 do 13.02.2015.

Výroční zpráva o poskytování informací 2014
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2014.
Min.doba zveřejnění od 31.01.2015 do 00.00.0000.

Zveřejnění prodeje pozemků, staveb a pronájmy nemovitostí - únor 2015(1)
Obec Čížkov zveřejňuje záměr prodeje pozemků v k.ú. Železný Újezd.
Min.doba zveřejnění od 30.01.2015 do 14.02.2015.

ÚPRAVA PRACOVNÍ DOBY - OBECNÍ ÚŘAD 31.12.2014 (pdf, 108.8 kB)
Obecní úřad v Čížkově bude ve sředu 31.12.2014 otevřen od 8:00 do 11:00 hodin.
Min.doba zveřejnění od 30.12.2014 do 31.12.2014.

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu - ŽÚ (pdf, 149.1 kB)
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj vyhlašuje platnost obnoveného katastrálního operátu přepracováním v k.ú. Železný Újezd.
Min.doba zveřejnění od 17.12.2014 do 31.12.2014.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 (Poplatky za odpady) (pdf, 199.9 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje obecně závaznou vyhlášku č.1/2014, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.1/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Min.doba zveřejnění od 05.12.2014 do 26.12.2014.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce 19.12.2014
Přijměte pozvání na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 19.12.2014 od 19,00 hodin ve společenském zařízení v Čížkově.
Min.doba zveřejnění od 05.12.2014 do 19.12.2014.

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 (pdf, 270.9 kB)
Zastupitelsvo obce zveřejňuje návrh rozpočtu na rok 2015.
Min.doba zveřejnění od 01.12.2014 do 19.12.2014.

NATURA - Návrh evropsky významné lokality (pdf, 634 kB)
Návrh evropsky významné lokality DOPLNĚNÍ PŘEDMĚTU OCHRANY - Prameniště Přešínského potoka.
Min.doba zveřejnění od 01.12.2014 do 29.12.2014.

Rozpočet Mikroregionu Nepomucko na rok 2015 (pdf, 98.3 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje rozpočet DSO Mikroregionu Nepomucko na rok 2015.
Min.doba zveřejnění od 26.11.2014 do 31.12.2014.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva obce (1)
Přijměte pozvání na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 21. listopadu od 19,00 hodin ve společenském zařízení Klub pod Maštýřem v Přešíně.
Min.doba zveřejnění od 11.11.2014 do 21.11.2014.

Zveřejnění prodeje pozemků, staveb a pronájmy nemovitostí
Obec Čížkov zveřejňuje záměr prodeje pozemků.
Min.doba zveřejnění od 10.11.2014 do 21.11.2014.

USTAVUJÍCÍ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA (pdf, 138.6 kB)
Obecní úřad Čížkov informuje o konání ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v sobotu 1. listopadu 2014 v kul. zařízení v Čížkově.
Min.doba zveřejnění od 25.10.2014 do 01.11.2014.

POZOR!!! - PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE
Společnost ČEZ upozorňuje, že 4.11.2014 od 7:30 do 15:30 bude v celé obci Železný Újezd + celý areál zemědělského družstva.
Min.doba zveřejnění od 23.10.2014 do 04.11.2014.

Opakovaná dražební vyhláška - Zahrádka (pdf, 595.9 kB)
Exekutorský úřad Praha 9 vydává usnesení o nařízení dražebního jednání.
Min.doba zveřejnění od 23.10.2014 do 06.11.2014.

Digitalizace katastrálního operátu v Železném Újezdě (pdf, 476.9 kB)
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Plzeň-jih oznamuje dokončení obnovy katastrálního operátu v k.ú. Žel. Újezd a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí.
Min.doba zveřejnění od 23.10.2014 do 27.11.2014.

POZOR!!! - PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY - ČÍŽKOV (pdf, 155.7 kB)
Společnost ČEZ informuje, že 6. 11. 2014 od 7:30 do 15:30 h bude v celé obci ČÍŽKOV (mimo objektu ZD) přerušena dodávka elektrické energie.
Min.doba zveřejnění od 22.10.2014 do 06.11.2014.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - ODSTRANĚNÍ POROSTŮ (pdf, 214.6 kB)
Společnost ČEZ vydává UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ.
Min.doba zveřejnění od 15.10.2014 do 15.11.2014.

SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
Obecní úřad Čížkov uskuteční sběr nebezpečných odpadů od pondělí 29. září 2014 do pátku 3. října 2014.
Min.doba zveřejnění od 28.09.2014 do 03.10.2014.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva obce (pdf, 107.8 kB)
Obecní úřad Čížkov Vás srdečně zve na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná v pátek 26.9.2014 od 19h ve společenském zařízení v Čížkově.
Min.doba zveřejnění od 12.09.2014 do 26.09.2014.

ZVEŘEJNĚNÍ PRODEJE POZEMKŮ (pdf, 155.1 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje žádosti o prodej a směnu obecních pozemků.
Min.doba zveřejnění od 11.09.2014 do 26.09.2014.

VOLBY 2014 - Okrskové volební komise
Obecní úřad zveřejňuje složení okrskových volebních komisí pro obec Čížkov, pro volby do zastupitelstev obcí 2014 ve dnech 10. a 11. října 2014.
Min.doba zveřejnění od 10.09.2014 do 11.10.2014.

VOLBY 2014 - Zapisovatelé ve volebních okrscích
Starosta obce Čížkov jmenuje zapisovatele okrskových volebních komisí pro jednotlivé volební okrsky v obci Čížkov.
Min.doba zveřejnění od 11.08.2014 do 11.10.2014.

VOLBY 2014 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Čížkov
Starosta obce Čížkov vydává informaci o počtu a sídle volebních okrsků v obci Čížkov.
Min.doba zveřejnění od 11.08.2014 do 11.10.2014.

VOLBY 2014 - Minimální počet členů volební komise
Starosta obce Čížkov stanovuje minimální počet členů volební komise.
Min.doba zveřejnění od 11.08.2014 do 11.10.2014.

UPOZORNĚNÍ - VYBÍRÁNÍ VODNÉHO
Ve čtvrtek 7. srpna od 10.00 hod. do 11.00 hod v sále KZ v Železném Újezdu, od 11.15h do 11.30h u kapličky v Chyníně se bude vybírat vodné. V pátek 8. Srpna od 10.00 hod. do 11.00 hod. v prodejně v Čečovicích.
Min.doba zveřejnění od 05.08.2014 do 08.08.2014.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva obce (pdf, 136.1 kB)
Obecní úřad Čížkov Vás srdečně zve na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná v pátek 8.8.2014 od 20h ve společenském zařízení v Čečovicích.
Min.doba zveřejnění od 29.07.2014 do 08.08.2014.

Záměr o prodeji obecníh pozemků (pdf, 86.5 kB)
Obec Čížkov informuje o záměru prodeje obecních pozemků.
Min.doba zveřejnění od 28.07.2014 do 11.08.2014.

Dražební vyhláška - Žel. Újezd (pdf, 372.3 kB)
Obecní úřad v Čížkově zveřejňuje usnesení o dražební vyhlášce v k.ú. Železný Újezd.
Min.doba zveřejnění od 23.07.2014 do 22.10.2014.

VOLBY do zastupitelstev obcí (pdf, 119.1 kB)
Obecní úřad informuje o volbách do obecních zastupitelstvech, které se konají ve dnech 10.10. a 11.10.2014.
Min.doba zveřejnění od 19.07.2014 do 19.08.2014.

POZOR!!! - PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE (pdf, 129.7 kB)
Společnost ČEZ informuje, že ve dnech 28.7. a 29.7. 2014 od 7:30 do 16:00 h bude v celé obci CHYNÍN přerušena dodávka elektrické energie.
Min.doba zveřejnění od 19.07.2014 do 29.07.2014.

USNESENÍ - Exekuce Čížkov (pdf, 283.7 kB)
Soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 6 vydává usnesení o provedení exekuce v Čížkově.
Min.doba zveřejnění od 07.07.2014 do 04.09.2014.

Vyplácení nájmů za pozemky za rok 2013
Vrčeňská zemědělská a.s. oznamuje občanům, že od 16.6.2014 začne vyplácet nájmy za pozemky za rok 2013 v areálu střediska Vrčeň v kanceláři na váze.
Min.doba zveřejnění od 25.06.2014 do 31.07.2014.

UPOZORNĚNÍ - VE STŘEDU 18.6. BUDE NA OBECNÍM ÚŘADU - ZAVŘENO
Upozorňujeme občany, že ve středu 18.6.2014 bude na obecním úřadu v Čížkově ZAVŘENO z důvodu pohřbu.
Min.doba zveřejnění od 17.06.2014 do 18.06.2014.

POZOR!!! - PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE (pdf, 349.6 kB)
Společnost ČEZ oznamuje vypnutí dodávky el. energie v Železném Újezdě dne 2.7. 2014 od 10 do 12 hodin.
Min.doba zveřejnění od 16.06.2014 do 02.07.2014.

Veřejná vyhláška - převzetí písemnosti (pdf, 237.8 kB)
Městský úřad Nepomuk Odbor výstavby a životního prostředí vydává formou veřejné vyhlášky možnost převzetí písemnosti: Výzva k účasti na kontrolní prohlídce nepovolené stavby v k.ú. Čížkov.
Min.doba zveřejnění od 16.06.2014 do 16.07.2014.

VÝZVA - Hledáme neznámé vlastníky nemovitostí. (pdf, 868 kB)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje seznam nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován neznámý vlastník. Vyzíváme dotyčné občany, aby se přihlásili.
Min.doba zveřejnění od 16.06.2014 do 31.08.2014.

Dražební vyhláška - Zahrádka (pdf, 641.8 kB)
Exekutorský úřad Praha 9 vydává usnesení o opakované elektronické dražbě. Předmětem dražby jsou nemovitosti v k.ú. Zahrádka.
Min.doba zveřejnění od 16.06.2014 do 15.07.2014.

Dražební vyhláška - Žel. Újezd (pdf, 1 MB)
Exekutorský úřad Brno - venkov vydává usnesení o nařízení elektronisckého dražebního jednání. Předmětem dražby jsou nemovitosti v k.ú. Železný Újezd.
Min.doba zveřejnění od 16.06.2014 do 05.08.2014.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva obce (pdf, 128.6 kB)
Zastupitelstvo obce srdečně zve na veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 6.6.2014 od 20h ve společenském zažízení v Čížkově.
Min.doba zveřejnění od 30.05.2014 do 06.06.2014.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET DSO Mikroregionu Nepomucko (pdf, 131.7 kB)
Obecní úřad Čížkov zveřejňuje závěrečný účet DSO Mikroregionu Nepomucko za rok 2013.
Min.doba zveřejnění od 29.05.2014 do 29.06.2014.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Nepomucko (pdf, 771.3 kB)
Obecní úřad Čížkov zveřejňuje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikrorwegionu Nepomucko za rok 2013.
Min.doba zveřejnění od 29.05.2014 do 29.06.2014.

AUDIT - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření (pdf, 824.6 kB)
Obecní úřad Čížkov zveřejňuje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Čížkov za rok 2013.
Min.doba zveřejnění od 21.05.2014 do 07.06.2014.