Facebook

 


POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva obce (1) (archiv dokumentů)

Přijměte pozvání na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 21. listopadu od 19,00 hodin ve společenském zařízení Klub pod Maštýřem v Přešíně.


Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov se koná

v pátek 21.listopadu od 19,00 hodin

ve společenském zařízení Klub pod Maštýřem v Přešíně.

Program jednání:

 • Zahájení.
 • Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.
 • Kontrola unesení z minulého zasedání.
 • Zpráva starosty.
 • Prodej pozemků v kú Měrčín a Liškov.
 • Pronájem skladového prostoru v Čížkově.
 • Schválení přijetí dotace na opravu lesní  cesty poškozenou při povodních.
 • Schválení přijetí dotace na zhodnocení budovy čp.71 v Železném Újezdu
 • Rozpočtové změny
 • Diskuse
 • Usnesení
 • Závěr.

Svoz zajištěn vozidlem obce Čížkov : Odjezd :  Měrčín 18,00 , Liškov 18,10, Čečovice 18,15 , Zahrádka 18,20 , Čížkov 18,25, Chynín 18,40 , Železný Újezd 18,45

Občané mohou podávat připomínky k veřejnému zasedání v úřední dny.

Vyvěšeno na úřední desku: 11.11.2014

Z úřední desky bylo sejmuto: 21.11.2014