Facebook

 


POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva obce (archiv dokumentů)

Zastupitelstvo obce srdečně zve na veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 9.5.2014 od 19h ve společenském zažízení v Čížkově.


P O Z V Á N K A

na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná

v pátek 9.května od 20,00 hodin ve společenském zařízení v Čížkově

Program jednání:

1. Zahájení.

2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.

3. Kontrola unesení z minulého zasedání.

4. Zpráva starosty.

5. Žádost o směnu pozemků v Liškově .

6. Žádost o prodloužení termínu pro podání návrhu do katastru nemovitostí.

7. Nájemní smlouva na obecní pozemky s SUFOLK s.r.o.

8. Nová smlouva s f. EKO-KOM, a.s..

9. Žádost o příspěvek Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy - Merklín

10. Diskuse

11. Usnesení

12. Závěr.

Svoz zajištěn vozidlem obce Čížkov : Odjezd : Chynín 19,00, Žel.Újezd 19,10, Přešín 19,15, Měrčín 19,30 Liškov 19,40 , Čečovice 18,50,Zahrádka 19,55

 

ing. Zdeněk Tomášek starosta

Miroslav Černý v.r. místostarosta

Občané mohou podávat připomínky k veřejnému zasedání v úřední dny.

Vyvěšeno: 28.4.2014 Sejmuto: 9.5.2014

Vyvěšeno na úřední desku: 28.04.2014

Z úřední desky bylo sejmuto: 09.05.2014