Facebook

 


VOLBY 2014 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Čížkov (archiv dokumentů)

Starosta obce Čížkov vydává informaci o počtu a sídle volebních okrsků v obci Čížkov.

Volby do zastupitelstev obcí ve dnech 10.10. a 11.10.2014

vyplývajících ze zákona č.491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon“) a vyhlášky Ministerstva vnitra č.59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen“ vyhláška!).

Starosta obce Čížkov na základě § 15 písm. g) zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a vyhlášky č.59/2002 Sb., k provedení zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen vyhláška),

vydává informaci o počtu a sídle volebních okrsků v obci Čížkov:

Místem konání voleb v obci Čížkov je:

* Ve volebním okrsku č.1 volební místnost v Čížkově na obecním úřadu, čp.28, pro voliče bydlící v obci Čížkov a Měrčín

* Ve volebním okrsku č.2 volební místnost v Zahrádce v budově obce -hasičská zbrojnice čp.53, pro voliče bydlící v obci Zahrádka.

* Ve volebním okrsku č.3 volební místnost v Čečovicích v budově obce čp.47, pro voliče bydlící v obci Čečovice a Liškov

* Ve volebním okrsku č.4 volební místnost v Železném Újezdu v budově obce čp.71, pro voliče bydlící v obci Železný Újezd a Chynín

* Ve volebním okrsku č.5 volební místnost v Přešíně v budově obce čp.79 u koupaliště, pro voliče bydlící v obci Přešín.

V Čížkově 11.8.2014
Ing.Zdeněk Tomášek
starosta obce Čížkov

Vyvěšeno na úřední desku: 11.08.2014

Z úřední desky bylo sejmuto: 11.10.2014