Facebook

 


VOLBY 2014 - Minimální počet členů volební komise (archiv dokumentů)

Starosta obce Čížkov stanovuje minimální počet členů volební komise.

Volby do zastupitelstev obcí ve dnech 10.10. a 11.10.2014

vyplývajících ze zákona č.491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon“) a vyhlášky Ministerstva vnitra č.59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen“ vyhláška!).

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise.
(§ 15 písm. d) zákona)

Starosta obce Čížkov na základě §15 písm. d) zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a vyhlášky č.59/2002 Sb., k provedení zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen vyhláška),

stanovuje minimální počet členů volební komise a to :

tři členové volební komise + jeden (jedna) zapisovatel(ka)

V Čížkově 11.8.2014
Ing.Zdeněk Tomášek
starosta obce Čížkov

Vyvěšeno na úřední desku: 11.08.2014

Z úřední desky bylo sejmuto: 11.10.2014