Facebook

 


VOLBY 2014 - Zapisovatelé ve volebních okrscích (archiv dokumentů)

Starosta obce Čížkov jmenuje zapisovatele okrskových volebních komisí pro jednotlivé volební okrsky v obci Čížkov.

Volby do zastupitelstev obcí ve dnech 10.10. a 11.10.2014

vyplývajících ze zákona č.491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon“) a vyhlášky Ministerstva vnitra č.59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen“ vyhláška!).

Starosta obce Čížkov na základě §17 odst.6) zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a vyhlášky č.59/2002 Sb., k provedení zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen vyhláška),

jmenuje zapisovatele okrskových volebních komisí pro jednotlivé volební okrsky v obci Čížkov takto:

Okrsek č. 1 Čížkov

Zapisovatel - Linhartová Jana , Čížkov 59, nar. 8.3.1960 , Plzeň

Okrsek č. 2 Zahrádka

Zapisovatel - Lašťovková Pavla, Zahrádka 11, nar.21.11.1983, Klatovy

Okrsek č. 3 Čečovice

Zapisovatel - Šrachtová Hana , Čečovice 52 , nar. 11. 10. 1956, Sušice

Okrsek č. 4 Železný Újezd

Zapisovatel - Karasová Michaela, Železný Újezd 48, nar. 22.7.1986 , Plzeň

Okrsek č. 5 Přešín

Zapisovatel - Plachá Ivana , Přešín 31 , nar. 14.3.1960 , Plzeň

V Čížkově 14.8.2014
Ing.Zdeněk Tomášek
starosta obce Čížkov

Vyvěšeno na úřední desku: 11.08.2014

Z úřední desky bylo sejmuto: 11.10.2014