Facebook

 


Zápis a usnesení z mimořádného zasedání z 30.9.2013

Zápis a usnesení z mimořádného zasedání obce Čížkov konaného dne 30.9.2013 v Čížkově.


Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Černý, Nachtmann, Chott, Třeštík, Novák, MgA.Skala, Bc. Jára, Hons, Jílek, Sládek.

1. Zahájení: Starosta obce Ing. Zdeněk Tomášek přivítal všechny přítomné, seznámil je s programem zasedání a jmenoval zapisovatele – Mir. Černý.

2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu:

  • Návrhová komise: Dušan Skala, Jaromír Jílek, Josef Hons.
  • Ověřovatelé zápisu: Dušan Sládek, Martin Třeštík.

Schváleno - 11 členů zastupitelstva PRO.

3. Podání žádosti o dotaci na obnovu majetku poškozeného živelní pohromou v r. 2013. Jedná se o obnovu poškozené cesty na parcelách č. 1545/1, 1545/2 a provedení preventivních opatření – vše v katastru obce Čížkov u Blovic, obec Čížkov.

Schváleno – 11 členů zastupitelstva PRO.

4. Diskuse:

  • Z. Tomášek - příprava a průběh slavnostního vysvěcení Kaple sv. Václava v Chyníně – pátek 27.9. 2013.
  • L. Jára - podzimní výsadba lesních stromků vkatastru obce Liškov. Výskyt kůrovce v obecních lesích.

5. USNESENÍ :

S návrhem usnesení zastupitelstvo seznámil MgA. Dušan Skala.

ZASTUPITELSTVO OBCE:

A - VOLÍ

  • Členy návrhové komise: MgA. Dušan Skala, Jaromír Jílek, Josef Hons.
  • Ověřovatele zápisu: Dušan Sládek, Martin Třeštík.

B - SCHVALUJE

  • Podání žádosti o dotaci na obnovu majetku poškozeného živelní pohromopu v r. 2013. Jedná se o obnovu poškozené cesty na parcelách č. 1545/1 , 1545/2 a provedení preventivních opatření, vše v k.ú. Čížkov u Blovic, obec Čížkov.

Schváleno – 11 členů zastupitelstva PRO.

26. ZÁVĚR:

Závěr zasedání zastupitelstva obce Čížkov provedl starosta obce Ing. Zdeněk Tomášek.

  • Zapsal: Miroslav Černý 30.9. 2013
  • Zápis ověřili: Dušan Sládek, Martin Třeštík.

Vyvěšeno na úřední desku: 30.09.2013

Z úřední desky bylo sejmuto: 00.00.0000