Facebook

 


Usnesení z veřejného zasedání ze dne 26.01.2007

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Čížkov ze dne 26.ledna 2007.

Zastupitelstvo obce:

A. Volí:

  • členy návrhové komise: Černý M., Česal S., Kolář M.

B. Schvaluje:

  • Rozvor hospodaření za rok 2006.
  • Rozpočet obce na rok 2007.
  • Prodej bytu č. 86/5 (2+1) v bytovém domě čp. 86 v Čížkově za cenu 130.000,-Kč.
  • Oběh a kontrolu účetních dokladů obce Čížkov.
  • Nařízení obce č. 1/2007, o zákazu vstupu do lesů.
  • Nařízení obce č. 2/2007, o zastavení jiné těžby než těžby nahodilé.

C. Bere na vědomí:

  •  

D. Ukládá:

  • Zastupitelstvu a starostovi řešit připomínky z diskuse.

Hons Josef - starosta
Jílek Jaromír - místostarosta

Vyvěšeno na úřední desku: 30.01.2007

Z úřední desky bylo sejmuto: 14.02.2007