Facebook

 


Usnesení z veřejného ustavujícího zasedání ze dne 03.11.2006

Usnesení z veřejného ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Čížkov ze dne 3.11.2006.

Zastupitelstvo obce:

A. Volí:

  • Členy volební a mandátové komise: Černý Miroslav, Kovářová Marie, Česal Stanislav.
  • Členy návrhové komise: Šelmát Zdeněk, Černá Pavla, Davídek Václav.

B. Ověřuje:

  • Platnost volby členů zastupitelstva obce na základě předložení mandátů.

C. Volí ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2 písm. 1 zákona č. 128/2000 Sb.:

  • Starostu obce Honse Josefa.
  • Místostarostu obce Jílka Jaromíra.
  • Finanční výbor ve složení: Černá Pavla, Heřman Miloš, Kolář Michal.
  • Kontrolní výbor ve složení: Česal Stanislav, Davídek Václav, Nachtmann Josef.

C. Schvaluje:

  • Jednací řád zastupitelstva obce.

Hons Josef - starosta
Jílek Jaromír - místostarosta

Vyvěšeno na úřední desku: 07.12.2006

Z úřední desky bylo sejmuto: 22.12.2006