Facebook

 


Zveřejnění žádosti o výměnu pozemků (archiv dokumentů)

Obec Čížkov zveřejňuje:

  1. žádost o výměnu pozemků k zajištění přístupnosti komunikace na parcele č. 1207/1 v k.ú. Železný Újezd.

Josef Hons
starosta obce

Vyvěšeno na úřední desku: 15.05.2008

Z úřední desky bylo sejmuto: 30.05.2008