Facebook

 


Zveřejnění prodeje pozemků (archiv dokumentů)

Obec Čížkov zveřejňuje záměr:

  1. stavební parcela č. 84 v k.ú. Čížkov u Blovic
  2. část pozemkové parcely č. 731/3 v k.ú. Źelený Újezd přilehlá k pozemku č. 731/42
  3. část pozemkové parcely č. 731/3 v k.ú. Železný Újezd přilehlá k pozemku č. 731/37

Josef Hons
starosta obce

Vyvěšeno na úřední desku: 07.08.2008

Z úřední desky bylo sejmuto: 22.08.2008