Facebook

 


Zveřejnění prodeje a nákupu pozemků 5/2017 (archiv dokumentů)

Obec Čížkov zveřejňuje záměr prodeje a nákupu pozemků v k.ú. Železný Újezd a Zahrádka.


Obec Čížkov zveřejňuje:

1. Záměr prodeje pozemků:

  • Části pozemkové parcely ve vlastnictví obce č.1203/13 v k.ú. Železný Újezd, obec Čížkov (zarovnání dvora)
  • Části pozemkové parcely ve vlastnictví obce č.1203/13 v k.ú. Železný Újezd, obec Čížkov (legalizace současného reálné hranice pozemku).

2. Záměr nákupu pozemků v k.ú. Zahrádka

  • Nákup pozemků od fyzických osob v souvislosti s požární nádrží v Zahrádce na pozemku parcela č.43/5 v k.ú Zahrádka u Čížkova, obec Čížkov.

Vyvěšeno na úřední desku: 27.04.2017

Z úřední desky bylo sejmuto: 12.05.2017