Facebook

 


Zveřejnění informace o možném vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů. (archiv dokumentů)

Obec Čížkov zveřejňuje informace o možném vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů.


Vylepení volebních plakátů je možné v obci Čížkov na všech plochách – vývěsných tabulích- k tomu určených.

V Čížkově dne 27.12.2012

 

Ing Zdeněk Tomášek
starosta obce
 

Vyvěšeno na úřední desku: 27.12.2012

Z úřední desky bylo sejmuto: 12.01.2013