Facebook

 


Zveřejnění informace o době a místě konání volby prezidenta České republiky. (archiv dokumentů)

Obec Čížkov zveřejňuje informace o době a místě konání volby prezidenta České republiky.


1. Volba prezidenta České republiky proběhne ve dnech:

  • v pátek 11. ledna 2013 v době od 14,00 do 22,00 hodin a v sobotu 12.ledna 2013, v době od 8,00 do 14,00 hodin.

Případné druhé kolo proběhne ve dnech 25.ledna 2013 a 26.ledna 2013.

2. Místem konání volby v obci Čížkov je :

  • ve volebním okrsku č. 1 volební místnost v budově Obecního úřadu v Čížkově čp.28, pro voliče bydlící v obci Čížkov a Měrčín,
  • ve volebním okrsku č. 2 volební místnost v Zahrádce v budově obce u hasičské zbrojnice pro voliče bydlící v obci Zahrádka,
  • ve volebním okrsku č. 3 volební místnost v Čečovicích v budově obce čp.47 pro voliče bydlící v obci Čečovice a Liškov,
  • ve volebním okrsku č. 4 volební místnost v Železném Újezdu v budově obce čp. 71 pro voliče bydlící v obci Železný Újezd a Chynín,
  • ve volebním okrsku č. 5 volební místnost v Přešíně v budově obce u koupaliště pro voliče bydlící v obci Přešín.

V Čížkově dne 27.12.2012
Ing Zdeněk Tomášek
starosta obce
 

Vyvěšeno na úřední desku: 27.12.2012

Z úřední desky bylo sejmuto: 12.01.2013