Facebook

 


Volební okrsky (archiv dokumentů)

Obec Čížkov má ve svém obvodu pro volby do zastupitelstev obcí v roce 2006 pět volebních okrsků:

  1. ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v Čížkově na OÚ pro voliče bydlící v obci Čížkov a Měrčín
  2. ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v Zahrádce v budově obce u prodejny pro voliče bydlící v obci Zahrádka
  3. ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost v Čečovicích v budově obce č.p. 47 pro voliče bydlící v obci Čečovice a Liškov
  4. ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost v Železném Újezdě v budově č.p. 71 pro voliče bydlící v obci Železný Újezd a Chynín
  5. ve volebním okrsku č. 5 je volební místnost v Přešíně v budově obce u koupaliště pro voliče bydlící v obci Přešín

Josef HONS - starosta

Vyvěšeno na úřední desku: 05.09.2006

Z úřední desky bylo sejmuto: 19.10.2006