Facebook

 


VOLEBNÍ KOMISE (archiv dokumentů)

Starosta obce Čížkov stanovuje minimální počet členů volevní komise při volbě prezidenta republiky.

Starosta Obce Čížkov na základě zákona č.275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky, a změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) dále jen „zákon“ a vyhlášky 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, dále jen „vyhláška“, stanovuje minimální počet členů volební komise a to:

tři členové komise + jeden(a) zapisovatel(ka)

 

Ing. Zdeněk Tomášek
starosta

 

Vyvěšeno na úřední desku: 12.11.2012

Z úřední desky bylo sejmuto: 12.12.2012