Facebook

 


UPOZORNĚNÍ - Možnost nahlédnutí do nového územního plánu (archiv dokumentů)

Do 31.1.2011 je možné nahlédnout do studie připravovaného územního plánu obce Čížkov

Obecní úřad v Čížkově upozorňuje občany, že mohou do 31.ledna 2011 nahlédnout do studie připravovaného územního plánu pro obec Čížkov s tím, že mohou i uplatnit své požadavky na zařazení svých pozemků do územního plánu. Zároveň sdělujeme, že zařazení požadavků občanů nezaručuje, že budou tyto návrhy ve finalizaci územního plánu akceptovány. Konečná podoba územního plánu je zcela závislá na odborném posouzení kompetentních orgánů.
 
Nahlížet do studie územního plánu a podávat písemné požadavky lze do shora uvedeného termímu v budově Obecního úřadu v Čížkově vždy v pondělí a ve středu od 8,oo hod. do 12,00 hod. a od 13,00 hod. do 17,00 hod.
 
Ing.Zdeněk Tomášek, starosta obce Čížkov

 

Vyvěšeno na úřední desku: 17.01.2011

Z úřední desky bylo sejmuto: 01.02.2011