Facebook

 


Stavba větrné elektrárny u Železného Újezdu (archiv dokumentů)

Informace o možnosti nahlížet do oznámení.

OBECNÍ ÚŘAD ČÍŽKOV sídlo Čížkov čp. 28
336 01 Blovice, okr. Plzeň-jih

     Obecní úřad Čížkov zveřejňuje informaci o oznámení podle přílohy č. 3 k zákonu  č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, záměr

„Stavba větrné elektrárny u Železného Újezdu par.č. 152 a 153“

Do oznámení lze nahlížet v úřední hodiny na Obecním úřadu v Čížkově nebo na internetových stránkách Plzeňského kraje http://www. plzensky-kraj.cz.

Každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje do 20-ti dnů ode dne vyhlášení.

Vyvěšeno na úřední desku: 24.08.2006

Z úřední desky bylo sejmuto: 22.09.2006