Facebook

 


Sběr nebezpečných odpadů (archiv dokumentů)

Informace o sběru nebezpečného odpadu.

Sběr nebezpečných odpadů
znečištěné obaly od barev, olejů apod., barvy, lepidla, chemikálie, zářivky, výbojky, AKU – baterie, suché galvanické články – monočlánky, pneumatiky, televizory, rádia a ostatní elektrotechnický odpad, vyřazené léky, oleje, olejové filtry, lednice, mrazáky

ve středu 7. května 2008 od 8.00 do 17.00 hod. a v pátek 9. května od 8.00 do 15.00 h.
na Obecním úřadu Čížkov

Sběr nebezpečného odpadu je pro občany zdarma, náklady hradí Obec.

Chraňte životní prostředí

Vyvěšeno na úřední desku: 06.05.2008

Z úřední desky bylo sejmuto: 09.05.2008