Facebook

 


Pozvánka (archiv dokumentů)

Pozvánkana na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 24. února 2006 od 19. hodin v pohostinství Čížkov.

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
 4. Zpráva starosty
 5. Rozbor hospodaření za rok 2005
 6. Návrh rozpočtu na rok 2006
 7. Žádost o odprodej 1/3 domu v Železném Újezdu čp. 58 ve vlastnictví obce
 8. Žádost o vyjádření ke stavbě větrné elektrárny v k.ú. Železný Újezd
 9. Žádost MS Železný Újezd o prodloužení nájemní smlouvy na rybník Dožín
 10. Žádost o snížení nájmu v prodejnách Čížkov, Čečovice, Železný Újezd
 11. Schválení dodatku ke zřizovací listině č.2 MŠ Čížkov
 12. Schválení smlouvy o vytvoření školského obvodu ZŠ Spálené Poříčí
 13. Schválení příspěvku na dovoz obědů pro důchodce
 14. Diskuse
 15. Usnesení
 16. Závěr

Svoz zajištěn vozidlem obce Čížkov. Odjezd Chynín 18.10 hod., Železný Újezd 18.20 hod., Přešín 18.25 hod., Měrčín 18.35 hod., Liškov 18.40 hod., Čečovice 18.45 hod., Zahrádka a Smetalky 18.50 hod.

HONS Josef - starosta
ŠELMÁT Zdeněk - místostarosta

Vyvěšeno na úřední desku: 10.02.2006

Z úřední desky bylo sejmuto: 24.02.2006