Facebook

 


Pozvánka (archiv dokumentů)

Pozvánkana na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 27. dubna 2007 od 20. hodin v pohostinství Čížkov.

Program jednání:

  1. Zahájení
  2. Volba návrhové komise
  3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
  4. Zpráva starosty
  5. Žádost o odkoupení pozemku č. st.p. 94 v k.ú. Čečovice
  6. Žádost o odkoupení pozemku část poz.p. č. 410/2 v k.ú. Chynín
  7. Projednání výsledku hospodaření – auditu obce za rok 2006
  8. Diskuse
  9. Usnesení
  10. Závěr

Svoz zajištěn vozidlem obce Čížkov. Odjezd Chynín 19.10 hod., Železný Újezd 19.20 hod., Přešín 19.25 hod., Měrčín 19.35 hod., Liškov 19.40 hod., Čečovice 19.45 hod., Zahrádka a Smetalky 19.50 hod.

HONS Josef - starosta
JÍLEK Jaromír - místostarosta

Vyvěšeno na úřední desku: 19.04.2007

Z úřední desky bylo sejmuto: 28.04.2007