Facebook

 


Pozvánka (archiv dokumentů)

Pozvánkana na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 15. února 2008 od 19. hodin v pohostinství Čížkov.

  1. Zahájení
  2. Volba návrhové komise
  3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
  4. Zpráva starosty
  5. Návrh a schválení rozpočtu obce na rok 2008
  6. Žádost o spolupráci a podporu projektu – revitalizace bývalého vojenského objektu Chynín
  7. Žádost o odkoupení části pozemku parcely č. 350/6 v k.ú. Chynín
  8. Diskuse
  9. Usnesení
  10. Závěr

Svoz zajištěn vozidlem obce Čížkov. Odjezd Chynín 18.10 hod., Železný Újezd 18.20 hod., Přešín 18.25 hod., Měrčín 18.35 hod., Liškov 18.40 hod., Čečovice 18.45 hod., Zahrádka a Smetalky 18.50 hod.

HONS Josef - starosta
JÍLEK Jaromír - místostarosta

Vyvěšeno na úřední desku: 07.02.2008

Z úřední desky bylo sejmuto: 15.02.2008