Facebook

 


Pozvánka (archiv dokumentů)

Pozvánkana na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 30. května 2008 od 20. hodin v pohostinství Čížkov.

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
 4. Zpráva starosty
 5. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2007 – auditu obce za rok 2007
 6. Převedení hospodářského výsledku MŠ Čížkov za rok 2007
 7. Souhlas obce se zařazením do území MAS a seznámení s podanou žádostí – strategií MAS pro období 2007 až 2013 s názvem „Budoucnost založená na tradici“
 8. Žádost obce o odkoupení st.p. č. 80 v k.ú Čečovice (pod prodejnou a kolem objektu)
 9. Žádost o výměnu pozemků k zajištění přístupnosti komunikace na parcele č. 1207/1 v k.ú. Železný Újezd
 10. Diskuse
 11. Usnesení
 12. Závěr

Svoz zajištěn vozidlem obce Čížkov. Odjezd Chynín 19.10 hod., Železný Újezd 19.20 hod., Přešín 19.25 hod., Měrčín 19.35 hod., Liškov 19.40 hod., Čečovice 19.45 hod., Zahrádka a Smetalky 19.50 hod.

HONS Josef - starosta
JÍLEK Jaromír - místostarosta

Vyvěšeno na úřední desku: 21.05.2008

Z úřední desky bylo sejmuto: 30.05.2008