Facebook

 


POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva obce (archiv dokumentů)

Přijměte pozvánína na veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 14.prosince 2012 od 19,00 hodin v kulturním zařízení v Čížkově.


Program jednání:

 

1. Zahájení.

2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.

3. Kontrola unesení z minulého zasedání.

4. Zpráva starosty.

5. Rozpočtová opatření.

6. Rozpočet obce na rok 2013.

7. Dotace na opravu kostela v Čížkově.

8. Změna ve smlouvě o budoucí smlouvě kupní.

9. Obecně závazná vyhláška č.1/2012 o odpadech.

10. Diskuse

11. Usnesení

12. Závěr

 

Svoz zajištěn vozidlem obce Čížkov. Odjezd: Chynín 18,00, - Ž.Újezd 18,05 – Přešín 18,10 – Čížkov 18,15 . Dále Měrčín 18,25 – Liškov 18,35 v - Čečovice 18,40 – Zahrádka 18,45

Občané mohou podávat připomínky k veřejnému zasedání v úřední dny.

 

 

ing. Zdeněk Tomášek - starosta
Miroslav Černý - místostarosta

Vyvěšeno na úřední desku: 03.12.2012

Z úřední desky bylo sejmuto: 14.12.2012