Facebook

 


POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva 22.4.2016 v Železném Újezdě (archiv dokumentů)

Přijměte srdečné pozvání na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 22.4.2016 od 19:00 hodin v v pohostinství „Pod Skálou“ Železném Újezdu.


Přijměte pozvání na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná
v pátek 22.dubna 2016 od 19.00 hodin v pohostinství „Pod Skálou“ Železném Újezdu.

Program jednání:

 • Zahájení
 • Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 • Kontrola unesení z minulého zasedání
 • Zpráva starosty
 • Schválení odkupu pozemků v Čečovicích
 • Schválení směny pozemků v Čečovicích. Schválení přijetí účelové dotace – Obnova lesního porostu
 • Schválení uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z dotačního titulu B-Obnova lesního porostu
 • Schválení vypracování Studie odkanalizování obce Čížkov
 • Schválení přijetí poskytnuté dotace na „opravu mostu a mostku na Bílém potoce v katastrálním území Liškov, obec Čížkov“
 • Diskuze
 • Usnesení
 • Závěr

Svoz zajištěn vozidlem obce Čížkov

Odjezd: Měrčín 18,00, Liškov 18,10, Čečovice 18,15, Zahrádka 18,20, Čížkov 18,25, Přešín 18,35  Chynín 18,50

Občané mohou podávat připomínky k veřejnému zasedání v úřední dny.

Vyvěšeno na úřední desku: 13.04.2016

Z úřední desky bylo sejmuto: 22.04.2016