Facebook

 


Pozvánka na jednání DSO (archiv dokumentů)

Pozvánkana na jednání zástupců členských obcí dobrovolného svazku obcí Mikroregion Nepomucko.

Ve středu 21.června 2006 se koná jednání zůstupců članských obcí dobrovolného svazku obcí Mikroregion Nepomucko, doplněné následně o jednání Místní akční skupiny Sv.Jana z Nepomuku.

Na prohramu jednání bude:

  1. Aktuální informace z činnosti Mikroregionu Nepomucko
  2. Dotace PSOV na rok 2006 – odstraňování starých ekologických zátěží
  3. Možnosti přeshraniční spolupráce s bavorskými obcemi, , partnerství, Interreg
  4. Nabídka vzdělávacích akcí v rámci projektu Budování absorpčních kapacit na území Plzeňského kraje
  5. Informace o probíhajícím projektu cestovního ruchu „Projekt Svatý Jan Nepomucký-rozvoj cestovního ruchu na Nepomucku“
  6. Zásobník projektů pro Leader na období 2007-2013, zpráva o stavu zpracování dokumentů pro program Leader
  7. Doplnění MAS o nové členy z řad soukromého sektoru a NNO
  8. Postup další činnosti MAS, způsob stanovení priorit při předkládání žádostí do programu Leader

Jednání se uskuteční od 17:00 hod. v sále hotelu U Zeleného stromu v Nepomuku.

JUDr.Jiří Pomahač, předseda svazku, v.r.
Ing. Jiří Holec, manažer, v.r.
Ing. Pavel Jiran, starosta města Nepomuk, v.r.

V Nepomuku dne 5.června 2006

Vyvěšeno na úřední desku: 05.06.2006

Z úřední desky bylo sejmuto: 22.06.2006