Facebook

 


Návrh rozpočtu obce Čížkov na rok 2013 (archiv dokumentů)

Zastupitelstvo obce zveřejňuje návrh rozpočtu obce Čížkov na rok 2013.


Návrh rozpočtu obce Čížkov na rok 2013

PŘÍJMY

pol. 1111

Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti   

1 200 000 Kč

pol. 1112

Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti   

20 000 Kč

pol. 1113

Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů   

150 000 Kč

pol. 1121

Daň z příjmu právnických osob   

1 500 000 Kč

pol. 1122

Daň z příjmu právnických osob  za obec

300 000 Kč

pol. 1211

Daň z přidané hodnoty   

3 000 000 Kč

pol. 1337

Poplatky za odpady   

505 000 Kč

pol. 1341

Poplatky ze psů   

11 000 Kč

pol. 1350

Převod z odvodu z loterií

10 000 Kč

pol. 1361

Správní poplatky   

4 000 Kč

pol. 1511

Daň z nemovitostí   

900 000 Kč

pol. 4112

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu   

160 000 Kč

kap. 1032

Lesní hospodářství   

1 200 000 Kč

kap. 2310

Pitná voda   

170 000 Kč

kap. 3392

Ostatní záležitosti kultury - KD   

5 000 Kč

kap. 3429

Ostatní zájmová činnost   

15 000 Kč

kap. 3613

Nebytové hospodářství   

37 000 Kč

kap. 3633

Plynofikace 

28 200 Kč

kap. 3639

Komunální služby   

100 000 Kč

Kap. 3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

5 000 Kč

kap. 3725

Využívání komunálních odpadů   

20 000 Kč

kap. 3729

Ostatní nakládání s odpady   

2 000 Kč

kap. 6310

Příjmy z finančních operací   

157 800 Kč

 

 

 

CELKEM PŘIJMY

9 500 000 Kč

 

VÝDAJE

kap. 1031

LH – pěstební činnost   

150 000 Kč

kap. 1032

LH - činnost v lesním hospodářství, těžba dřeva

600 000 Kč

kap. 1036

LH - správa v LH, činnost lesního hospodáře

23 400 Kč

kap. 1037

LH – cesty   

250 000 Kč

kap. 2212

Silnice

1 000 000 Kč

kap. 2219

Chodníky

100 000 Kč

kap. 2221

Provoz veřejné silniční dopravy

45 000 Kč

kap. 2310

Pitná voda

350 000 Kč

kap. 2321

Odvádění odpadních vod

1 000 000 Kč

kap. 2341

Vodní díla v zemědělské krajině

100 000 Kč

kap. 3111

Mateřská škola - příspěvek na činnost

300 000 Kč

kap. 3113

Základní školy

300 000 Kč

kap. 3314

Knihovny

10 000 Kč

kap. 3319

Záležitosti kultury - kroniky

50 000 Kč

kap. 3326

Kapličky

80 000 Kč

kap. 3341

Rozhlasy

15 000 Kč

kap. 3392

Zájmová činnost v kultuře - KD

80 000 Kč

kap. 3399

Ostatní záležitosti kultury - SPOZ

45 000 Kč

kap. 3421

Využití volného času a mládeže

10 000 Kč

kap. 3429

Ostatní zájmová činnost - rozhledna

90 000 Kč

kap. 3519

Ambulantní péče ve zdravotnictví

22 000 Kč

kap. 3613

Nebytové hospodářství

80 000 Kč

kap. 3631

Veřejné osvětlení

250 000 Kč

kap. 3632

Pohřebnictví

55 000 Kč

kap. 3633

Plynofikace

28 000 Kč

kap. 3639

Komunální služby

1 400 000 Kč

kap. 3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

610 000 Kč

kap. 3745

Péče o veřejnou zeleň

150 000 Kč

kap. 5512

Požární ochrana

60 000 Kč

kap. 6112

Zastupitelstvo obce

800 000 Kč

kap. 6171

Činnost místní správy

900 000 Kč

kap. 6310

Výdaje z finančních operací

15 000 Kč

kap. 6320

Pojištění majetku obce

30 000 Kč

kap. 6399

Ostatní finanční operace

441 275,40 Kč

kap. 6402

Finanční vypořádání minulého roku

60 324,60 Kč

 

 

 

CELKEM VÝDAJE

9 500 000 Kč

 

Ing. Zdeněk Tomášek – starosta
Miroslav Černý - místostarosta

 

Vyvěšeno na úřední desku: 29.11.2012

Z úřední desky bylo sejmuto: 14.12.2012