Facebook

 


Jmenování zapisovatelů do volebních komisí (archiv dokumentů)

Obecní úřad zveřejňuje jména zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby prezidenta republiky.


Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí v obci Čížkov, pro volbu prezidenta republiky ve dnech 11. a 12.ledna 2013.

 

Okrsek č. 1 Čížkov

Zapisovatelka - Linhartová Jana , Čížkov 59, nar. 8.3.1960 , Plzeň

Okrsek č. 2 Zahrádka

Zapisovatelka - Laštovková Pavla, Zahrádka 11, nar.21.11.1983, Klatovy

Okrsek č. 3 Čečovice

Zapisovatelka - Šrachtová Hana , Čečovice 52 , nar. 11. 10. 1956, Sušice

Okrsek č. 4 Železný Újezd

Zapisovatelka - Karasová Michaela , Železný Újezd 48, nar. 22.7.1986 , Plzeň

Okrsek č. 5 Přešín

Zapisovatelka - Plachá Ivana , Přešín 31 , nar. 14.3.1960 , Plzeň

 

V Čížkově 30.11.2012
Ing. Zdeněk Tomášek
starosta obce
 

Vyvěšeno na úřední desku: 30.11.2012

Z úřední desky bylo sejmuto: 14.12.2012