Facebook

 


Rozpočet obce na rok 2009

Rozpočet obce na rok 2009.

 

PŘÍJMY:
pol. 1111 Daň z příjmu f.o. ze záv. činnosti    1 200 000 Kč
pol. 1112 Daň z příjmu f.o. ze sam. činnosti    180 000 Kč
pol. 1113 Daň z příjmu f.o. z kap. Výnosů    90 000 Kč
pol. 1121 Daň z příjmu právnických osob    1 720 000 Kč
pol. 1211 Daň z přidané hodnoty    2 400 000 Kč
pol. 1337 Poplatky za odpady    377 000 Kč
pol. 1341 Poplatky ze psů    12 000 Kč
pol. 1361 Správní poplatky    4 000 Kč
pol. 1511 Daň z nemovitostí    680 000 Kč
pol. 4112 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu    36 120 Kč
kap. 1032 Lesní hospodářství    600 000 Kč
kap. 2310 Pitná voda    132 000 Kč
kap. 3392 Ostatní záležitosti kultury - KD    2 000 Kč
kap. 3429 Ostatní zájmová činnost    30 000 Kč
kap. 3612 Bytové hospodářství    267 000 Kč
kap. 3613 Nebytové hospodářství    51 000 Kč
kap. 3632 Pohřebnictví    15 000 Kč
kap. 3633 Plynofikace    24 000 Kč
kap. 3639 Komunální služby    100 000 Kč
kap. 3725 Využívání komunálních odpadů    35 000 Kč
kap. 3729 Ostatní nakládání s odpady    10 000 Kč
kap. 6310 Příjmy z finančních operací    34 890 Kč

Celkem příjmy 8 000 000 Kč
 
VÝDAJE:
1032 LH - činnsot v les.hosp., těžba dřeva    600 000 Kč
1036 LH - správa v LH, činnost les. Hospodáře    23 000 Kč
2212 Silnice    200 000 Kč
2219 Chodníky    150 000 Kč
2221 Provoz veřejné silniční dopravy    38 000 Kč
2310 Pitná voda    250 000 Kč
2321 Odvádění odpadních vod    300 000 Kč
2341 Vodní díla v zemědělské krajině    500 000 Kč
3111 Mateřská škola - přístpěvek na činnost    230 000 Kč
3113 Základní školy    160 000 Kč
3314 Knihovny    5 000 Kč
3319 Záležitosti kultury - kroniky    7 000 Kč
3326 Kapličky    120 000 Kč
3341 Rozhlasy    150 000 Kč
3392 Zájmová činnost v kultuře - KD    200 000 Kč
3399 Ostatní záležitosti kultury - SPOZ    20 000 Kč
3429 Ostatná zájmová činnost - rozhledna    100 000 Kč
3519 Ambulantní péče ve zdravotnictví    25 000 Kč
3613 Nebytové hospodářství    20 000 Kč
3631 Veřejné osvětlení    470 000 Kč
3632 Pohřebnictví    60 000 Kč
3633 Plynofikace    28 000 Kč
3635 Územní plánování    800 000 Kč
3639 Komunální služby    1 346 000 Kč
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů    450 000 Kč
3722 Příspěvek sdružení odpadového hospodářství    12 000 Kč
3745 Péče o veřejnou zeleň    100 000 Kč
5512 Požární ochrana    80 000 Kč
6112 Zastupitelstvo obce    790 000 Kč
6171 Činnost místní správy    700 000 Kč
6310 Výdaje z finančních operací    15 000 Kč
6320 Pojištění majetku obce    35 000 Kč
6399 Ostatní finanční operace    16 000 Kč

Celkem výdaje 8 000 000 Kč
 
Návrh rozpočtu zveřejněn 5.2.2009
Návrh rozpočtu sejmut: 20.2.2009
Rozpočet schválen 20.2.2010
 
Hons Josef - starosta
Jílek Jaromír - místostarosta

Trvale vyvěšeno od 05.02.2009