Facebook

 


V LESE 2011

S nadcházející zimou se můžeme ohlédnout za některými akcemi v rámci lesního hospodářství obce Čížkov.


Příprava na zalesnění louky v Zahrádce nad kravínem

   

Průběžně, během léta a podzimu probíhaly přípravy na zalesnění zahradeckých drah. Na loukách nad seníkem u bývaleho kravína rostli již několik desetiletí náletové stromy, které byly pokáceny. K již zalesněné ploše zhruba 2,3 ha přibude v r. 2013 další 1,5 ha. Tato plocha musela být nejdříve v letošním roce převedena opět na "zemědělsky užívanou", musela být tedy posečena a uklizena. Bude tak vedena po celý rok 2012 a až v r. 2013 bude zalesněna. Jedině při tomto postupu lze dosáhnout na finanční dotace. 

 


 

Harvestor

   

Také naše obec využívá při těžbě dřeva harvestorových technologií hlavně za ůčelem lepšího zpeněžení dřevní suroviny. Na fotografiích vidíme lokalitu Liškov, kde je porost značně poškozen červenou hnilobou. Bylo vytěženo 170m3 dřeva a utrženo 280 000 Kč. Z 1m3 tak bylo průměrné zpeněžení cca 1650 Kč, což by při použití klasické technologie nebylo možné. Náklady na vytěžení z důvodů horších terénních podmínek byly 270 Kč.

 


 

Opravy lesních cest v Zahrádce, ve Štědrém a v Liškově

   

Při lepším zpeněžení dřeva je část finančních prostředků dána na opravy lesních cest.
 


 

Sběr semen

   

Sběr semen JD (na obecním majetku z geneticky uznaného porostu) a BK ( revír Polánka) za účelem vypěstování sazenic v lesní školce Liškov. Zatím je zaseta pouze JD.  BK se seje až před nastoupením zimy z důvodů zvýšeného zájmu myšovitých a sojek o tuto pro ně lákavou lahůdku. 


V letošním roce končí na lesním majetku obce platnost lesního hospodářského plánu. Vyjde tak v platnost nová porostní mapa, nová výše těžeb na decenium a jiné závazné ukazatele, což bude aktualizováno po novém roce.

Více se dozvíte v rubrice LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ na našich stránkách.

Ladislav Jára
správce lesního majetku

Seník nad kravínem v Zahrádce. Zalesnění bude probíhat v jeho blízkosti.
Louka s náletovými stromy v Zahrádce. Stromy budou v průběhu léta vykáceny a místo bude uklizeno a připraveno na nové osázení.
Louka s náletovými stromy v Zahrádce. Stromy budou v průběhu léta vykáceny a místo bude uklizeno a připraveno na nové osázení.
Louka s náletovými stromy v Zahrádce. Stromy budou v průběhu léta vykáceny a místo bude uklizeno a připraveno na nové osázení.
Zde je již prostor vyčičtěn od křovin, kterých tu bylo také požehnaně.
V horní části byla již louka před několika lety zasázena.
V roce 2006 bylo zalesněno i bývalé zahádecké hřiště.
Během léta byla většina stromů pokácena a prostor vyčištěn.
Během léta byla většina stromů pokácena a prostor vyčištěn.
Během léta byla většina stromů pokácena a prostor vyčištěn.
Na podzim byl již celý prostor uklizen a připraven.
Na podzim byl již celý prostor uklizen a připraven.
Harvestorové technologie v lokalitě Liškov.
Harvestorové technologie v lokalitě Liškov.
Harvestorové technologie v lokalitě Liškov.
Harvestorové technologie v lokalitě Liškov.
Harvestorové technologie v lokalitě Liškov.
Navzdory moderní technice své uplatnění v lese stále nachází i koně. Lokalita Zahrádka.
Oprava lesní cesty do Štědrého nad Čečovicemi. Některé úseky byly vyasvaltovány.
Oprava lesní cesty do Štědrého nad Čečovicemi. Některé úseky byly vyasvaltovány.
Oprava lesní cesty v Zahrádce.
Oprava lesní cesty v Zahrádce.
Oprava lesní cesty v Zahrádce.
Oprava lesní cesty v Zahrádce.
Oprava lesní cesty v Zahrádce.
Oprava lesní cesty a úprava kolem brůdku v Liškově.
Oprava lesní cesty a úprava kolem brůdku v Liškově.
Oprava lesní cesty a úprava kolem brůdku v Liškově.
Oprava lesní cesty a úprava kolem brůdku v Liškově.
Oprava lesní cesty a úprava kolem brůdku v Liškově.
S příchodem podzimu začíná pro lesníky hlavní sezóna sběru semen, plodů a šišek, z nichž se v lesních školkách pěstují sazenice pro obnovu lesa a zalesňování.
Sběr semen, z nichž se v lesních školkách pěstují sazenice pro obnovu lesa a zalesňování.
Sběr semen, z nichž se v lesních školkách pěstují sazenice pro obnovu lesa a zalesňování.
Výsev jedle v lesní školce v Liškově.
Výsev jedle v lesní školce v Liškově.
Výsev jedle v lesní školce v Liškově.