Facebook

 


LESNÍ HOSPODAŘENÍ 2017

Ohlédnutí za stavem lesního hospodaření obce Čížkov v roce 2017, ale i nástin současných problémů se suchem a lýkožroutem.


Lesnické hospodaření v loňském roce opět ovlivňovalo nepříznivě horké a suché léto. S tím vzrostla nahodilá kůrovcová těžba (295 m3). Ve srovnání s některými lesními majetky jinde v republice, které byly těmito vlivy poznamenány výrazněji, je však uvedené číslo zanedbatelné. Velké množství dřeva na trhu ovlivnilo i jeho cenu, a proto nebylo využito možnosti vytěžit celý roční etát (1600 m3). Poloviční těžba i přesto zabezpečuje obci slušný zisk. Náklady snižuje i produkce vlastních sazenic, těžba dřeva (170 m3), prořezávky a další práce prováděné ve vlastní režii.

Letošní rok je charakterem klimatu ještě horší, stoupá objem kůrovcového dřeva (do 07/2018 evidováno již 300 m3), místy došlo k úhynu zalesněných sazenic. Obrovský je i propad cen dřeva na trhu. Některé sortimenty jsou na 50 % loňské ceny a další pád bude i nadále pokračovat. Kůrovcové dřevo není doslova kam dávat. Mnohdy se neřeší ani jeho důsledné třídění a je snahou jeho okamžitý odvoz z lesa. Tím se zbavujeme i „odvozu“ živých kůrovců ve dřevě.

 

V opačném případě se provádí chemická asanace skládek, což již ovšem není 100% obrana. Ne, že by se neřešila cena dřeva, ale přílišná licitace o ceně s kupujícím by vedla k neodvození dřeva z lesa, jeho rychlému stárnutí a tedy dalšímu znehodnocení. Cena řeziva přes výrazný pokles ceny surového dřeva je však nadále stejná, takže zpracovatelé si jistě mnou ruce…!!!. Někteří soukromí majitelé lesa napadené dřevo ihned nezpracovávají a lýkožrout tak nalétává dál do okolních porostů.

Rozpočet obce z lesa po stránce příjmové, tak letos nebude naplněn, respektive mohl by snadno být, kdybychom těžili mýtní porosty, ve kterých máme z uplynulých let značné těžební rezervy. I cena tohoto „nekůrovcového dřeva“ však poklesla a v současnosti se tak těžba nevyplatí.

Při dnešním obtížném způsobu hospodaření je otázkou, jaké druhové složení lesa bude v budoucnu. Podle prognóz do nadmořské výšky 500 m.n.m.  mnoho smrku při současném klimatu nezůstane. V mnoha regionech republiky je situace velmi dramatická a nastal již definitivní rozpad, zvláště smrkových porostů. Problém s nedostatkem vody však má i řada jiných dřevin. Pokud se rozhlédneme dalekohledem (nebo i pouhým okem) do okolní krajiny, napočítáme v okruhu 10 km několik rozsáhlých kůrovcových kol. Obec Čížkov má rovněž porosty s výraznou převahou smrku, avšak jejich část, a to v mladším věku se nachází ve výše položeném Voletíně. S vyšší nadmořskou výškou, a tím i množstvím srážek, riziko rozpadu porostů klesá. Je zřejmé, že  v budoucnu bude smrkové dřevo žádané, a tak nezbývá než si přát, aby se ráz počasí změnil a tyto porosty zůstaly zachovány.

 
 
Možnou alternativou za smrk může být douglaska tisolistá (školka Liškov). Ovšem je to nepůvodní dřevina, změní ochranáři, názor na její širší využití? Školka Liškov a ochrana jedle
před pozdními mrazy.
I pěstování sazenic je boj
s klimatem dnes již po celý rok.

 


 

2017 - Těžba dřeva - m3

 Mýtní úmyslná

448

Probírky do 40 let

10

Probírky nad 40 let

0

Kalamitní živelná

100

Kůrovcová

295

 

 

Celkem

853

 

2017 - Těžba dle k.ú. - m3

 

Liškov

224

Čečovice

153

Měrčín

308

Zahrádka

123

Železný Újezd

29

Čížkov

16

Celkem

853

 


Kupující

Kulatina SM+BO+MD

Vláknina

KPZ

Palivo

Surové kmeny

Štěpka prm

Celkem m3

Celkem prm

Šilhánek

513,67

28,12

114,67

 

49,74

 

706,20

 

1 179 995

Triumfa energo

 

 

 

 

 

122

 

122

11 055

Bah

 

 

 

 

 9,8

 

9,8

 

5 880

Tulačka

 

5,20

 

 

 

 

5,20

 

3120

Kolář

 

 

 

 

2,1

 

2,1

 

1 260

Šourek

 

 

 

 

4,80

 

4,80

 

2 880

Čihounek

 

3,75

 

 

 

 

3,75

 

1 875

Roušal

 

 

 

 

8,90

 

8,90

 

5 340

Nová

 

 

 

 

8,50 

 

8,50

 

5 100

Samovýroba

 

 

 

45

 

 

45

 

1 650

Celkem

 

 

 

 

 

 

794,25

122

1 218 155

 


ZALESNĚNÍ 2017

1. zalesnění

 

Opakované zalesnění

 

SM

JD

DG

JDO

 

SM

JD

JDO

JD

ha

0,54

0,27

0,03

0,15

 

0,18

0,07

0,02

0,01

ks

2700

1270

150

550

 

900

350

100

50

ha / ks

 

0,99/4670

 

0,27/1350

 


 

2017 - NÁKLADY (bez DPH)

Těžební činnost

71 905

Přibližování dřeva

158 030

Mzdy – lesní (OSVČ) + OLH

238 400

Prostředky na ochranu lesa – chemie, pletivo, ochr. pomůcky, náhr. d. mot. pila……

16 866

Nákup sazenic –  f. Kaiser, 1050 ks

        9 325

Školka Liškov – substrát, osivo SM, uskladnění JD – Týniště, vyzvedávání, školkování…..

14 895

Obecní traktor

38 257

Likvidace a stavba oplocenek (530 bm) -

13 080

Stahování klestu

17 460

Výsek plevelných dřevin

260

Ožinování – 6,62 ha

41 010

Nátěr proti okusu – 7,25 ha

10 600

Zalesňování – 1,27 ha – 6 020ks

18 160

Prořezávky – 2,50 ha

 

Celkem (Kč)

648 248

2017 - PŘÍJMY (bez DPH)

Prodej dřeva + štěpky

1 218 155

Prodej sazenic

36 380

Dotace  na obnovu lesního porostu

45 738

Dotace na výchovu lesních porostů

8 200

Celkem (Kč)

1 308 473

 
 
 
 
 
 

Pro www.obec-cizkov.cz
připravil Ing. Ladislav Jára