Facebook

 


TECHNOPÁRTY V ČÍŽKOVĚ

Tento víkend 2.-4. 8. 2019 proběhla na katastru obce Čížkov technopárty a vzhledem k problémům, které celou akci provázely, je třeba nějaké věci ozřejmit a vysvětlit.


O tom, že se bude vůbec něco konat, jsem se dozvěděl ve středu 31. 7. odpoledne. Pořadatel nahlásili „Kulturní akci konanou v okruhu působnosti obce Čížkov/Přešín“. Akci jsem zaevidoval jako nahlášenou, ale zdůrazňuji, že jsem ji nepovolil (jak mnozí tvrdí) a organizátoři povolení od nás ani nepotřebují. V tomto případě stačí souhlas majitele pozemků, na kterých se má akce uskutečnit, nikoliv však souhlas obce, na jejímž území se akce koná. Ta se měla původně konat v „Krahulících“ pod Přešínem, ale smlouva s majitelem pozemků se ukázala jako neplatná. Ten uvedl ve smlouvě nepravdivé informace, neboť některé nabídnuté pozemky ani nevlastnil. Majitelé těchto pozemků s akcí nesouhlasili a organizátoři museli narychlo shánět náhradní lokalitu. Bylo jen otázkou času, kdy za nabídnutou odměnu takový pozemek seženou. Doufal jsem, že tomu bude mimo katastr našich obcí. Organizátoři se nakonec domluvili s majitelem pozemků „U strašné skály“. Musím říci, že již předtím začala probíhat spolupráce s policií ČR a do skončení akce fungovala perfektně. O jejím průběhu jsme byli průběžně informováni.

Hudební produkce začala naplno bez přestání od sobotních ranních hodin a dle informací se akce zúčastnilo až 2000 lidí. Na jejich obhajobu je třeba podotknout, že se vůči okolí chovali přiměřeně, korektně a někdy i vstřícně. Škody na majetku lidí a na majetku obce neevidujeme. Přestupky na téma požívání a držení omamných látek a přítomnost alkoholu a omamných látek v souvislosti s řízením automobilů nekomentuji, tyto věci má v kompetenci policie ČR.

Problémem však byla hlučnost produkce. Někteří jste tímto byli postiženi více, jiní méně a i reakce byly různé. Telefon jsem prakticky nedal z ruky, volali občané, různá média. Dle policie je obtížné i prokazování hlučnosti, jde mnohdy o subjektivní pocity. Vadí spíše monotónost produkce a její nepřerušení v nočních hodinách. Stále jsem, někdy s menším či větším úspěchem vysvětloval, že je obec v případě, že se organizátor domluví s pořadatelem, bezmocná. Akci prostě nemůže zakázat. Může pouze řešit v součinnosti s policií přestupky. Pro nás je poučením, že nemáme Obecně závaznou vyhlášku o veřejném pořádku, o kterou by se v souvislosti s porušováním pořádku dalo opřít. Ani ta by však neřešila zákaz akce.

Do středy 7. 8. se očekává, že účastníci prostor opustí. Nemohou zkrátka dřív, neboť řidiči jsou při odjezdu policií kontrolováni v souvislosti s požitím výše zmíněných látek.

Co říci na závěr. Doufejme, že si organizátoři příště vyberou jinou lokalitu. Je prazvláštní, že pokud dnes něco chceme dělat, vy nebo obec, jste honěni od jedněch dveří k druhým. Musíte mít souhlasy, povolení, vyjádření, rozhodnutí, atd. Obec by měla mít právo se k pořádané akci vyjádřit, v tomto případě by měl být minimálně vyžadován souhlas Agentury ochrany přírody a krajiny.

V případě, že máte zájem se více dozvědět o pravomocech obce v případě konání takovéto akce, můžete ZDE.

 

Jménem Obecního úřadu v Čížkově a zastupitelstva obce děkujeme za pochopení.

Ing. Ladislav Jára
starosta obce

Publikováno: 04.08.2019

Aktualizováno: 06.08.2019