Facebook

 


SPOUŠŤ PO BOUŘCE

V noci na 28. 6. 2022 nám příroda opět ukázala svoji sílu. Bouřka, která prošla naším regionem zanechala po sobě spoušť.


V noci z pondělí na úterý nám opět příroda ukázala svoji sílu. Bouřka, která prošla naším regionem zanechala po sobě spoušť v podobě zatopených sklepů, studní, poničených komunikací, poničených plotů a hlavně vyvrácených stromů. K zemi šly hlavně listnaté stromy, které už něco pamatují. Poryvy větru byly nezvykle z jiného směru než obvykle. Největší škody na obecním majetku sčítáme v lese nad Čížkovem v předmýtních porostech. Polomy jsou i jinde, zde je však situace nejhorší. Zda-li bude polomů 2 000 m3 či dvojnásobek si zatím netrofáme odhadnout.. Velká část hmoty tvoří zlomy a zpeněžení dřeva bude tak menší. Znehodnocené dřevo bude nabídnuto občanům formou samovýroby za stanovenou cenu. Už od úterního večera pracuje nad Čížkovem pásový harvestor, který v podmáčeném porostu udělá minimální škody na půdě. Na silnější hmotu přijede výkonnější stroj. Nevstupujte prosím do poničených porostů ani do blízkosti dřevozpracujích strojů.

Od letošního roku máme nový Lesní hospodářský plán s platností na 10 let s roční plánovanou těžbou 2 000 m3/rok. Po letošních březnových polomech (1 000 m3) budeme s těžbou možná i ve dvou či tříletém předstihu. Čekáme totiž, kolik bude ještě kůrovcového dřeva.

Další kalamitní hmota je i v nelesních porostech, např. u chatové oblasti Dožín (více jak 100 m3 převážně v listnáčích), a tu zpracujeme také. Přednost mají však lesní porosty. Nad Čížkovem se bude z porostů vyvážet i klest a občané, kteří mají doma větve z popadaných stromů ze zahrad, mohou využít možnosti je odvézt právě tam.

Doufejme, že se příroda již vyřádila a nechá nás v klidu odstranit vzniklé škody. Na druhou stranu je tady tolik potřebná vláha. Jen v červnu napršelo v našem regionu už více jak 150 l/m2.

Přeji Vám, kteří se potýkáte s odstraněním škod pevné nervy a v případě dotazů či poskytnutí pomoci se obraťe na obecní úřad v Čížkově.

Kalamita po bouřce 28. 6. 2022
Kalamita po bouřce 28. 6. 2022
Kalamita po bouřce 28. 6. 2022
Kalamita po bouřce 28. 6. 2022
Kalamita po bouřce 28. 6. 2022
Kalamita po bouřce 28. 6. 2022
Kalamita po bouřce 28. 6. 2022
Kalamita po bouřce 28. 6. 2022

Pro www. obec-cizkov.cz
starosta obce Ing. Ladislav Jára

Autor článku: Ing. Ladislav Jára

Publikováno: 28.06.2022

Aktualizováno: 30.06.2022