Facebook

 


SLAVNOSTNÍ PIETNÍ AKT

V sobotu 27.5.2017 se u příležitosti 100 let od první světové války ve všech částech obce Čížkov uskutečnily slavnostní pietní akty k uctění památky padlých.


V sobotu se v obci Čížkov odehrála vskutku výjimečná událost, jež nemá v naší novodobé historii obdoby. V rámci oslav 100 let od první světové války se ve všech částech obce (krom Čížkova, zde akce proběhne o týden později 3. 6. 2017) uskutečnily pietní akty, při kterých byly k pomníkům padlých slavnostně položeny věnce. Šlo tedy o celkem sedm ceremoniálů, jež se odehrály v půlhodinových intervalech napříč celou obcí. První pietní akt začal v 10 hod. v Přešíně a pak následovaly další: Železný Újezd, Chynín, Měrčín, Liškov, Čečovice a ve 13 hodin se uskutečnil poslední akt v Zahrádce. Zde v hasičském klubu bylo pro všechny účastníky připraveno občerstvení s obědem a poté následovala tematická video-prezentace Dušana Skaly.

Celá pietní akce byla orámována slavnostním nástupem vlajkonošů (čečovičtí hasiči), které vedl starosta okrsku Čížkov Miloš Heřman. Při stranách pomníků stáli vždy muži v historických uniformách. V sokolském stejnokroji přijel i s praporem pan Cupl z Blovic a vojáka rakousko-uherské armády výborně nastudoval Ondra Šplíchal z Čížkova, který celý ceremoniál stvrdil pořádným výstřelem. Hudební doprovod na trubku obstaral pan Vladislav Chaloupek ze Srb a slavnostní projev přednesl místostarosta obce Ing. Ladislav Jára, který krom jiného všechny přítomné pozval i na výroční oslavy 3.6. do Čížkova.

Všichni přítomní snad dají za pravdu, že šlo o vydařený ceremoniál, jenž byl důstojnou vzpomínkou a uctěním památky padlých občanů v první světové válce. Zastupitelstvo obce Čížkov děkuje všem, kteří se na přípravě celé akce podíleli.
 

Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Přešíně 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Přešíně 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Přešíně 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Přešíně 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Přešíně 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Přešíně 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Přešíně 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Přešíně 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Přešíně 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Přešíně 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Přešíně 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Přešíně 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Železném Újezdu 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Železném Újezdu 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Železném Újezdu 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Železném Újezdu 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Železném Újezdu 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Železném Újezdu 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Železném Újezdu 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Železném Újezdu 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Železném Újezdu 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Železném Újezdu 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Železném Újezdu 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Železném Újezdu 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Chyníně 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Chyníně 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Chyníně 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Chyníně 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Chyníně 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Chyníně 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Chyníně 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Chyníně 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Chyníně 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Chyníně 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Chyníně 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Chyníně 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Měrčíně 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Měrčíně 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Měrčíně 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Měrčíně 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Měrčíně 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Měrčíně 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Měrčíně 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Měrčíně 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Měrčíně 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Měrčíně 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Měrčíně 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Měrčíně 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Liškově 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Liškově 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Liškově 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Liškově 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Liškově 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Liškově 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Liškově 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Liškově 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Liškově 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Liškově 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Liškově 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Liškově 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Čečovicích 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Čečovicích 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Čečovicích 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Čečovicích 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Čečovicích 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Čečovicích 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Čečovicích 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Čečovicích 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Čečovicích 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Čečovicích 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Čečovicích 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Čečovicích 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Čečovicích 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Čečovicích 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Čečovicích 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Čečovicích 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Čečovicích 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Čečovicích 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Zahrádce 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Zahrádce 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Zahrádce 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Zahrádce 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Zahrádce 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Zahrádce 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Zahrádce 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Zahrádce 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Zahrádce 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Zahrádce 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Zahrádce 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Zahrádce 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Zahrádce 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Zahrádce 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Zahrádce 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Zahrádce 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Zahrádce 27. 5. 2017
Slavnostní pietní akt k uctění památky padlých v první světové válce v Zahrádce 27. 5. 2017

Úryvek z proslovu

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás přivítal v rámci výročí 100 let I. světové války. Tato pietní akce je vzpomínkou a uctěním památky padlých občanů z naší obce v I. světové válce, ve válce, která přinesla útrapy národům celého světa, ať již na bojištích nebo v krutých podmínkách válečného života, kdy se vše podřizovalo potřebám armád bez ohledu na strádání civilního obyvatelstva včetně žen a dětí. Nejinak tomu bylo i na českém venkově a je jisté, že válenými útrapami trpěli i obyvatelé naší obce, kteří se museli smířit nejen s mobilizací mužů, ale i s těžkou a namáhavou prací, kterou vykonávali i ženy a děti na svých hospodářstvích a s povinnými válečnými odvody potravin a dalších zemědělských produktů. Ve válce na všech frontách bojovalo 70 milionů vojáků všech armád, život položilo 10 milionů příslušníků vojenských uskupení a z toho asi 138 000 českých vojáků. Válkou bylo postiženo 37 milionů lidí, z nichž 16 milionů zemřelo, a zbytek utrpěl různé újmy na zdraví. Do výkazu padlých přispělo bohužel i mnoho mužů z naší obce. Ale nebyli jen kapkou v moři obětí této války, nýbrž i draze vykoupeným zrodem samostatné Československé republiky v r. 1918. Po celé republice je rozeseto tisíce pomníků, památníku a pamětních desek se zvěčnělými jmény vojáků, kteří položili svůj život v kruté I. světové válce.

 

Pro www.obec-cizkov.cz
Dušan Skala

Autor fotografií: Dušan Skala, Hynek Slánský

Publikováno: 27.05.2017

Aktualizováno: 22.05.2019