Facebook

 


POZOR NA VYPALOVÁNÍ TRÁVY

Zahradní sezóna obvykle začíná jarním úklidem pozemku, plošné vypalování trávy a porostů je ale zakázáno zákony České republiky.


Vypalování trávy a pálení zahradního odpadu

Zahradní sezóna obvykle začíná jarním úklidem pozemku, plošné vypalování trávy a porostů je ale zakázáno zákony České republiky. Přesto požárů, které způsobí na jaře přibývá.

Vypalování trávy je v České republice zakázáno hned třemi zákony: zákonem o požární ochraně, zákonem o ochraně přírody a krajiny a zákonem o myslivosti ve znění pozdějších předpisů. Podle § 17 odst. 3 písm. f) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 25 000 Kč. Právnickým a podnikajícím fyzickým osobám pak hrozí za přestupek pokuta až do výše 500 000 Kč.

Pálení přírodních materiálů po úklidu zahrad je možné. Kontrolované spalování přírodních materiálů po úklidu zahrad mohou provádět fyzické osoby za podmínek stanovených dotčenými zákony (zákon o požární ochraně, zákon o ovzduší, zákon o lesích, zákon o odpadech a další) a za podmínek stanovených vyhláškami obce a to na přiměřeně velikých hromadách za přítomnosti dospělé osoby a s připravenými prostředky k možnému hašení.

Hlášení pálení místně příslušným HZS krajů se provádí elektronicky emailem nebo přes formulář na stránce paleni.izscr.cz nebo na určených telefoním čísle 950 310 130. Nikdy se neprovádí na telefoních číslech tísňových linek 112 nebo 150. I když nahlášení pálení je ze zákona povinné jen pro podnikající právnické a fyzické osoby je lepší nahlásit pálení vždy, předejde se zbytečnému výjezdu jednotek hasičů! V případě, že dojde k nahlášení požáru třetí osobou, má operační důstojník informace o plánovaném pálení včetně kontaktu, na kterém si může ověřit, jestli se nejedná o planý poplach a že je oheň pod kontrolou. V opačném případě má možnost ihned odeslat na místo jednotky hasičů.

Pravidla pro pálení biologického materiálu:

  • velikost hromady klestí je nutno volit tak, aby shořela v době, kdy je na místě přítomen dozor,
  • při náhlém zhoršení počasí nebo silném větru je pálení nutné ihned přerušit a oheň uhasit, 
  • místo pro pálení se izoluje pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu (zeminu),
  • místo spalování se zabezpečí dostatečným množstvím hasebních látek,
  • místo pálení lze opustit až po úplném uhašení ohně,
  • po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště je nutno místo pálení pravidelně kontrolovat,
  • příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,
  • spalovat klest lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů,
  • osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena.

 

Za patřičnou obezřetnost děkujeme a přejeme klidný začátek zahrádkářské sezony bez zbytečných starostí.

 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Čížkov

Zdroj citace + foto: HZS ČR

Publikováno: 18.03.2022

Aktualizováno: 18.03.2022